Câu Hỏi Và CHỈ ĐƯỜNG TRONG TIẾNG ANH Trọn Bộ Hay Nhất

Câu Hỏi Và CHỈ ĐƯỜNG TRONG TIẾNG ANH Trọn Bộ Hay Nhất. Cụm từ tiếng Anh theo chủ đề Cực Hay dành cho mọi người dễ dàng học thuộc và giao tiếp như người bản ngữ. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Câu Hỏi Và CHỈ ĐƯỜNG TRONG TIẾNG ANH. 

Câu Hỏi Và CHỈ ĐƯỜNG TRONG TIẾNG ANH Trọn Bộ Hay Nhất

Hỏi đường 

Can you tell me the best way of getting to your office?
Anh có thể chỉ tôi cách tốt nhất để đến văn phòng của anh không?
How do I get to your office?
Làm sao tôi đến được văn phòng của anh?
What’s the quickest way of getting to your office?
Cách nào đến được văn phòng của anh nhanh nhất?

Where are you exactly?
Chính xác là anh ở đâu?
Tiếp nhận thông tin

Will you be coming by car or by train?
Anh sẽ đến bằng xe hơi hay bằng xe lửa?

It’s much easier if you take the train.
Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh đi xe lửa.

Which hotel are you staying at?
Anh định ở lại khách sạn nào? 

Thông tin chung 

We’re not far from… / We’re quite close to…
Chúng tôi không ở xa… / Chúng tôi đang rất gần…

It’s about a mile / kilometre / two blocks from…
Khoảng một dặm / km / hai dãy nhà từ…

We’re opposite / next to / in front of / across the road from / round the corner from the supermarket.
Chúng tôi đang ở đối diện / cạnh / trước / bên kia đường / khúc quanh từ siêu thị.

Đưa ra chỉ dẫn 

Come off the motorway / highway at Junction / Exit 12.
Ra khỏi xa lộ / đường cao tốc tại Junction / Lối ra 12.

It’s signposted “Manchester”.
Đó là biển hiệu “Manchester”.

Follow the signs to…
Đi theo các ký hiệu đến…

There’s a one-way system in the centre of town.
Có một hệ thống một chiều ở trung tâm của thành phố.

Take the “A12” to “Chelmsford”.
Đi theo “A12” đến “Chelmsford”.

Go straight on / left / right at the lights / at the roundabout /at the junction of … and …
Đi thẳng trên/ trái / phải chỗ đèn (giao thông)/ ở bùng binh / ở ngã ba của… và…

Go past the supermarket.
Đi qua siêu thị.

You’ll come to / see …
Bạn sẽ đến / nhìn thấy…

It’s the first turning on the right after the bank.
Đó là con đường rẽ đầu tiên ngay sau ngân hàng.

Sử dụng các điểm mốc để ra chỉ dẫn

You’ll see a large sign / roundabout.
Bạn sẽ thấy một biển hiệu lớn / bùng binh.

On your left you’ll see an industrial centre / a hospital / the police station.
Anh sẽ thấy một trung tâm công nghiệp / bệnh viện / trạm cảnh sát ở phía bên trái.

Just after the level crossing / shopping centre (or mall).
Chỉ ngay sau cổng xe lửa/ trung tâm mua sắm.

Go past the petrol station / the garage.
Đi qua trạm xăng / nhà xe.

Từ khóa tìm kiếm: Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh, Bài tập chỉ đường bằng tiếng Anh, Cách chỉ đường trên bản đồ bằng tiếng Anh, Cách hỏi đường khi đi du lịch, Rẽ trái trong tiếng Anh, Bài nghe chỉ đường bằng tiếng Anh, Rẽ trái tiếng Anh là gì, Chỉ đường trong nhà hàng

4/5 - (1 bình chọn)