15 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 10 Tự Luận & Trắc Nghiệm Có Đáp Án

15 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 10 Tự Luận & Trắc Nghiệm Có Đáp Án. Tải file word đề thi học kỳ I môn toán lớp 10 có barem đáp án chi tiết. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo 15 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 10 Tự Luận & Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 10 Tự Luận & Trắc Nghiệm Có Đáp Án

 

 

Tải Xuống 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     QUẢNG NAM

 

 

         (Đề gồm có 02 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Môn: TOÁN – Lớp 10

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)  

                                                 

MÃ ĐỀ 102                                                               

 

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

 

Câu 1. Cho hình bình hành  ABCD có tâm O.  Mệnh đề nào dưới đây sai ?

 1. . B. . C. .               D. .

Câu 2. Tìm  tập nghiệm của phương trình: .

 1. . B. . C. .                      D. .

Câu 3. Cho hình chữ nhật ABCD AB=3 cm, BC=4 cm. Tính độ dài của véc tơ .

 1. 5 cm. B. 3 cm. C. 4 cm.                          D. 7 cm.

Câu 4. Khi đo chiều dài của một cây cầu, các kĩ sư  thu được kết quả là . Tìm số quy tròn của số gần đúng .

 1. . B. . C. .                     D. .

Câu 5. Cho hai điểm phân biệt A và BI là trung điểm đoạn AB, M là điểm bất kì. Mệnh đề nào dưới đây sai?

 1. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G. Tính góc giữa  hai véc tơ   và .

 1. . B. . C. .                         D. .

Câu 7. Tìm  mệnh đề phủ định của mệnh đề “”.

 1. “”. B. “”. C. “”.    D. “”.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số  cắt trục Ox tại điểm có hoành độ x = -1.

 1. . B. . C. .                     D. .

Câu 9. Cho tập hợp  và tập hợp . Tìm tập hợp.

 1. . B. .
 2. . D. .

Câu 10. Cho hàm số . Tính

 1. . B. . C. .                   D. .

Câu 11. Tìm tập xác định của hàm số  .

 1. . B. . C. .   D. .

Câu 12. Cho tam giác  có M là trung điểm của cạnh AB, N là điểm trên cạnh AC sao cho

AN = 2 NC, I là trung điểm của đoạn MN. Phân tích véc tơ  theo véc tơ  và .

 1. . B. . C. D. .

Câu 13. Cho tam giác ABCAB=6 cm, AC=3 cm, , M là điểm thỏa mãn . Tính độ dài đoạn AM.

 1. cm. B. cm.        C.  cm.              D.  cm.

Câu 14. Tìm giá trị của c để đồ thị ( P) của hàm số   có đỉnh I(-1,2).

 1. . B. . C. .                       D. .

Câu 15. Tìm nghiệm của hệ phương trình: .

 1. . B. . C. .                    D. .

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

 

Câu 1: (1 điểm).  Cho khoảng  A = (-6; 0) và đoạn  B= [-2; 4] .

                             Tìm các tập hợp:  AB , AB.

Câu 2: (1 điểm).  Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: y = x2+2x -3.

Câu 3: (1 điểm).  Cho phương trình bậc hai   x2 +2x –2m +3 = 0  (m là tham số) có 2 nghiệm x1, x2. Tìm m để biểu thức  đạt giá trị lớn nhất .

Câu 4: (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(-1; -2), B(-2; 3), C(-3; 2).

                           Tìm tọa độ trung điểm đoạn BC và tọa độ trọng tâm tam giác ABC.

Câu 5: (1 điểm).  Cho tam giác đều ABC có H là trung điểm đoạn BC. M là hình chiếu H lên AB, I là trung điểm đoạn HM.

Chứng minh rằng: CM vuông góc AI.

 1. TRẮC NGHIỆM

 

Câu12345678910
ĐAACACDCDABD
Câu11121314151617181920
ĐABAAAB     

 

.2/-Mã đề thi : 102

 

Câu 1:  (1 điểm)

  AB =(-6; 4],

 AB= [-2; 0)

 

 

 

 

 

0,5

0,5

Câu 4 (1 điểm)

 Tọa độ trung điểm của BC

 I (;)

Tọa độ trọng tâm: G(-2; 1)

 

 

 

0,5

 

0,5

Câu 2🙁 1 điểm)

+ TXĐ: D = R    ;   Đỉnh: I(-1;-4)

+ Bảng biến thiên

+ Đồ thị

 

 

 

 

0,25

0,25

0,5

Câu 5. (1 điểm)

+ giả sử  AB = a ta có AH = ,

 AM = , HM=

       Kết luận

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

0,5

Câu 3: ( 1điểm)

 +Phương trình có nghiệm  ’ = 2m-2  0 m  1

+  =  -12m+10

 – 2 ( do m1). 

 Vậy:   lớn nhất bằng -2  khi m = 1

 

 

 

0,25

 

0,25

0,25

0,25

  

 

Lưu ý: Nếu học sinh giải cách khác mà đúng thì thầy cô dựa vào thang điểm trên cho điểm tối đa.

 

5/5 - (1 bình chọn)