GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học Kỳ I Bài 16

Tuần 20               Ngày soạn:                    Ngày soạn:

Tiết 20  Bài 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925

I . MỤC TIÊU:

  1. Kiến thức:

– Hiểu được: NAQ từ 1917 đến 1923 ở Pháp. Nhấn mạnh đến việc NAQ đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng  Việt Nam.

– Hiểu  những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1923  đến 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tư tưởng cho sự thành lập Đảng

– Đánh giá được những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1924  đến 1925 ở Trung Quốc  để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tổ chức  cho sự thành lập Đảng

– Nhận xét về quá trình hoạt động cách mạng của NAQ từ 1919 – 1925?

 GDMT:

+ Gửi bản “Yêu sách của ND An Nam” đến Hội nghị Vecxây (1919), đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề DT và thuộc địa; tham dự ĐH Đảng XH Pháp và tham gia thành lập ĐCS Pháp (1920).

+ Dự ĐH Quốc tế CS lần V (1924).

+ Thành lập Hội VNCM Thanh niên.

  • GD tấm gương ĐĐ.HCM:

+ CĐ: GD tinh thần vượt qua mọi khó khăn, gian khổ quyết tâm tìm đường cứu nước

+ ND: Những h/động của NAQ tìm thấy con đường cứu nước GPDT.

  1. Kĩ năng: – Quan sát hình 28 để biết được NAQ tham gia Đại hội Đảng xã hội Pháp ( 12/1920)

     – Lập bảng hệ thống về hoạt động của NAQ từ năm 1919 đến 1925 và nêu nhận xét

– Rèn luyện kĩ năng quan sát và trình bày một số vấn đề lịch sử bằng bản đồ.

  1. Thái độ: Giáo dục cho Học sinh lòng khâm phục, kính yêu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng.
  2. Định hướng phát triển năng lực:

 – Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

 – Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

 – So sánh, nhận xét, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm  về những thuận lợi và khó khăn trên con đường hoạt động cách mạng của Người.

  1. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: + Giáo án word và Powerpoint.

                                                           + Lược đồ: Nguyễn Ái  Quốc ra đi tìm đường cứu nước.

  1. Học sinh: Học + Đọc sách giáo khoa.

III.Phương pháp dạy học

– Phương pháp thuyết trình, bản đồ, vấn đáp, nhóm.

IV.TiÕn tr×nh:

  1. Ổn định:
  2. Kiểm tra: Nhận xét bài kiểm tra học kỳ 1
  3. Bài mới:
HOT ĐỘNG 1: Khi động (2’)

Mục tiêu: các nội dung cơ bản của bài học cần đạt biết NAQ từ 1917 đến 1923 ở Pháp. Nhấn mạnh đến việc NAQ đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng  Việt Nam.

đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

– Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn.

– Thời gian: 3 phút.

– Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho xem ảnh Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua  (12 – 1920) yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi

? Qua bức hình trên, em biết đây là nhân vật lịch sử nào? Nhân vật đó đang ở đâu?

? Em biết gì về nhân vật lịch sử này?

         – Dự kiến sản phẩm

        + Bức ảnh đó là: Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua  (12 – 1920)

         – Nhân vật lịch sử: Nguyễn Ái Quốc

         – Địa danh: ở Tua Pháp.

         Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: 

 Cuối TK XIX đầu TK XX CMVN rơi vào tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo và bế tắc về đường lối, nhiều chiến sĩ ra đi tìm đường cứu nước nhưng không thành. Nguyễn Ái Quốc khâm phục và trân trọng các bậc tiền bối nhưng không đi theo con đường mà các chiến sĩ đương thời đã đi. Vậy Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường nào? Để hiểu rõ hơn ta vào bài học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: – Hiểu  những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1923  đến 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tư tưởng cho sự thành lập Đảng

– Trình bày những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1924  đến 1925 ở Trung Quốc  để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tổ chức  cho sự thành lập Đảng

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Hoạt động của thầyHoạ động của tròNội dung cần đạt
HĐ1:

Mục tiêu : những hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở Pháp.

 

G: Treo sơ đồ hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh.

G: Nhắc lại những nét chính về hành trình cứu nước của Nguyễn ái Quốc từ 1911-1918 mà Hs đã học ở lớp 8.

?: Dựa vào sách giáokhoa em hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Nguyễn ái Quốc tại Pháp 1917-1923.

G: Chốt ý đúng lên bảng sau đó hướng dẫn học sinh phân tích,đánh giá.

? Sự kiện 18/6/1919 có ý nghĩa như thế nào

 

G: Chia lớp làm 3 nhóm và tổ chức cho Hs thảo luận

* Nội dung: Việc Nguyễn ái Quốc đọc luận cương của Lê nin đã có ý nghĩa như thế nào?

* Yêu cầu: Thời gian :2 Phút

G: Kết luận và đọc cho Hs nghe đoạn tư liệu nói về cảm xúc của Người khi đọc luận cương.

? Sự kiện này có tác động gì đến tư tưởng của Người.

G: Cho học sinh quan sát hình 28 và giới thiệu.

? Sự kịên này có ý nghĩa như thế nào.

 

 

 

G: Giới thiệu hoạt động của NAQ từ 1921 trở đi tại Pháp.

? Theo em những hoạt động này có tác dụng gì

 

 

 

G: Đọc cho học sinh nghe một đoạn ngắn “ Bản án chế độ thực dân Pháp”.

? Qua tìm hiểu em hãy cho biết: Con đường cứu nước của Nguễn ái Quốc có gì mới và khác với người đi trước?

G Kết luận và nhấn mạnh: Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc tại Pháp có tác dụng truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin vào trong nước.

 

? Theo em tại sao Nguyễn ái Quốc sang phương Tây tìm đường cứu nước ( Đầu tiên là sang Pháp)

G: Chốt ý đúng.

 

HĐ2

Mục tiêu: những hoạt động của Người ở Liên Xô

G: Giới thiệu các hoạt động ở Liên Xô đặc biệt sự kiện người dự đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản.

? Những tài liệu mà Nguyễn ái Quốc viết truyền bá vào Việt Nam có vai trò như thế nào đối với CMVN.

G: Kết luận: Sau khi tìm thấy con đường cách mạng chân chính cho dân tộc- CMVS Nguyễn ái Quốc chuyển tâm hoạt động theo hướng đó. Từ 1920-1924 Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của ĐCSVN. Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CMVN.

HĐ3: Mục tiêu

– Học sinh nắm được hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở Trung Quốc.

? Hoạt động nổi bật của Nguyễn ái Quốc tại Trung Quốc ( 1924-1925) là gì?

? Đọc mục chữ in nhỏ và cho biết hoàn cảnh ra đời của tổ chức.

G: Kết luận

 

 

? Cho biết những hoạt động chủ yếu của tổ chức VNCMTN

G: Như vậy, nền tảng tư tưởng  chính trị của hội chính là CN-Mác Lênin.

? Nhận xét về tổ chức hội Việt Nam cách mạng thanh niên?

G: Nhận xét và chốt.

 

 

 

 

? Theo em ,Nguyễn ái Quốc có vai trò như thế nào trong việc thành lập hội CMTN.

HĐ: Cả lớp

– Cả lớp nghe.

 

 

 

 

 

 

 

– Cả lớp nghiên cứu sgk trả lời miệng.Học sinh khác nhận xét bổ sung.

 

 

 

 

H: Tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa Pháp.

HĐ: Nhóm( Thảo luận)

đại diện trình bày nhóm khác nhận xét bổ sung.

 

 

 

Cả lớp nghe

 

 

 

 

– Cả lớp quan sát và nghe.

– Đánh dấu bước ngoặt trong  hoạt động cách mạng,từ CN yêu nước đến CN Mác LêNin và đi theo CMVS.

– Cả lớp nghe.

 

– Vạch trần bộ mặt tàn ác của thực dân Pháp, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đấu tranh ,truyền bá CN Mác LêNin vào trong nước.

 

 

– Hầu hết các chí sĩ đương thời sang các nước phương đông ( NB,Trung Quốc) tìm đường cứu nước còn Nguyễn ái Quốc sang phương Tây (sang Pháp)-> vòng quanh thế giới để tìm đường cứu nước.

-HĐ: Cá nhân( Tự bộc lộ ý kiến)

 

 

 

 

 

 

 

HĐ: Cả lớp

– Cả lớp nghe + nghiên cứu sgk.

 

 

– Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam.

 

 

 

 

 

– Cả lớp tiếp thu.

 

 

 

 

 

 

HĐ: Cả lớp

 

– Sáng lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

 

– Cá nhân đọc thầm và trả lời câu hỏi

– Phong trào yêu nước và phong trào công nhân nước ta phát triển mạnh.

– Dựa vào sách giáo khoa phần chữ in nhỏ trả lời.

 

 

– Đây là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản và là bước quá độ, là hạt nhân chuẩn bị cho sự ra đời một chính đảng cộng sản về sau.

HĐ: Cá nhân: tự đưa ra ý kiến có bổ sung

– Sáng lập và lãnh đạo hội, tổ chức các hoạt động để duy trì phát triển hội

I) Nguyễn ái Quốc ở Pháp 1917-1923.

– 18/6/1919: gửi tới hội nghị Vec- xai bản yêu sách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 7/1920: Đọc luận cương của LêNin.

 

 

 

 

 

 

– 12/1920:Tham gia đại hội của đảng XH Pháp =>gia nhập quốc tế III và sáng lập ĐCS Pháp.

– 1921 thành lập Hội liên hiệp cácnước dân tộc thuộc địa, viết báo…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô năm 1923-1924.

-1924: dự đại hội V quốc tế cộng sản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) Nguyễn ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925) .

– 6/1925: thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

+ Hoàn cảnh.

+ Hoạt động: mở lớp huấn luyện xuất bản báo chí.

HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10′)

Mục tiêu:  hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919- 1925.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).

          + Phần trắc nghiệm khách quan

I. Nhận biết

Câu 1. Nguyễn Ái Quốc đã bước đầu đặt cơ sở cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới khi Người

          A. dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

          B. tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

          C. dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp.

          D. gừi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.

Câu 2. Nội dung chính trong bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai là đòi chính phủ Pháp

          A. thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

          B. trao trả độc lập dân tộc, rút khỏi Việt Nam.

          C. thừa nhận quyền tự do báo chí, tự do hội họp, tự do ngôn luận, quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

          D. tiến hành cải cách kinh tế – xã hội, nới lỏng ách cai trị ở thuộc địa.

Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

          A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu cầu đến Hội nghị Véc – xai (6 – 1919).

          B. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6 – 1925).

          C. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề thuộc địa của Lê-nin (7 – 1920).

          D. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12 – 1920).

Câu 4. Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có chủ trương

          A. Đưa hội viên vào các nhà máy.

          B. “Vô sản hóa”.

          C. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về trong nước.

          D. Đưa hội viên về các hầm mỏ, đồn điền.

Thông hiểu

Câu 1. Việc xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh” và báo “Thanh niên” của Nguyễn Ái Quốc nhằm mục đích chính là gì?

          A. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin về nước.

          B. Để những người trí thức tự thâm nhập vào cuộc sống của quần chúng lao khổ.

          C. Tố cáo tội ác man rợ của chính quyền thực dân.

          D. Ghi lại quá trình hoạt động cách mạng của mình từ năm 1911 và thành quả chính của quãng thời gian ấy.

Câu 2. Tại sao sự kiện tham gia Đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua (12 – 1920) lại đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?

          A. Biết đến Lê-nin và nhận thấy ánh sáng chân lí của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga.

          B. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

          C. Nhận thấy được vai trò to lớn của giai cấp nông dân ở thuộc địa và bản chất hai mặt của chủ nghĩa đế quốc.

          D. Lần đầu tiên một người dân An Nam đã tự đứng lên đấu tranh đòi chính Phủ Pháp phải trao trả độc lập cho đất nước mình.

Câu 3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô (1923  1924) có tác dụng gì?

          A. Chuẩn bị về tư tưởng.

          B. Chuẩn bị về chính trị.

          C. Chuẩn bị về tổ chức.

          D. Chuẩn bị về tư tưởng và tổ chúc.

III. Vận dụng

          Câu 1. Thành quả lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động ở nước ngoài (1917 – 1925) là

          A. làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

          B. tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin để truyền bá về trong nước.

          C. xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

          D. chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
Câu 2. Con đường cứu nước của Nguyễn Á     i Quốc có gì mới và khác so với lớp người đi trước?

A. Sang các nước phương Tây và đi theo con đường cách mạng vô sản.

B. Sang các nước phương Tây và đi theo con đường cách mạng tư sản.

C. Sang các nước phương Đông nhờ sự giúp đỡ, và chi viện lực lượng.

D. Nhờ sự giúp đỡ về kinh tế của các nước tư bản phương Tây.

IV. Vận dụng cao

Câu 1. Từ việc bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” không được Hội nghị Véc-xai (1919) chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: muốn được giải phóng, các dân tộc

          A. phải liên hệ mật thiết với phong trào công nhân quốc tế.

          B. phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.

          C. chỉ có thể đi theo con đường cách mạng vô sản.

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu:  Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn về con đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925. HS biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm về những khó khăn của Người trong quá trình ra đi tìm đường cứ nước cho đến khi Người tìm ra con đường cứu nước

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Lập bảng hệ thống hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 – 1925 và nêu nhận xét.

– Thời gian: 3 phút.

          – Dự kiến sản phẩm

          – 18-6-1919 Nguyễn Ái Quốc gởi đến hội nghị Vec-xai bản yêu sách 8 điểm đòi tự quyền tự do, bình đẳng, tự quyết của  dân tộc Việt Nam.

+ 7-1920 Nguyễn Ái Quốc đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc của Lê-nin tỡm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc: Con đường CM vô sản.

+ 12-1920 Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập ĐCS Pháp

– 1921 Người sáng lập Hội Liên Hiệp các dân tộc thuộc địa

– 1922 Người ra báo Người Cùng Khổ (Le Paria). Viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp

+ 6-1923 Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị Quốc tế nông dân. Người tham gia nghiên cứu, viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Thư tín Quốc tế.

+ 1924 dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản

– Cuối 1924 Nguyễn Ái Quốc về Trung Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925)

– Ngoài ra công tác tuyên tuyền cũng được chú trọng: xuất bản báo Thanh Niên (6-1925), cuốn sách Đường Cách Mệnh (1927)

– Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên có chủ trương “ Vô sản hoá”.

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

– GV giao nhiệm vụ cho HS

+ Sưu tầm các hình ảnh tiêu biểu, những bài viết, thơ ca về Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 -1925

+ Chuẩn bị bài mới

          – Xem trước bài Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời.

Đọc và soạn nội dung câu hỏi: Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời.

Sưu tầm một số hình ảnh

 

5/5 - (1 bình chọn)