GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn XácTự Học Online  Giới Thiệu Hướng dẫn giải Toán Lớp 1 Bài Bé Hơn. Dấu < Trang 17, 18 Toán Chi Tiết Hay Nhất theo SGK Lớp 1.

- Mục: Lớp 1

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1


Bài 1/Trang 17 SGK. Viết dấu <

Lời Giải

Viết dấu < vào vở theo mẫu sau


HOT! TOP 5 trang web khóa học Online Uy Tín và Chất Lượng TỐT NHẤT:

  Học Mãi
 Unica

 Monkey Junior
 Kyna (Có nhiều khóa học Miễn Phí)
 kynaforkids

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 2/Trang 17 SGK. Viết Theo Mẫu

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

Lời Giải

- Nhìn hình ô bên Trái và đếm số vật có trong hình

- Nhìn ô bên Phải và đếm số vật có trong hình

- So sánh 2 số vật trong hình bên Trái và Bên Phải điền vào ô Trống phía dưới hình

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 3/Trang 18 SGK. Viết Theo Mẫu

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

Lời Giải

- Đếm số chấm có trong ô vuông và điền vào ô trống tương ứng

- So sánh hai số vừa điền ứng với giá trị Bé hơn điền dấu "<"

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 4/Trang 18 SGK. Viết Dấu < vào ô trống

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

Lời Giải

- So sánh hai số đề đã cho, tương ứng bé hơn điền vào ô Dấu "<"

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 4/Trang 18 SGK. Nối Ô Trống với Số Thích Hợp

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

Lời Giải

- Tương ứng 1<2<3<4<5 lựa chọn giá trị phù hợp tương ứng với số mà đề đã cho.

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

 


Cùng Thảo Luận Nhé!