Chuyên đề 6 – Vectơ Toán lớp 10 Có Lời Giải

Chuyên đề 6 – Vectơ Toán lớp 10 Có Lời Giải. Tài liệu học tập toán 10 hình học Vectơ trắc nghiệm cơ bản đến nâng cao có lời giải. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Chuyên đề 6 – Vectơ Toán lớp 10 Có Lời Giải

Chuyên đề 6 – Vectơ Toán lớp 10 Có Lời Giải

 

 

Tải Xuống 

ĐỊNH NGHĨA VECTO

 

  1. Khái niệm vectơ

Cho đoạn thẳng  Nếu ta chọn điểm  làm điểu đầu, điểm  là điểm cuối thì đoạn thẳng  có hướng từ  đến  Khi đó ta nói  là một đoạn thẳng có hướng. 

Định nghĩa. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.

Vectơ có điểm đầu  điểm cuối  được kí hiệu là  và đọc là “ vectơ  “. Để vẽ được vectơ  ta vẽ đoạn thẳng  và đánh dấu mũi tên ở đầu nút

Vectơ còn được kí hiệu là  khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của nó. 

 
  1. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng 

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.

Định nghĩa. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Nhận xét. Ba điểm phân biệt  thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ  và  cùng phương. 

  1. Hai vectơ bằng nhau

Mỗi vectơ có một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ dài của  được kí hiệu là  như vậy

Vectơ có độ dài bằng  gọi là vectơ đơn vị. 

Hai vectơ  và  được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài, kí hiệu  

Chú ý. Khi cho trước vectơ  và điểm  thì ta luôn tìm được một điểm  duy nhất sao cho   

  1. Vectơ – không

Ta biết rằng mỗi vectơ có một điểm đầu và một điểm cuối và hoàn toàn được xác định khi biết điểm đầu và điểm cuối của nó. 

Bây giờ với một điểm  bất kì ta quy ước có một vectơ đặc biệt mà điểm đầu và điểm cuối đều là  Vectơ này được kí hiệu la  và được gọi là vectơ – không.

5/5 - (1 bình chọn)