Chuyên đề 2 – Hàm Số Toán lớp 10 Có Lời Giải chi tiết

Chuyên đề 2 – Hàm Số Toán lớp 10 Có Lời Giải chi tiết. Tài liệu học tập toán 10 đại số Hàm Số tự luận và trắc nghiệm cơ bản đến nâng cao có lời giải. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Chuyên đề 2 – Hàm Số Có Lời Giải chi tiết

Chuyên đề 2 – Hàm Số Có Lời Giải chi tiết

 

 

Tải Xuống 

HÀM SỐ

I – ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ

  1. Hàm số. Tập xác định của hàm số

Giả sử có hai đại lượng biến thiên  và  trong đó  nhận giá trị thuộc tập số

 Nếu với mỗi giá trị của thuộc tập  có một và chỉ một giá trị tương ứng của  thuộc tập số thực  thì ta có một hàm số. 

 Ta gọi  là biến số và  là hàm số của

 Tập hợp  được gọi là tập xác định của hàm số.

  1. Cách cho hàm số

Một hàm số có thể được cho bằng các cách sau.

 Hàm số cho bằng bảng

 Hàm số cho bằng biểu đồ

 Hàm số cho bằng công thức

Tập xác định của hàm số  là tập hợp tất cả các số thực  sao cho biểu thức  có nghĩa.

  1. Đồ thị của hàm số

Đồ thị của hàm số  xác định trên tập  là tập hợp tất cả các điểm  trên mặt phẳng tọa độ với thuộc

II – SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ

  1. Ôn tập

 Hàm số  gọi là đồng biến (tăng) trên khoảng  nếu

 Hàm số  gọi là nghịch biến (giảm) trên khoảng  nếu

  1. Bảng biến thiên

Xét chiều biến thiên của một hàm số là tìm các khoảng đồng biến và các khoảng nghịch biến của nó. Kết quả xét chiều biến thiên được tổng kết trong một bảng gọi là bảng biến thiên.

Ví dụ. Dưới đây là bảng biến thiên của hàm số

Hàm số  xác định trên khoảng (hoặc trong khoảng)  và khi  dần tới  hoặc dần tói  thì  đều dần tói

Tại  thì

Để diễn tả hàm số nghịch biến trên khoảng  ta vẽ mũi tên đi xuống (từ  đến ).

Để diễn tả hàm số đồng biến trên khoảng  ta vẽ mũi tên đi lên (từ  đến ).

Nhìn vào bảng biến thiên, ta sơ bộ hình dung được đồ thị hàm số (đi lên trong khoảng nào, đi xuống trong khoảng nào).

III – TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ

  1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

 Hàm số với tập xác định  gọi là hàm số chẵn nếu

 thì  và

 Hàm số  với tập xác định  gọi là hàm số lẻ nếu

 thì  và

  1. Đồ thị của hàm số chẵn, hàm số lẻ

 Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.

 Đồ thị của một hàm số lẻ nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng.

5/5 - (1 bình chọn)