ĐỀ THI HỌC KỲ II LỊCH SỬ Lớp 9 [Trắc Nghiệm và Tự Luận]

Ngày soạn: 1/5/2018

Ngày dạy:     /5/2018

Tiết 52:                          KIỂM TRA HỌC KỲ II môn Lịch Sử Lớp 9

 1. I. Mục tiêu kiểm tra:
 2. Kiến thức

– Qua giờ học nhằm đánh giá quá trình nhận thức của học sinh về một giai đoạn lịch sử đã được học: Lịch sử Việt Nam từ 1919->1954

 1. Thái độ, tình cảm:

– Giáo dục tinh thần yêu nước, đoàn kết, học tập tốt để xậy dựng xã hội giàu đẹp

 1. Kĩ năng

– Kiểm tra khả năng ghi nhớ, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử đã học với những ý nghĩa lịch sử quan trọng của chúng.

 1. Năng lực hướng tới:

– Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

 1. Đề bài Điểm số:
 2. Ma trận:

 

Tên chủ đề Số câu số điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Số câu       1/2       1/2   1
Số điểm       2       1   3
Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965 – 1973)   Số câu     1     1     1 1
Số điểm     0.5     2     0.5 2
Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1973-1975) Số câu   1               1
Số điểm   3               3
Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp Số câu     3           3  
Số điểm     1.5           1.5  
Tổng Số câu   1 4 1/2   1   1/2 4 3
Số điểm 3 (30%) 4 (40%) 2 (20%) 1 (10%) 10
 1. Đề bài:

Đề 1:

 1. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: (0.5 điểm)

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời ngày tháng năm nào?

 1. 21/12/1944                B. 22/12/1944
 2. 18/5/1944 D. 2/9/1944

Câu 2: (0.5 điểm):

Người sáng lập ra hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là ai?

 1. Nguyễn Đức Cảnh    B. Hồ Tùng Mậu
 2. Nguyễn Ái Quốc           D. Phan Đức Chính

Câu 3: (0.5 điểm):  Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 2. 2. Mặt trận Việt Minh thành lập
 3. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết
 4. Bác đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
 5. 1243 B. 4321 C. 2431                D. 3214

Câu 4: (0.5 điểm):

Chiến thắng nào mở ra cao trào “Tìm Mỹ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt”?

A Vạn Tường       B. Ấp Bắc           C. Ba Gia             D. Bình Giã

 1. Trắc nghiệm tự luận: (8 điểm)

Câu 5 (3 điểm): Vì sao nói : “Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam”? Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?

 Câu 6 (3 điểm): Trình bày diễn biến chính của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh?

Câu 7 (2 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” của Mĩ tại miền Nam Việt Nam?

Đề 2:

 1. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: (0.5 điểm)

 • ¶ng céng sản Việt Nam thành lập ngày tháng năm nào?
 1. 2/3/1930 B. 3/2/1930                   C. 24/2/1930        D. 7/2/1930

Câu 2: (0.5 điểm)

Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang được thành lập với tên gọi:A. Trung đội cứu quốc quân III            C. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quânB. Đội du kích Bắc Sơn                        D. Việt Nam giải phóng quân

Câu 3: (0.5 điểm): Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian

 1. Chiến dịch Điện Biên Phủ
 2. Bác đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
 3. Khởi nghĩa Tháng Tám
 4. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết
 5. 1234 B. 4321 C. 2431                D. 3214

Câu 4: (0.5 điểm):

Cao trào “tìm Mỹ mà đánh, lùng nguỵ” mà diệt đã được mở đầu bằng chiến thắng nào?

 1. Mỏ Cày (Bến Tre) B. Ấp Bắc (Mỹ Tho)
 2. Vạn Tường (Quảng Ngãi) D. Trà Bồng (Quảng Ngãi)
 3. Trắc nghiệm tự luận: (8 điểm)

Câu 5 (3 điểm): Vì sao nói : “Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam” ? Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?

 Câu 6 (3 điểm): Trình bày diễn biến chính của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh?

Câu 7 (2 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” của Mĩ tại miền Nam Việt Nam?

 1. Đáp án và thang điểm cụ thể:

Đề 1:

Câu Nội dung cần đạt Điểm
1 B 0.5
2 C 0.5
3 A 0.5
4 A 0.5
5 *Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

– Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối, giai cấp lãnh đạo

– Khẳng định g/c CN đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

– Cách mạng Việt Nam gắn liền khăng khít với cách mạng thế giới

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của Cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng:

– Phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức Cộng Sản trong nước trong việc tranh giành quyền lãnh đạo, tranh giành quần chúng, tranh giành đảng viên.

– Đề ra kế hoạch và đặt ra yêu cầu cấp thiết để các tổ chức cộng sản xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

– Trực tiếp và chủ trì Hội nghị thành Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào ngày 3-2-1930.

– Viết và thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt. Đó chính là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đã vạch ra những nét cơ bản về đường lối chiến lược và sách lược cho cách mạng Việt Nam.

 

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0.25

 

0.25

6 * Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh:

– Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

– 5 giờ chiều 26 – 4, quân ta nổ súng mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh. 10 giờ 45 ngày 30 – 4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

– 11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

 

1

 

1

 

 

 

1

 

7 + Giống nhau:

– Đều là hình thức chiến tranh thực dân mới của Mĩ, do Mĩ chỉ huy, trang thiết bị và phương tiện chiến tranh của Mĩ.

+ Khác nhau về lực lượng và thủ đoạn:

– “Chiến tranh đặc biệt” thực hiện chủ yếu bằng quân đội tay sai, gom dân lập ấp chiến lược, tách dân ra khỏi cách mạng…

– “Chiến tranh cục bộ tiến hành bằng quân đội Mĩ, quân đồng minh và quân Sài Gòn, mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tìm diệt và bình định miền Nam.

– “Chiến tranh cục bộ  quy mô mở rộng ra cả miền Bắc bằng cuộc “Chiến tranh phá hoại” bằng không quân và hải quân và mức độ ác liệt hơn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

 

1

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0.5

 

Đề 2:

Câu Nội dung cần đạt Điểm
1 B 0.5
2 C 0.5
3 D 0.5
4 C 0.5
5 *Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

– Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối, giai cấp lãnh đạo

– Khẳng định g/c CN đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

– Cách mạng Việt Nam gắn liền khăng khít với cách mạng thế giới

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của Cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng:

– Phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức Cộng Sản trong nước trong việc tranh giành quyền lãnh đạo, tranh giành quần chúng, tranh giành đảng viên.

– Đề ra kế hoạch và đặt ra yêu cầu cấp thiết để các tổ chức cộng sản xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

– Trực tiếp và chủ trì Hội nghị thành Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào ngày 3-2-1930.

– Viết và thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt. Đó chính là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đã vạch ra những nét cơ bản về đường lối chiến lược và sách lược cho cách mạng Việt Nam.

 

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0.25

 

0.25

6 * Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh:

– Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

– 5 giờ chiều 26 – 4, quân ta nổ súng mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh. 10 giờ 45 ngày 30 – 4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

– 11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

 

1

 

1

 

 

 

1

 

7 + Giống nhau:

– Đều là hình thức chiến tranh thực dân mới của Mĩ, do Mĩ chỉ huy, trang thiết bị và phương tiện chiến tranh của Mĩ.

+ Khác nhau về lực lượng và thủ đoạn:

– “Chiến tranh đặc biệt” thực hiện chủ yếu bằng quân đội tay sai, gom dân lập ấp chiến lược, tách dân ra khỏi cách mạng…

– “Chiến tranh cục bộ tiến hành bằng quân đội Mĩ, quân đồng minh và quân Sài Gòn, mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tìm diệt và bình định miền Nam.

– “Chiến tranh cục bộ  quy mô mở rộng ra cả miền Bắc bằng cuộc “Chiến tranh phá hoại” bằng không quân và hải quân và mức độ ác liệt hơn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

 

1

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0.5

 

 1. Lên lớp:
 2. Tổ chức:

 

Lớp Thứ Ngày Sỹ số HS nghỉ
9A

9B

9C

9D

……

…….

……

……

…………………..

…………………..

………………….

…………………

…………

…………

…………

…………

………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 1. Tiến hành kiểm tra:

– GV phát đề cho HS và nêu quy chế kiểm tra.

– HS làm bài trong 45 phút.

 1. Củng cố:

– GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.

 1. Hướng dẫn về nhà:

– HS xem lại bài. Ôn lại những kiến thức đã học.

. Trắc nghiệm: (2 điểm)

 

Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
1. Lệnh tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 Trình bày được cơ hội để phất động lệnh tổng khởi nghĩa. Trình bày được nội dung của kế hoạch Na-va  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

Số điểm Tỉ lệ %

 câu :1

Số điểm:3

 1 câu

3 điểm

Tỉ lệ:30%

2. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965 – 1973)  Hiểu âm mưu của ”Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.   So sánh sự khác nhau giữa ”Chiến tranh đặc biệt” và ”Chiến tranh cục bộ”.  

 

Câu

Số điểm Tỉ lệ %

Câu 2a

Số điểm: 1điểm

 Câu 2b

Số điểm: 2 điểm

 Câu2

3 điểm

Tỉ lệ:30%

3.Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc.  Hiêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ cứu nước.
 Câu

Số điểm Tỉ lệ %

 Câu 3

Số điểm: 4 điểm

 Câu 3

4 điểm

Tỉ lệ:40%

Tổng số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:1

Số điểm: 3 điểm

Số câu: 2a+3

Số điểm: 3 điểm

Số câu: 2b

Số điểm: 2 điểm

Số câu: 3

10 điểm = 100%

 

 1. ThiÕt kÕ c©u hái theo ma trËn

 

Câu 1 (4 điểm)

Trình bày hoàn cảnh Đảng ta lại phát động lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945?

Câu 2: (3 điểm)

Âm mưu của Mĩ trong chiến lược”Chiến tranh cục bộ”. So sánh sự khác nhau giữa ”Chiến tranh đặc biệt” và ”Chiến tranh cục bộ”.

Câu 3  (3 điểm)

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ.

ĐỀ II

Câu 1: (4 điểm)

Hãy trình bày nội dung kế hoạch Na-va, kế hoạch đó bước đầu bị phá sản như thế nào?

Câu 3: (3 điểm)

Âm mưu của Mĩ trong chiến lược”Chiến tranh cục bộ”. So sánh sự khác nhau giữa ”Chiến tranh đặc biệt” và ”Chiến tranh cục bộ”.

Câu 2: (3 điểm)

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp?

                    4 . Hướng dẫn chấm và thang điểm

ĐỀ 01

Câu Nội dung cần đạt Điểm
 

 

 

 

Câu 1

4 điểm

– Đảng ta phát động lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám vì thời cơ đã chín muồi:

– Chiến tranh thế giới thứ hai ở giai đoạn cuối : phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8 – 1945). ở trong nước, quân Nhật hoang mang, dao động cực độ.

– Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng, Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

Đảng ta họp Hội nghị toàn quốc (ngày 14 và 15 – 8 – 1945) ở Tân Trào (Tuyên Quang), quyết định phát động Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào nước ta.

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

 

2 đ

Câu 2:

3 điểm

Âm mưu: Chiến lược ”Chiến tranh cục bộ”, lực lượng chủ yếu tham chiến là quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.

Khác nhau:

– Chiến lược ”Chiến tranh đặc biệt” lực lượng chủ yếu là quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ.

– Chiến lược ”Chiến tranh cục bộ” lực lượng chủ yếu tham chiến là quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn

– Chiến lược ”Chiến tranh cục bộ” qui mô mở rộng ra cả miền Bắc bằng cuộc ”Chiến tranh phá hoại” bằng không quân và hải quân

– Mức độ ”Chiến tranh cục bộ” là ác liệt hơn chiến lược ”Chiến tranh đặc biệt”.

1 đ

 

 

0,5 đ

 

0,5 đ

 

0,5đ

 

0,5 đ

Câu: 3

3 điểm

 Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ.

– Đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

– Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

– Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

 

 

 

1 điểm

 

 

 

1 điểm

 

1 điểm

 

ĐỀ 02

Câu Nội dung cần đạt Điểm
 

Câu 1:

4 điểm

 – Nội dung kế hoạch quân sự Nava :

– Ngày 7-5-1953, tướng Na-va được cử sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và vạch ra kế hoạch quân sự Na-va (gồm hai bước).

+ Bước một : thu – đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương.

+ Bước hai : từ thu – đông 1954, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.

– Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 -1954:

+ Tháng 12 – 1953, bộ đội ta tiến công và giải phóng tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ), Pháp buộc phải  điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ, biến nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp.

+ Đầu tháng 12 – 1953, liên quân Lào – Việt mở cuộc tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, buộc địch phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô, biến nơi đây trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba
của Pháp.

+ Tháng 1 – 1954, liên quân Lào – Việt tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng toàn tỉnh Phong Xa-lì, buộc Pháp tăng quân cho Luông Pha-bang, biến nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ tư của Pháp.

+ Tháng 2 – 1954, quân ta giải phóng thị xã Kon Tum, uy hiếp Plâycu, địch phải tăng cường lực lượng cho Plâycu, nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ năm của Pháp.

+ Pháp phải bị động và phân tán lực lượng thành 5 nơi để đối phó với ta chứng tỏ kế hoạch quân sự Nava bước đầu bị phá sản.

 

 

0,5 đ

0,5 đ

 

 

0,5 đ

 

 

 

0,5 đ

 

 

 

0,5 đ

 

 

0,5 đ

 

 

0,5 đ

 

0,5 đ

 

Câu 2:

3 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 Âm mưu: Chiến lược ”Chiến tranh cục bộ”, lực lượng chủ yếu tham chiến là quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn. 1 đ

 

Khác nhau:

– Chiến lược ”Chiến tranh đặc biệt” lực lượng chủ yếu là quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ.

– Chiến lược ”Chiến tranh cục bộ” lực lượng chủ yếu tham chiến là quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn

– Chiến lược ”Chiến tranh cục bộ” qui mô mở rộng ra cả miền Bắc bằng cuộc ”Chiến tranh phá hoại” bằng không quân và hải quân

– Mức độ ”Chiến tranh cục bộ” là ác liệt hơn chiến lược ”Chiến tranh đặc biệt”.

 

0.5 đ

 

0.5 đ

 

0.5 đ

 

0.5 đ

Câu 3:

3 điểm

Chấm dứt ách thống trị gần một thế kỉ của thực dân Pháp.

Miền Bắc giải phóng chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện giả phóng miền Nam thống nhất đất nước.

1,0 đ

1,0 đ

Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược của CN ĐQ, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.

Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

0.5 đ

 

0.5 đ

 

5.Hướng dẫn học tập :

+ Xem lại nọi dung kiểm tra

+ Tìm hiểu lịch sử tỉnh Vĩnh phúc trongcuoocj cách mạng giái phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc (1945- 2012)

5/5 - (1 bình chọn)