Đề Cương Toán Lớp 10 Học Kỳ 1 Tự Luận & Trắc Nghiệm

Đề Cương Toán Lớp 10 Học Kỳ 1 Tự Luận & Trắc Nghiệm toán đại và hình. Tải file word đề Cương ôn thi học kỳ I môn toán lớp 10 theo từng Chuyên đề. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Đề Cương Toán Lớp 10 Học Kỳ 1 Tự Luận & Trắc Nghiệm

Đề Cương Toán Lớp 10 Học Kỳ 1 Tự Luận & Trắc Nghiệm Đại số và Hình Học

 

 

Tải Xuống 

NĂM HỌC 2020 – 2023

I. PHẦN ĐẠI SỐ

A. Lý Thuyết:

1) Mệnh đề. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp .

2) Tập xác định, sự biến thiên, tính chẵn lẻ của hàm số .

3) Sự biến thiên và đồ thị của hàm y = ax2 + bx + c. Xác định hàm số thỏa điều kiện cho trước.

4) Phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn và định lí Vi-ét.

5) Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.

6) Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.

B. Bài tập:

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ-TẬP HỢP

Bài 1: Cho mệnh đề kéo theo: “Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau”
a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.
b) Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”
c) Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”

Bài 2: Cho mệnh đề:“Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại”. Hãy phát
biểu mệnh đề bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”

Bài 2: Phát biểu thành lời, xét tính đúng sai và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:
a)
x: x2 0 b) n: n2 n

c) n: n 2n d) x : x 1
 
x

Từ khóa tham khảo: De cương on tập Toán lớp 10 cả năm, Đề cương on thi lớp 10, Các dạng Toán lớp 10 giữa học kì 1, 14 đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 10 có đáp án (700 câu trắc nghiệm), On tập Toán 10 HK1, Đề cương Toán 10 giữa học kì 1, Đề cương ôn tập học kì 1, Đề cương Toán hình lớp 10 học kì 1

5/5 - (1 bình chọn)