Cấu Trúc đề thi Các Môn Thi Lớp 9 Lên Lớp 10 CHI TIẾT

Cấu trúc đề thi các môn toán, văn, anh thi lớp 9 vào lớp 10 chủ yếu ra chương trình lớp 9

Theo bộ GD&DT đưa ra yêu cầu đề thi sẽ bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình cấp THCS, phần lớn chủ yếu là lớp 9. Trong cấu trúc đề thi sẽ có sự phân hóa phù hợp với năng lực học của mỗi học sinh và chọn trường phù hợp với khả năng.

Trong đó đề thi vào lớp 10 môn Toán, Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, thang điểm 10. Đề thi môn Tiếng Anh sẽ có 80% trắc nghiệm, 20% tự luận, thời gian làm bài 60 phút, thang điểm 100 và sẽ được quy đổi sang thang điểm 10 để tính điểm xét tuyển.

Cấu Trúc đề thi Các Môn Thi Lớp 9 Lên Lớp 10 CHI TIẾT

Ngữ văn có 2 phần: Phần đọc hiểu 3 điểm, Phần làm văn học 7 điểm

Môn Ngữ văn gồm 2 phần, trong đó phần Đọc hiểu chiếm 3,0 điểm. Làm văn chiếm 7,0 điểm.

Phần Đọc hiểu sẽ cho có 1 văn bản được chọn bất kỳ ra trong đề, có hoặc không có trong chương trình (văn xuôi, thơ, văn bản nhật dụng, văn bản văn học…). Sẽ có từ 3 đến 4 câu hỏi kiểm tra kỹ năng đọc hiểu văn bản, có sự vận dụng các kiến thức đã học về làm văn, tiếng Việt, văn học. Câu hỏi sẽ được bố trí theo mức độ từ dễ đến khó bám sát theo kiến thức ngữ văn lớp 9.

Phần Làm văn gồm 2 câu

Câu 1 Nghị luận xã hội chiếm 2,0 điểm, yêu cầu thí sinh viết 1 đoạn văn có độ dài khoảng 150 – 300 chữ  (1 trang giấy  thi).

Trên cơ sở sử dụng kiến thức, sự hiểu biết và trải nghiệm của bản thân đối với thực tế, thí sinh trình bày, nêu quan điểm, bình luận và đánh giá khách quan theo cái nhìn tổng thể về  vấn đề đặt ra từ lý thuyết đến thực tiễn đời sống, xã hội (tư tưởng, đạo lý; hiện tượng đời sống; vấn đề xã hội…). Từ đó, rút ra bài học về nhận thức và hành động cho chính bản thân…

Câu 2 của phần Làm văn là Nghị luận văn học, chiếm 5,0 điểm, yêu cầu thí sinh biết vận dụng phối hợp các phép lập luận (giải thích, chứng minh…) để phân tích, cảm nhận về một tác phẩm thơ, truyện hoặc làm sáng tỏ một ý kiến, một nhận định đánh giá về văn học… trong chương trình. Từ đó, đặt ra yêu cầu sáng tạo, mở rộng thể hiện qua việc liên hệ, so sánh với một tác phẩm khác và liên hệ thực tế cuộc sống. Mức độ đánh giá là vận dụng cao.

Môn Toán: Hệ thống kiến thức THCS đã học

Đề thi môn Toán áp dụng kiến thức Toán cấp THCS, trọng tâm là chương trình Toán lớp 9, theo cấu trúc đề mức độ thông dụng, kiến thức cơ bản đạt 60 – 70%.

Cấu trúc đề thi môn Toán gồm 5 phần. Phạm vi ra đề ở các phần như sau:

Phần Biểu thức đại số (2,0 điểm): rút gọn biểu thức; tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến số.

Phần Hàm số và đồ thị (1,0 điểm): đồ thị hàm số bậc nhất hoặc bậc hai; giao điểm của hai đồ thị.

Phần Phương trình, hệ phương trình (3,0 điểm): giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình; giải hệ phương trình; phương trình bậc hai, phương trình quy về bậc hai; hệ thức Vi-ét và ứng dụng; bài toán thực tế.

Phần Hình học (3,0 điểm): chứng minh tứ giác nội tiếp; tính độ dài đoạn thẳng, tính số đo một góc; hệ thức lượng trong tam giác vuông và ứng dụng trong thực tế; chứng minh hệ thức hình học; tiếp tuyến của đường tròn và bài toán liên quan tiếp tuyến của đường tròn; chứng minh ba đường thẳng đồng quy, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, điểm thuộc đường thẳng hoặc đường tròn cố định; cực trị hình học.

Phần dành cho học sinh khá, giỏi (chiếm 1,0 điểm): bất đẳng thức; giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số.

Môn Tiếng Anh: trắc nghiệm 80%, tự luận 20%

Phần trắc nghiệm (Multiple Choice) (80 điểm) có tổng cộng 40 câu hỏi (2 điểm/câu). Phạm vi kiến thức như sau:

Phonetics: Stress, Pronunciation.

Lexical – grammar: Vocabulary; Word form; Passive Voice; Reported Speech; Participles; Compound words; Gerund and (to) infinitive; Tenses; Comparison; Wish clause; Adverb; clauses of reasons: as/because/since  ; Conditional sentences: Type 1,2 ; Tag questions; Connectives; Phrasal verbs; Speaking; Relative clauses; Adverb clauses of concession; Error Identification; Prepositions.

Reading: Cloze test: Gap – fill; Reading Comprehension

Phần tự luận (Writing/Written test) chiếm 20 điểm, với tổng cộng 10 câu hỏi (2 điểm/câu). Hình thức câu hỏi: Building sentences; Sentence transformation; Complete the sentences

5/5 - (4 bình chọn)