GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học Kỳ I Bài 13

Tiết 15:  BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY

  1. Mục tiêu bài học
  2. Kiến thức: học sinh hiểu:

          – Củng cố những kiến thức đã học về lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

          – Nội dung chủ yếu, của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay. Các xu thế phát triển hiện nay của thế giới

  1. Tư tưởng: Giúp học sinh thấy rõ cuộc đâu tranh gay gắt giữa 2 phe; XHCN và TBCN. vai trò của Việt Nam hiện nay.
  2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định, đánh giá.
  3. Năng lực, phẩm chất hướng tới:

          – Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

  1. Phương tiện dạy học:

Bản đồ chính trị thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1989

III. Hoạt động dạy học:

  1. Tổ chức lớp.
  2. Kiểm tra: Trình bày thành tựu kỳ diệu của cuộc CM KHKT lần II?
  3. Dạy học bài mới
HOT ĐỘNG 1: Khi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

         Giai đoạn lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay diễn ra nhiều các sự kiện lịch sử phức tạp để giúp các em hệ thống lại nội dung kiến thức thuộc phần này cô cùng các em đi ôn tập.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:    – Củng cố những kiến thức đã học về lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

          – Nội dung chủ yếu, của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay. Các xu thế phát triển hiện nay của thế giới

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

 

 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt
 Mục tiêu:HS nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại.

? Qua các bài đã học em hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945-> nay.

G: Chốt ý đúng.

G: Tổ chức Hs hoạt động theo5 nhóm

theo yêu cầu đã giao về nhà.( Mỗi nhóm trình bày một nội dung)

G: Kết luận và nhấn mạnh: việc phân chia thành hai phe là dặc trưng cơ bản bao trùm giai đoạn lịch sử thế giới kéo dài từ 1945- 1991, chi phối mạnh mẽ và tác động sâu sắc đến đời sống chính trị thế giới và quan hệ quốc tế.

? Lấy ví dụ chứng minh về vấn đề này? Mục tiêu đấu tranh của nhân dân thế giới ngày nay là gì?

 

G: Kết hợp với chỉ trên bản đồ thế giới các nước XHCN và TBCN, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

 

* Mục tiêu: Hs nắm được những xu thế phát triển chính của thế giới hiện nay.

G: Chỉ rõ giới hạn khái niệm “ ngày nay”: Từ 1991-khi Liên Xô tan rã và trật tự thế giới hia cực Ianta sụp đổ- cơ bản đến 2000 là dừng lại.

? Em hãy cho biết xu thế phát triển chính của thế giới ngày nay?

G: Tổ chức Hs cả lớp phân tích đánh giá về một số nội dung chính.

? Xu thế của thế giới có ảnh hưởng gì tới Việt Nam?

 

 

 

 

G: Lấy ví dụ về những sự kiện đang diễn ra trên thế giới đặc biệt là khu vực Trung Đông để minh hoạ cho xu thế: các nước đều lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm và chiến tranh xung đột vũ trang ở Irac, Apganixtan, Li băng….

 

Hoạt động cá nhân( Dựa vào SGK) trình bày- Hs khác nhận xét bổ sung.

 

 

Nhóm ( Thảo luận) – Ghi vào bảng phụ cử đại diện trình bày- Nhóm khác nhận xét bổ sung.

 

 

 

 

 

Cả lớp

-> Cuộc chiến trnh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam là cuộc đối đầu giữa hai phe XHCN và ĐQCN….

-> Hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

 

 

 

Cả lớp

 

 

-> Dựa vào SGK và vốn hiểu biết trả lời- Hs khác bổ sung.

HĐ2: Cá nhân.

 

-> Việt Nam đang gia nhập vào các tổ chức của thế giới ASEAN, AFTA, WTO…; từng bước thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước…

 

 

H: Cả lớp tiếp thu.

 

I) Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945-> nay.

 1) Hệ thống các nước XHCN.

  2) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các châu

  3) Sự phát triển của các nước tư bản chủ yếu Mĩ, Nhật, Tây Âu.

  4) Quan hệ quốc tế.

   5) Sự phát triển của KHKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10′)

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

   Bài tập1: Em hãy điền những từ cho sẵn vào chỗ trống( tiến bộ xã hội, tư bản chủ nghĩa, độc lập dân tộc, XHCN, Mĩ, hoà bình, Liên Xô) ( có từ dùng hai lần)

  “ Đặc điểm lớn hầu như bao trùm cả giai đoạn lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay là thế giới chia làm hai phe:……….. và ……………., do hai siêu cường…….. và………….đứng đầu mỗi phe. Hai siêu cường náy đang trong tình trạng đối đầu, “ chiến tranh lạnh” căng thẳng, quyết liệt. Trong giai đoan này, mục tiêu đấu tranh của các lực lượng………………………………………..và các lực lượng cách mạng, dân chủ tiến bộ là……………………………………………………..

Bài 2: ? Tại sao nói “ Hoà bình, ổn định hợp tác, phát triển vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc”

H: Trình bày miệng:

  – Kinh tế thế giới ngày càng quốc tế hoá cao độ, xu thế hình thành thị  trường thế giới hàng hoá vào sẽ nhiều hơn, chất lượng giá cả tốt hơn. Các nước nếu không có chính sách đầu tư tốt sẽ bị cạnh tranh…….

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng, tìm tòi và mở rộng  (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

       Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

a) Bài cũ: – Học bài theo nội dung ôn tập

                      -Làm bài tập trong vở bài tập

     b) Bài mới: Chuẩn bị bài: : Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất”

      – Ôn lại tình hình nước Pháp sau chiến tranh thế giới1

     – Các chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam và hậu quả của nó

5/5 - (1 bình chọn)