GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học Kỳ II Bài 26

Ngày soạn: 01/3/2018

Ngày dạy:     /3/2018

Tiết 33: Bài  26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

 1. I. Mục tiêu bài học:
 2. Kiến thức: học sinh hiểu:

Giai đoạn phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc từ chiến dịch Biên giới 1950. Sau chiến thắng Biên giới kháng chiến của ta được đẩy mạnh

 1. Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và HCT
 2. Năng lực hướng tới:

– Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

 1. Kỹ năng: Phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử, sử dụng lược đồ
 2. Phương tiện dạy học :

LĐ: Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950

III. Hoạt động dạy học:

 1. Tổ chức:
 2. Kiểm tra

Âm mưu của Pháp trong việc tấn công lên Việt Bắc là:

 1. phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
 2. tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
 3. khoá chặt biên giới Việt Trung và kết thục chiến tranh nhanh chóng.
 4. Cả A, B, C đều đúng.

* Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng về chiến dịch Việt Bắc 1947:

Thời gian Sự kiện
1.19/12/1947 a. Binh đoàn dù đổ quân xuống chiếm Bắ Cạn, chợ Mới, chợ Đồn
2. 3/10/1947 b. Quân Pháp ngược sông Hồng, sông Lô, sông Gâm đánh thị xã Tuyên Quang, Chiêm Hoá.
3.7/10/1947 c. Quân ta phục kích trên đèo Bông Lau
4.9/10/1947 d. quân Pháp rút khỏi Việt Bắc

? Hs2: Đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế của Đảng được cụ thể hoá ra sao.

 1. 3. Dạy học bài mới
HOT ĐỘNG 1: Khi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:    Giai đoạn phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc từ chiến dịch Biên giới 1950. Sau chiến thắng Biên giới kháng chiến của ta được đẩy mạnh

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

G: Trình bày hoàn cảnh lịch sử thế giới.

? Sau chiến dịch Việt Bắc 1947 tình hình nước ta như thế nào.

 

? Nhận xét về hoàn cảnh.

 

? Bước vào thu đông 1950, âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương như thế nào? nhận xét.

 

 

 

G: Giới thiệu trên lược đồ hệ thống phòng thủ của địch trên đường số 4 và hành lang Đông Tây.

G: Trình bày chủ trương của ta.

G: Giới thiệu H46.

? Tại sao ta mở chiến dịch biên giới 1950? nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

G: Tường thuật trên lược đồ.

? Vì sao ta lại chọn điểm đánh địch ở Đông Khê? Tác dụng.

 

 

? Chiến dịch biên giới thắng lợi có ý nghĩa như thế nào.

 

 

 

 

G: Từ chiến dịch này ta liên tiếp chủ động tiến công địch dành thắng lợi.

? Gọi Hs lên tường thuật diễn biến chiến dịch Biên giới .

 

 

Hoạt động2: Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược đông Dương của Thực dân Pháp.

*Mục tiêu: Hs nắm được âm mưu của địch.

? Sau thất bại trong chiến dịch biên giới thu đông 1950, thực dân Pháp và Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương? Nhận xét.

? Sự kiện nào chứng tỏ Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào đông Dương

? Nội dung cơ bản và mục đích của kế hoạch Đơlatđtatxinhi

G: Nhận xét và kết luận.

 

 

Hoạt động 3: Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ hai.

*Mục tiêu: Hs nắm được hoàn cảnh nội dung của đại hội toàn quốc lần 2.

? Từ phần I-II ở trên em hãy cho biết ĐHTQ lần 2 của đảng họp trong hoàn cảnh nào.

 

 

 

 

G: Nhận xét và kết luận

 

G: Giới thiệu nội dung cơ bản.

 

? Đai hội toàn quốc có ý nghĩa như thế nào với CMVN.

 

 

G: Đại hội đại biểu lần II của đảng có ý nghĩa như “đại hội kháng chiến thắng lợi”

HĐ: Cả  lớp

 

– Lực lương kháng chiến của ta trưởng thành vượt bậc, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

– Có nhiều thuận lợi cho cuộc kháng chiến của ta.

– Ngăn chặn ảnh hưởng củaCM Trung Quốc, tiến tới đè bẹp cuộc kháng chiến của nhân dân ta

( Bắng tiến công lên Việt Bắc).

-> Nguy hiểm, kiên cố.

 

 

 

 

 

 

 

– Xuất phát từ hoàn cảnh thế giới và Đông Dương thuận lợi-> tiêu diệt bộ phận sinh lực địch, khai thông đường liên lạc quốc tế, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc->tạo điều kiện đẩy mạnh cuộc kháng chiến-> kịp thời sáng suốt.

Hs: Cả lớp theo dõi

– Cách đánh “điểm diệt viện”-> chặt đứt tuyến phòng thủ của địch-> cô lập đón cánh quân tiếp viện của chúng để tiêu diệt

– Quân Pháp: làm thất bại âm mưu và kế hoạch Rơne của chúng.

– Ta: Mở đầu cho giai đoạn ta giành quyền chủ động => trưởng thành của quân đội và kháng chiến của ta.

 

 

HĐ: Cá nhân- Cả lớp theo dõi và nhận xét

 

 

 

 

 

 

 

HĐ: Cả lớp

H: Dựa vào sách giáo khoa trả lời.

 

 

 

– Mĩ và Pháp kí Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương

– Nhằm gấp rút xây dựng lại lực lượng, bình định vùng tạm chiến,kết hợp với phản công và tiến công lực lượng CM.

 

 

 

 

 

 

HĐ: Cả lớp

– Ta có thắng lợi ngoại giao đầu năm 1950; được các nước Trung Quốc ,Liên Xô và các nước dân chủ khác ủng hộ.

– Thắng lợi quân sự: Chiến thắng biên giới.

– Phải đứng trước âm mưu mới của Pháp – Mĩ.

 

Cả lớp tiếp thu.

 

 

– Mốc đánh đấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo CM-> thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.

1) HOÀN CẢNH LỊCH SỬ MỚI.

a) Thế giới ?

b) Trong nước?

 

 

 

2) Chiến dịch biên giới 1950.

a) Âm mưu của địch

 

 

 

 

 

 

 

b) Chủ trương của ta.

– 6/1950: Mở chiến dịch biên giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Diễn biến.

 

 

 

d) kết quả?

 

c) ý nghĩa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) ÂM MƯU ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG CỦA THỰC DÂN PHÁP.

 

– 12/1950: Kế hoạch ĐơLatđtatxinhi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNG (2/1951).

1) Hoàn cảnh

– 2/1951 tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang.

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nội dung.

– Báo cáo chính trị?

– Đổi tên Đảng: Đảng lao động Việt Nam.

– Bầu BCH Trung ương Đảng.

3) ý nghĩa.

HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10′)

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

GV đưa câu hỏi HS thảo luận:

So sánh chiến dịch việt Bắc 1947 với chiến dịch biên Giới 1950 về:Chủ trương, cách đánh, lực lượng, kết quả, ý nghĩa

H: Thảo luận và trình bày ý kiến.

G: Chốt bàng bảng thống kê:

Nội dung Chiến dịch Việt Bắc Chiến dịch Biên Giới
Chủ trương – đối phó, chủ động chặn đánh – Chủ động tiến công
Cách đánh – Bao vây, chia cắt, cô lập, tập kích. – Đánh điểm để diệt viện
Lực lượng – Yếu hơn địch – Lực lượng áp đảo hơn địch
Kết quả – Bảo vệ được căn cứ điạ việt Bắc – Giải phóng biên giới, bảo vệ Việt Bắc
ý nghĩa – Cơ quan đàu não được bảo vệ, bộ đội chủ lực đươc trưởng thành – Chuyển từ phòng ngự-> tấn công, liên tiếp giành được thắng lợi.
HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Âm mưu của thực dân Pháp – Mĩ sau  thất bại ở Biên giới?

 Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950H. Diễn biến, kết quả,ý nghĩa của chiến dịch Biên giới

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

a. Bài cũ:- học bài theo câu hỏi SGK.

– Làm các bài tập trong vở bài tập.

b. Bài mới: Chuẩn bị các mục tiếp theo: IV, V:

+ Phát triển hậu phương về mọi mặt được thể hiện như thế nào?

+Nêu những thắng lợi trên mặt trận quân sự? ý nghĩa

 

5/5 - (1 bình chọn)