GIẢI: Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

GIẢI: Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác. Tự Học Online Giới Thiệu Hướng dẫn giải Toán Lớp 1 Bài Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Chi Tiết Hay Nhất theo SGK Lớp 1.

– Mục: Lớp 1

GIẢI: Các Số 1,2,3,4,5 SGK Trang 15 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 1/Trang 16 SGK. Số?

GIẢI: Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

Lời Giải

– Quan sát từng ô vuông và đếm số vật có ô vuông, sau đó điền số đồ vật vào trong ô trống

GIẢI: Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 2/Trang 16 SGK. Số

GIẢI: Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

Lời Giải

– Quan sát và đếm từng que diêm có trong hình, sau đó điền số que diêm vào trong ô trống

GIẢI: Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 3/Trang 16 SGK. Số

GIẢI: Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

Lời Giải

GIẢI: Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Bài 4/Trang 16 SGK. Viết các số 1,2,3,4,5

Lời Giải

Viết các số 1,2,3,4,5 vào vở ghi như hình dưới

GIẢI: Luyện Tập SGK Trang 16 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác


Tự Khóa tìm kiếm: Toán Lớp 1 Trang 16, Luyện Tập Trang 16 SGK Toán Lớp 1

5/5 - (1 bình chọn)