Đề Thi Môn Lịch Sử và Địa Lí Lớp 5 Cuối Học Kì 2 Có Đáp Án

Đề Thi Môn Lịch Sử và Địa Lí Lớp 5 Cuối Học Kì 2 Có Đáp Án Chuẩn Barem. Tải đề thi học kỳ 2 Môn Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 có hướng dẫn chấm điểm cập nhật mới nhất 2023. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Đề Thi Môn Lịch Sử và Địa Lí Lớp 5 Cuối Học Kì 2 Có Đáp Án

Đề Thi Môn Lịch Sử và Địa Lí Lớp 5 Cuối Học Kì 2 Có Đáp Án

 

 

Tải Xuống 

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học ……………

Môn : Lịch sử và Địa lí Lớp 5

Thời gian làm bài : 40 phút

Họ và tên :………………………………………………………………………………………. Lớp: 5……… Trường Tiểu học ………….

LỊCH SỬ

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

 1. a) Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là:
 2. 1954    B. 1959                           C. 1960                          D. 1975
 3. b) Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào “ Đồng khởi” là:
 4. Đấu tranh chính trị     B. Đấu tranh vũ trang                          
 5. Đấu tranh tư tưởng    D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang                                                                           
 6. c) Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:
 7. Liên Xô         B. Trung Quốc                 C. Cu Ba                      D. Nhật Bản

 Câu 2. Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời  đúng.

                          A                           B
Lễ kí Hiệp định Pa-ri 

 

1 – 12 – 1972
Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập 27 – 1- 1973
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 25 – 4 – 1976
  30 – 4 – 1975

 

Câu 3. Vì sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Câu 4. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

 1. a) Châu Âu nằm ở:
    A. Phía tây châu Á   B.  Phía đông châu Á
    C. Phía bắc châu Á D. Phía nam châu Á
 1. b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?
 2. Châu Đại Dương        B. Châu Mĩ              C. Châu Phi            D. Châu Âu
 3. c) Độ sâu lớn nhất thuộc về.
   A. Ấn Độ Dương  B.  Bắc Băng Dương
   C. Đại Tây Dương  D. Thái Bình Dương
 1. d) Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?
  A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.B.  Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.
  C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6.  Điền từ thích hợp vào chỗ trống :.

        Châu Á có số  dân ……………………………………….… thế giới. Người dân sống tập trung tại các  ……………………………………..……  châu thổ  và sản xuất  ………………………………..……………  là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác ………………………………………..………  như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7.  Ngành kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á là ngành nào? Vì sao?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực ?

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         

 

MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM, MÔN LS&ĐL 5

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTN

KQ

TLTN

KQ

TLTN

KQ

TL
1. Xây dựng CNXH ở miền bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954- 1975)Số câu1 1  2  22
Câu số1 2

Ý 1,2

  3,4    
Số điểm1,5 1,0  2,0  2,52,0
2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)Số câu          
Câu số  2

Ý 3

       
Số điểm  0,5     0,5 
1. Đặc điểm tự nhiên của các châu lục  trên thế giới. 

Số câu

1 1  1 1 

2

 

2

Câu số5a,b,d 6  7 8  
Số điểm1,5 1,0  1,0 1,02,52,0
2. Đặc điểm tự nhiên của các đại dương trên thế giới.Số câu          
Câu số  1c       
Số điểm  0,5     0,5 
TổngSố câu2 2  3 144
Số điểm3,0 3,0  3,0 1,06,04,0

Đáp án

Môn Lịch sử.(5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)    Thứ tự khoanh B-D-A, đúng  mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 2. (1,5 điểm)          Nối đúng mỗi ý được 0,5

Câu 3. (1điểm)  

– Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:

– Quân ta đã chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. 0,5 đ

– Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn.                                     0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Địa lí.(5 điểm)

Câu 5. (2điểm)   Thứ tự khoanh A- C- D – B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

Câu 6. (1điểm)    Điền đúng mỗi  chỗ chấm được 0,25 điểm

Câu 7. (1điểm)

Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là quan trọng. Vì ở đây có đồng bằng màu mỡ và có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 8. (1điểm)

– HS viết được khoảng 3 câu có nội dung phù hợp được 1 đ.

4.5/5 - (4 bình chọn)