Chuyên Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Đại Số + Ví Dụ [HAY]

Chuyên Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Đại Số TRỌN BỘ Hay Nhất. Hệ thống kiến thức và các dạng bài toán phương pháp giải chi tiết từng chuyên đề Toán Lớp 9 Ôn Thi vào lớp 10

Chuyên Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Đại Số + Ví Dụ [HAY]

Tải Xuống

CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC PHÉP TÍNH VỀ CĂN THỨC

CHUYÊN ĐỀ 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC TỔNG QUÁT

CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

CHUYÊN ĐỀ 4: CÁC BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ y=ax + b (a#0)

CHUYÊN ĐỀ 5: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ax2+bx+c=0

CHUYÊN ĐỀ 6: BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

CHUYÊN ĐỀ 7: CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG HỆ THỨC VIET

CHUYÊN ĐỀ 8: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ 9: CÁC BÀI TOÁN VỀ TƯƠNG QUAN GIỮA PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG

CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT

CHUYÊN ĐỀ 11: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ, PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO VÀ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

TuhocOnline.edu.vn

5/5 - (1 bình chọn)