Đề Cương Tài Liệu Đại Học Ôn Tập Các Khối Ngành Kinh Tế Quốc Dân

Đề Cương Tài Liệu Đại Học Ôn Tập Các Khối Ngành Kinh Tế Quốc Dân

Đề Cương Tài Liệu Đại Học từ đại cương đến chuyên ngành Ôn Tập Các Khối Ngành Kinh Tế chi tiết tự học hoặc ôn thi kết thúc học kỳ.

A

• An sinh xã hội:Tải Tại Đây 

• Anh văn:Tải Tại Đây 

B

• Bảo hiểm doanh nghiệp: 
• Bảo hiểm thương mại 1: Tải Tại Đây  
• Bảo hiểm xã hội (CN): Tải Tại Đây  

C

• Các mô hình toán ứng dụng: Tải Tại Đây 

o Công nghệ môi trường (CN):Tải Tại Đây 

o Công pháp quốc tế: Tải Tại Đây 

• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật:Tải Tại Đây 

o Chính sách kinh tế:Tải Tại Đây 

o Chính sách kinh tế đối ngoại: Tải Tại Đây 

o Chiến lược KD toàn cầu và QT toàncầu:Tải Tại Đây 

• Chiến lược kinh doanh:Tải Tại Đây 

• Chiến lược kinh doanh của DNTM:Tải Tại Đây 

o Chiến lược phát triển KTXH:Tải Tại Đây 

• Chiến lược kinh doanh toàn cầu và quản trị toàn cầu: Tải Tại Đây 

• Chiến lược phát triển KT XH:Tải Tại Đây 

• Chính sách kinh tế: Tải Tại Đây 

• Chính sách kinh tế đối ngoại:Tải Tại Đây 

• Chương trình và dự án phát triển:Tải Tại Đây 

• Chuyên đề tự chọn – Kế toán:Tải Tại Đây 

• Cơ sở lập trình:Tải Tại Đây 

• Công tác quốc phòng:Tải Tại Đây 

D

• Đại cương văn hóa VN:Tải Tại Đây 

• Đàm phán và ký kết hợp đồng KT-KDQT:Tải Tại Đây 

• Dân số phát triển:Tải Tại Đây 

• Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty:Tải Tại Đây 

• Đấu thầu:Tải Tại Đây 

• Đấu thầu quốc tế: Tải Tại Đây 

• Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ (CN): Tải Tại Đây 

• Địa lý du lịch:Tải Tại Đây 

• Địa lý kinh tế:Tải Tại Đây 

• Điều tra xã hội học:Tải Tại Đây 

• Định giá bất động sản:Tải Tại Đây 

• Định giá tài nguyên và môi trường:Tải Tại Đây 

• Định mức kinh tế kỹ thuật:Tải Tại Đây 

• Dự báo phát triển kinh tế xã hội:Tải Tại Đây 

• Du lịch sinh thái:Tải Tại Đây 

• Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam:Tải Tại Đây 

• Đường lối quân sự của ĐCSVN:Tải Tại Đây 

G

• Giải tích 2:Tải Tại Đây 

• Giao dịch đàm phán kinh doanh:Tải Tại Đây 

H

• Hạch toán kế toán trong DN du lịch:Tải Tại Đây 

• Hành vi người tiêu dùng:Tải Tại Đây 

o Hạch toán kế toán trong DN du lịch:Tải Tại Đây 

• Hệ thống thông tin địa lý (GIS):Tải Tại Đây 

• Hệ thống thông tin kế toán (CN):Tải Tại Đây 

• Hệ thống thông tin quản lý:Tải Tại Đây 

• Hội nhập Kinh tế quốc tế:Tải Tại Đây 

K

• Kế hoạch hóa phát triển:Tải Tại Đây 

• Kế toán công (CN):Tải Tại Đây 

• Kế toán công ty:Tải Tại Đây 

• Kế toán dự án:Tải Tại Đây 

• Kế toán máy:Tải Tại Đây 

• Kế toán ngân hàng:Tải Tại Đây 

• Kế toán quản trị (CN):Tải Tại Đây 

• Kinh tế bảo hiểm (ngoài ngành):Tải Tại Đây 

 • Kế toán quốc tế:Tải Tại Đây 

• Kế toán tài chính 1:Tải Tại Đây 

Kế toán tài chính 2:Tải Tại Đây 

Kế toán tài chính 3:Tải Tại Đây 

• Kế toán tài chính (ngoài ngành)
• Kế toán thuế:Tải Tại Đây 

• Khoa học quản lý:Tải Tại Đây 

• Khởi sự kinh doanh:Tải Tại Đây 

• Kiểm soát:Tải Tại Đây 

• Kiểm soát quản lý:Tải Tại Đây 

• Kiểm toán căn bản (CN): Tải Tại Đây 

• Kiểm toán hoạt động (CN):Tải Tại Đây 

• Kiểm toán tài chính (CN):Tải Tại Đây 

• Kiến trúc máy tính và hệ điều hành:Tải Tại Đây 

• Kinh doanh bất động sản:Tải Tại Đây 

• Kinh doanh kho và bao bì:Tải Tại Đây 

• Kinh doanh kho vận ngoại thương:Tải Tại Đây 

• Kinh doanh quốc tế:Tải Tại Đây 

• Kinh doanh quốc tế (CN):Tải Tại Đây 

• Kinh tế bảo hiểm:Tải Tại Đây 

• Kinh tế biển: Tải Tại Đây 

• Kinh tế công cộng: Tải Tại Đây 

• Kinh tế đầu tư:Tải Tại Đây 

o Kinh tế đầu tư 1:Tải Tại Đây 

o Kinh tế đầu tư 2:Tải Tại Đây 

• Kinh tế đô thị (CN):Tải Tại Đây 

• Kinh tế đô thị (ngoài ngành):Tải Tại Đây 

• Kinh tế du lịch: Tải Tại Đây 

• Kinh tế hải quan:Tải Tại Đây 

• Kinh tế kế hoạch hoá vùng và đô thị (CN): Tải Tại Đây 

• Kinh tế lao động:Tải Tại Đây 

• Kinh tế lượng:Tải Tại Đây 

• Kinh tế nguồn nhân lực:Tải Tại Đây 

• Kinh tế nông nghiệp:Tải Tại Đây 

• Kinh tế phát triển:Tải Tại Đây 

• Kinh tế phát triển 2:Tải Tại Đây 

• Kinh tế quốc tế:Tải Tại Đây 

• Kinh tế quốc tế (CN):Tải Tại Đây 

• Kinh tế thương mại:Tải Tại Đây 

• Kinh tế thương mại dịch vụ:Tải Tại Đây 

• Kinh tế và chính sách phát triển vùng:Tải Tại Đây 

• Kinh tế và quản lý công nghiệp:Tải Tại Đây 

• Kinh tế và quản lý môi trường:Tải Tại Đây 

• Kinh tế Vi mô 1:Tải Tại Đây 

• Kinh tế Vi mô 2:Tải Tại Đây 

• Kinh tế vĩ mô I:Tải Tại Đây 

• Kinh tế vĩ mô II:Tải Tại Đây 

• Kinh tế việt nam:Tải Tại Đây 

• Kỹ năng quản trị:Tải Tại Đây 

• Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Tải Tại Đây 

L

• Lập và phân tích dự án đô thị (CN)
• Lập và quản lý dự án đầu tư: Tải Tại Đây 

• Lịch sử học thuyết kinh tế:Tải Tại Đây 

 Lịch sử kinh tế:Tải Tại Đây 

• Luật đầu tư:

5/5 - (2 bình chọn)