Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Toán Có ĐÁP ÁN – Đề 1

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Toán có đáp án mới nhất năm 2020 – 2023. Barem chấm đề thi giữa kỳ 1 môn toán lớp 5 Chi tiết.Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Toán Có ĐÁP ÁN – Đề 1. 

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Toán Có ĐÁP ÁN – Đề 1

 

 

Tải Xuống 

PHÒNG GD&ĐT………

TRƯỜNG TH ………

ĐỀ KIỂM TRAGIỮA KÌ I NĂM HỌC ……….

MÔN:  TOÁN – LỚP 5

(Thời gian làm bài: 40 phút)

(Đề dự phòng)

(Học sinh làm bài trên đề kiểm tra này!)

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1.Chữ số 5 trong số thập phân 3,759 có giá trị là:

A.               B.                     C.                 

Câu 2. 8 tấn 2kg = ….tấn. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

               A.  8,2             B.  8,02               C.  8,002                                         

Câu 3. Số: “ Hai đơn vị mười bảy phần nghìn” được viết như sau:

               A.  2,017          B.  2,17               C.  20,17

Câu 4. Kết quả phép tính :  x x

             A.                  B.           C. Cả A và B đều đúng

Câu 5. 3km5m = … km Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

               A.  3,5             B.  3,05               C.  3,005

Câu 6.  Một bạn tính: 250 m x 400m= …  Kết quả phép tính đó là:

              A.  1ha             B.  10ha              C.  1km2                                                                                                                                                                    

Bài 2

1. Điền dấu >,<,= thích hợp vào chỗ chấm  

  a) 58,90 … 58,9                                                      b) 7,843 …  7,85        

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a)   <  1                                                                  d) 56,9  <  56

Bài 3. Tính:

 
………………………………………..…

………………………………………..…

………………………………………..…

………………………………………..…

………………………………………..…

 

Bài 4  Tổng của hai số bằng 1485. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 bên phải số bé thì được số lớn.

Bài giải

        ………………………………………..…………………………………………………..

        ………………………………………..…………………………………………………..

        ………………………………………..…………………………………………………..

        ………………………………………..…………………………………………………..

        ………………………………………..…………………………………………………..

 

………………………………………..…………………………………………………..

        ………………………………………..…………………………………………………..

 

Bài 5. Một bếp ăn chuẩn bị đủ thực phẩm cho 300 người ăn trong 4 ngày. Vì có thêm một số người đến ăn nên số thực phẩm đó chỉ đủ ăn trong 3 ngày. Hỏi số người mới đến là bao nhiêu?( Mức ăn như nhau)

                                                     Bài giải

 ……………………………………..…………………………………………………….

        ………………………………………..…………………………………………………..

        ………………………………………..…………………………………………………..

        ………………………………………..…………………………………………………..

        ………………………………………..…………………………………………………..

        ………………………………………..…………………………………………………..

      

                                                                                              

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “TOÁN” LỚP 5

      Bài 1. Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 4 điểm

Câu123456 
Khoanh đúngBCACCC 
Điểm0,5 điểm0,5 điểm0,75 điểm0,75 điểm0,75 điểm0,75 điểm 

  Bài 2. (1,5 điểm)

1. Mỗi phần đúng được 0,25 điểm                                                           

a)      58,90 = 58,9           

b)    7,843 < 7,85                                                                 

2. Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

S
Đ

a,                                         b,

  
   
Bài 3.(1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm 

  =              

                         =                      

                         =                               

                      =  

0,5 

Bài 4( 1,5 điểm)           

Khi viết số 0 vào bên phải một số thì số đó được gấp lên 10 lần.          0,2 điểm

Theo bài ta có số lớn bằng 10 lần số bé.                                              0,1 điểm

Ta có sơ đồ:                                                                                       0,2 điểm

Số lớn

Số bé                                                                                                1485

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là                                                 0,1 điểm

10 + 1 = 11 ( phần)                                                                            0,2 điểm

Số bé là:                                                                                             0,1 điểm

1485 : 11 = 135                                                                                  0,2 điểm

Số lớn là:                                                                                            0,1 điểm

135 x 10 = 1350                                                                                 0,2 điểm

Đáp số; số lớn: 1350; số bé: 135                                                         0,1 điểm

Bài 5( 2 điểm)

Nếu chỉ 1 người ăn thì sẽ dùng hết số thực phẩm đó trong số ngày là:   0,25đ

                       300 x 4 = 1200 ( ngày)                                                         0,25đ

Số người ăn trong 3 ngày là:                                                        0,2đ

1200 : 3 = 400 ( người)                                                                0,25đ

Số người đến thêm là:                                                                  0,2đ

400 – 300 = 100 ( người)                                                             0,25đ

Đáp số: 100 người                                                                             0,1đ

Từ khóa tìm kiếm: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Toán, Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023, Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2020, Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 5, Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán có đáp an, Đề cương ôn tập giữa học kì 1 lớp 5, De thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023

5/5 - (2 bình chọn)