TOP 16+ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Hay Nhất

TOP 16 Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Tự luận Hay Nhất. Tải Ngay bộ 10 đề thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3 tự luận và trắc nghiệm chuẩn theo thông tư 22 chương trình mới. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo TOP 16 Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Tự luận Hay Nhất. 

TOP 16+ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Hay Nhất

 

 

Tải Xuống 

16 ĐỀ ÔN KIỂM TRA GIỮA HK1 MÔN TOÁN LỚP 3

Đề số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Bài 1: (0,5 điểm)
Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
Bài 2: (1 điểm)
Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà
1 6
số cam. Số cam mẹ biếu bà là:
A. 21 quả cam B 12 quả cam C. 14 quả cam D. 7 quả cam
Bài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:
a)
1 3
số con thỏ: b)
1 4
số quả cam
Bài 4: (0,5 điểm)
6dm 4mm = …. mm
Số cần điền vào chỗ trống là:
A. 64 B. 60 C. 604 D. 640
Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S
a) Vẽ một đoạn thẳng AB dài 4cm
…………………………………………….
b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2) đoạn thẳng AB:
………………………………..
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính:
32 x 3 36 x 4 93 : 3 84 : 4
…………. …………. ……………. ………….
…………. …………. …………… ………….
………… …………. ……………. …………
…………. …………. …………… ………….
………… …………. ……………. …………
Bài 2: (1 điểm)
Trong tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm mười,
số điểm mười của bạn Nga gấp 3 lần số điểm mười của bạn Nam. Hỏi bạn Nga được bao nhiêu
điểm mười ?
Tóm tắt Giải
………………………………………
Bài 3: (1 điểm)
Trong lớp có 27 học sinh, trong đó có
1 3
số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao
nhiêu học sinh giỏi?
Tóm tắt Giải
………………………………………
Bài 4: (1 điểm)
Cuối năm, cô phát vở cho 7 em học sinh giỏi. Cô nói: “Nếu thêm 6 quyển vở nữa thì mỗi em
sẽ được 8 quyển”. Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở ?
………………………………………

Đề số 2

PHẦN I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
1)
Số 569 đọc là:
A. Năm trăm sáu mươi chín. C. Năm trăm sáu mươi năm.
B. Năm trăm chín mươi sáu.. D. Năm mươi sáu chín.
2) Gấp 3 lít lên 5 lần thì được
A. 3lít + 5 = 8 lít C. 5lít – 3 = 2 lít
B. 3 lít x 5 = 15 lít D. 5 lít x 3 = 18 lít
3)
1 3
của 93 kg là
A. 18 kg C. 15 kg
B. 31 kg D. 11 kg
PHẦN II : Làm các bài tập sau
Câu 1). Đặt tính rồi tính:
310 + 40 422 – 114 25 x 3 48 : 2
……………………………………….
Câu 2). Tìm
x
a. x : 6 = 12 b. x × 4 = 84
………………………………………….

Câu 3). Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán dược
1 5
số vải đó. Hỏi cửa hàng đó
đã bán bao nhiêu mét vải ?
…………………………………
Câu 4). Hình bên có :
………hình tam giác;
. ……..hình tứ giác

3.2/5 - (5 bình chọn)