TOP 17+ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2 Tự luận Hay Nhất

TOP 17 Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2 Tự luận Hay Nhất. Tải Ngay bộ 10 đề thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2 chuẩn theo thông tư 22 chương trình mới. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo TOP 17 Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2 Tự luận Hay Nhất. 

TOP 17 Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2 Tự luận Hay Nhất

 

 

Tải Xuống 

BỘ ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2

Đề số 1

Phần I:
Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. 1 dm = ………………
A. 1cm B. 10 cm C. 100 cm D. 50 cm
2. 28 + 4 = …………………
A. 24 B. 68 C. 22 D. 32
3. Số liền sau của 99 là:
A. 97
B. 98
C. 99
D. 100
4. 6kg + 13 kg = ……………kg
A. 19kg B. 29 kg C. 18 kg D. 20 kg
5. Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 90 B. 100 C. 99 D. 89
6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:
A. 4 B. 9 C. 6 D. 5
7. 3
l + 6l – 4l = …………l
A. 13l B. 14l C. 5l D. 4l
8. 87 – 22 = …………….
A. 65 B. 56 C. 55 D. 66
Phần II:
1. Đặt tính rồi tính:
a. 36 + 36 b. 55 + 25

……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
c. 17 + 28 d. 76 + 13
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
2. Số? (2 điểm)
a) + 12 + 16
+ 15 + 20
b)
3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi
sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?
Bài giải
………………………………………………………………

Đề số 2

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 80; 81;….;….;…..;….; 86
b/ 70;….;…..;…..;….;…; 64
Câu 2: Tính
7 + 8 = 10 + 2 = 8 + 4 = 9 + 4 =
Câu 3: Đặt tính rồi tính
27+ 15 50 + 9
………………… …………………
………………… …………………
………………… …………………
………………… ………………….
Câu 4: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm
9 + 9…….19 2 + 9…….9 + 2
40 + 4……44 25 + 5……..20
Câu 5:
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
25+14=39  42+15=71 
60+40=90  25+45=70 
Câu 6: Hình bên có:
……… hình tam giác
……… hình tứ giác
Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1 dm = ……… cm 30 cm = …….. dm
5 dm = ………cm 70 cm = ………dm
Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn
buổi sáng 15 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?
…………………………………………………………

5/5 - (1 bình chọn)