Đáp Án Đề thi Chính Thức vào lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2020

Đáp Án Đề thi Chính Thức vào lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2020 có đáp án. Luyện giải đề thi tiếng anh chuẩn xác từ đề chính thức thi lớp 9 vào lớp 10

Đáp Án Đề thi Chính Thức vào lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2020 có đáp án

Xem Thêm: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng có đáp án các Năm

Tải Xuống

 

Hữu Ích: Khóa học Tiếng Anh Thưc Tế  – Ms Hoàng Ngọc Quỳnh Khuyến mãi
Chỉ CÒN
499.000đ (1.500.000đ). 

→Mã Giảm Giá 40% Khi mua khóa học: ANSJFHSFJHSFG  XEM NGAY

I. 

1. B. The
2. D. Forward
3. B. In
4. A. Cheaper
5. B. Going
6. C. Turned down
7. D. Bottle
8. B. Who
9. C. is reported
10. C. To light
11. A. interest
12. C. Will improve
13. A. Congatulations!
14. A. Communicate
15. D. Hour
16. A. Conducts
II.
1. Solution
2. Protect
3. Positively
4. Weightless
III.
1. Have been trying
2. Plays
3. had left
4. Was discovered
IV.
1. Wish
2. Orbit
3. Eating
4, Book

V.
1. Canada
2. 17 days
3. Locals and tourists
4. Bonhomme
5. Ice Palace
6. Snow sculpture making
VI.
1. Food
2. Eat
3, Order
4. Where
5. Watches
6. If
VII.
1,
a) My parents told me that they would visit me that weekend
b) If we waste too much water, we will have no fresh water to use in the future
2.
a) When did you get up this morning?
b) I got lost even though I knew the area well

Từ khóa tìm kiếm: đề thi anh văn vào lớp 10 đà nẵng 2020, Đáp an de thi TUYỂN sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Đà Nẵng. đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 TP Đà Nẵng năm 2020, 

TuhocOnline

4/5 - (4 bình chọn)