GIẢI: Các Số 1,2,3 SGK Trang 12 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

GIẢI: Các Số 1,2,3 SGK Trang 12 Toán Lớp 1 Chuẩn XácTự Học Online Giới Thiệu Hướng dẫn giải Toán Lớp 1 Giải Các Số 1,2,3 SGK Trang 12 Toán Chi Tiết Hay Nhất theo SGK Lớp 1.

– Mục: Lớp 1

GIẢI: Các Số 1,2,3 SGK Trang 12 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 1/Trang 12 SGK. Viết các số 1, 2, 3

Lời Giải

Viết các số 1,2,3 theo từng dòng

GIẢI: Các Số 1,2,3 SGK Trang 12 Toán Lớp 1


Bài 2/Trang 12 SGK. Nhin hình và viết số thích hợp vào ô trống

GIẢI: Các Số 1,2,3 SGK Trang 12 Toán Lớp 1

Lời Giải

– Nhìn hình quan sát và đếm số các vật có trong hình. Sau đó điền số vật có trong hình vào ô trống

GIẢI: Các Số 1,2,3 SGK Trang 12 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 3/Trang 12 SGK. Viết Số và Dấu Chấm tròn vào ô trống hình sau

GIẢI: Các Số 1,2,3 SGK Trang 12 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

Lời Giải

– Hình có dấu chấm tiến hành đếm dấu chấm trong từng ô vuông và điền số tương ứng

– Hình có số sẽ tiến hành vẽ dấu chấm tròn đủ số lượng theo số đê đã cho


Từ khóa tìm kiếm: Giải Toán lớp 1, Toán lớp 1 trang 12, Toan1 lớp 1

5/5 - (1 bình chọn)