Chuyên đề 5 – Biến Đổi Lượng Giác Toán lớp 10 Có Lời Giải

Chuyên đề 5 – Biến Đổi Lượng Giác Toán lớp 10 Có Lời Giải. Tài liệu học tập toán 10 đại số Biến Đổi lượng giác trắc nghiệm cơ bản đến nâng cao có lời giải. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Chuyên đề 5 – Biến Đổi Lượng Giác Toán lớp 10 Có Lời Giải

Chuyên đề 5 – Biến Đổi Lượng Giác Toán lớp 10 Có Lời Giải

 

 

Tải Xuống 

257 CÂU TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC CÓ ĐÁP ÁN

CHƯƠNG 6 – ĐẠI SỐ 10

GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC

Câu 1: Tìm khẳng định sai:

Với ba tia , ta có: sđ+sđ sđ-.

Với ba điểm trên đường tròn định hướng : sđ+sđ sđ+ .

Với ba tia , ta có: sđ sđ- sđ+.

Với ba tia , ta có: sđ+sđ sđ+.

Câu 2: Trên đường tròn lượng giác gốc  cho các cung có số đo:

                            II. III. IV. 

Hỏi các cung nào có điểm cuối trùng nhau?

Chỉ I và II B. Chỉ I, II và III C. Chỉ II,III và IV      D. Chỉ I, II và IV

Câu 3: Một đường tròn có bán kính 15 cm. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng  là :

. B. . C. .           D. .

Câu 4: Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng  (lấy  )

B. C.    D.

Câu 5: Xét góc lượng giác , trong đó  là điểm không làm trên các trục tọa độ Ox và Oy. Khi đó  thuộc góc phần tư nào để  cùng dấu

I và II. B. II và III. C. I và IV.       D. II và IV.

Câu 6: Cho đường tròn có bán kính 6 cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài là 3cm:

0,5. B. 3. C. 2.    D. 1.

Câu 7: Góc có số đo  được đổi sang số đo độ là :

330 45′ B. – 29030′ C. -33045′        D. -32055′

Câu 8: Số đo radian của góc là :

. B. . C. . D. .

Câu 9: Trong mặt phẳng định hướng cho tia  và hình vuông  vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết sđ . Khi đó sđ  bằng:

B.

D.

Câu 10: Trong mặt phẳng định hướng cho ba tia . Xét các hệ thức sau:

 

Hệ thức nào là hệ thức Sa- lơ về số đo các góc:

Chỉ I B. Chỉ II C. Chỉ III        D. Chỉ I và III

Câu 11: Góc lượng giác có số đo (rad) thì mọi góc lượng giác cùng tia đầu và tia cuối với nó có số đo dạng :

(k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k).

(k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k).

(k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k).

(k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k).

Câu 12: Cho hai góc lượng giác có sđ  và sđ . Khẳng định nào sau đây đúng?

và trùng nhau. B.  và  đối nhau.

và vuông góc. D. Tạo với nhau một góc  .

Câu 13: Số đo độ của góc  là :

. B. . C. .           D. .

Câu 14: Nếu góc lượng giác có sđ thì hai tia  và

Trùng nhau. B. Vuông góc.

Tạo với nhau một góc bằng D. Đối nhau.

Câu 15: Trên đường tròn định hướng góc  có bao nhiêu điểm  thỏa mãn sđ ?

6 B. 4 C. 8 D. 10

Câu 16: Số đo radian của góc là :

. B. . C. .            D. .

Câu 17: Trong mặt phẳng định hướng cho tia  và hình vuông  vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết sđ . Khi đó sđ bằng:

B.

D.

Câu 18: Khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác các cung lượng giác nào trong các cung lượng giác có số đo dưới đây có cùng ngọn cung với cung lượng giác có số đo

B. C.        D.

Câu 19: Góc  bằng (với )

B. C.   D.

Câu 20: Cung tròn bán kính bằng  có số đo  có độ dài là:

B. C.     D.

Câu 21: Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài  và kim phút dài .Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là:

. B. . C. .     D. .

Câu 22: Xét góc lượng giác , trong đó  là điểm không làm trên các trục tọa độ Ox và Oy. Khi đó  thuộc góc phần tư nào để  cùng dấu

I và II. B. I và III. C. I và IV.       D. II và III.

Câu 23: Cho hai góc lượng giác có sđ và sđ. Ta có hai tia  và

Tạo với nhau góc 450 B. Trùng nhau. C. Đối nhau.   D. Vuông góc.

Câu 24: Trong mặt phẳng định hướng cho tia  và hình vuông  vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết sđ . Khi đó sđ bằng

B. C. D.

Câu 25: Góc  bằng:

B. C. D.

Câu 26: Sau khoảng thời gian từ  giờ đến  giờ thì kim giây đồng hồ sẽ quay được một góc có số đo bằng:

B. C. D.

Câu 27: Góc có số đo 1200  được đổi sang số đo rad là :

B. C. D.

Câu 28: Biết góc lượng giác  có số đo là  thì góc có số đo dương nhỏ nhất là:

B. C.           D.

Câu 29: Có bao nhiêu điểm  trên đường tròn định hướng gốc  thoả mãn sđ ?

6 B. 4 C. 3 D. 12

5/5 - (1 bình chọn)