GIẢI: Các Số 1,2,3,4,5 SGK Trang 15 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

GIẢI: Các Số 1,2,3,4,5 SGK Trang 15 Toán Lớp 1 Chuẩn XácTự Học Online Giới Thiệu Hướng dẫn giải Toán Lớp 1 Bài các số 1,2,3,4,5 SGK Trang 15 Toán Chi Tiết Hay Nhất theo SGK Lớp 1.

– Mục: Lớp 1

GIẢI: Các Số 1,2,3,4,5 SGK Trang 15 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 1/Trang 15 SGK. Viết các số 4,5 vào vở.

Lời Giải

– Các bạn viết các số 4,5 vào vở theo ô li nhé


Bài 2/Trang 15 SGK. Điền số vào ô trống

Lời Giải

– Quan sát và đếm số vật có trong từng hình, sau đó điền số vật có trong hình vào ô trống.


Bài 3/Trang 15 SGK. Điền số thích hợp còn thiếu vào ô trống

Lời Giải

– Quan sát và điền số còn thiếu theo số thứ tự 1,2,3,4,5 và 5,4,3,2,1


Bài 5/Trang 15 SGK. Nối hình theo mẫu

Lời Giải

– Quan sát và đếm số đồ vật có trong hình hoặc đếm số chấm tròn tương ứng của hình sau đó nối số đồ vật với số trong ô vuông tương ứng


Từ khóa Tìm kiếm: Toán Lớp 1 Bài Các Số 1 2 3 4 5, Giải Toán Lớp 1 Bài Các Số 1 2 3 4 5, Giải Bài Tập Toán Lớp 1 Trang 15

5/5 - (1 bình chọn)