GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học Kỳ II Bài 34

Tiết 50: Bài 34: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

  1. Mục tiêu bài học
  2. Kiến thức: học sinh hiểu:

– Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ năm 1919 đến nay, các giai đoạn chính và những đặc điểm lớn của mỗi giai đoạn

– Nguyên nhân cơ bản quyết định quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, bài học kinh nghiệm lớn rút ra được từ quá trình đó.

  1. Tư tưởng: Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, lòng tự hào dân tộc
  2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích, hệ thống và lựa chọn các sự kiến điển hình, đặc điểm lớn của từng giai đoạn
  3. Năng lực hướng tới:

– Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

  1. Phương tiện dạy học :

Tranh ảnh từ 1919 đến nay

III. Hoạt động dạy học:

  1. Tổ chức lớp:
  2. Kiểm tra : Kết hợp trong giờ học

          3.Dạy học bài mới

Hoạt đông của thầy và trò

 

 

 

? Em hãy nêu những nội dung cơ bản nhất và đặc điểm lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 ?

 

? Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng?

Nội dung kiến thức

I. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ

1.Giai đoạn từ 1919-1930

– Pháp khai thác lần 2 → xã hội phân hoá sâu sắc

– Ngày 3/2/1930, ĐCS Việt Nam ra đời → lãnh đạo cách mạng

           Nêu nội dung và đặc điểm của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 ?

GV. Sử dụng tranh ảnh giới thiệu, phân tích để h/s thấy rõ sự phát triển của cách mạng Việt Nam

 

2. Giai đoạn 1930-1945

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng không ngừng phát triển:

+ 1930-1931, phong trào cmạng với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

+ 936-1939, cuộc vđộng Dân chủ diễn ra sôi nổi

+ 1939 -1945, cuộc vận động tiến tới CM T8

          Điểm lại những thắng lợi to lớn về quân sự của quân dân ta trong k/c chống Pháp từ 1946 -1954?

(Việt bắc (19470, Biên giới (1950), …)

Nhắc lại nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954?

3. Giai đoạn 1945-1954

– Ngày 19/12/1946, kchiến toàn quốc bùng nổ

– 1946 -1954, giành nhiều thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954).

– 27/1/1954, Hiệp định Giơ – ne – vơ được ký  kết, hòa bình trở lại ở miền Bắc.

          Các chiến lược chiến tranh của Mĩ quân dân miền Nam đã đánh bại  ở miền Nam?

(4 chiến lược: Chiến tranh đơn phương (1954 -1959), Chiến tranh đặc biệt,…)

4. Giai đoạn 1954-1975

– Hai miền thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược khác nhau

–  Đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ

          Trình bày nội dung, đặc điểm cách mạng  Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay?

(cả nước đi lên CNXH,…)

GV. Giới thiệu H.91, H.92

5. Giai đoạn 1975 đến nay

– Trong 10 năm đầu đi lên CNXH, gặp nhiều khó khăn thử thách

– Đại hội Đảng VI (12/1986), đề ra đ lối đổi mới

– 1986 – nay, đạt nhiều thành tựu, tồn tại khó khăn, thử thách

          Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1919 đến nay)

Theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất?

II. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM, PHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN

1. Nguyên nhân thắng lợi

– Nguyên nhân q trọng nhất là sự lđạo của Đảng

Chuyển giao nhiệm vụ

Trải qua quá trình hơn 70 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã rút ra được những bài học kinh nghiệm gì ?

Thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận

Báo cáo kết quả

Đại diện nhóm báo cáo

Đánh giá nhiệm vụ

HS nhận xét, đánh giá nhau

GV đánh giá, kết luận.

(Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân,…)

– Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Phương hướng xây dựng đát nước trong giai đoạn hiện nay là gì?

2. Bài học kinh nghiệm

 

 

 

 

 

– Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH

– Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân

– Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế

 

 

 

 

 

3. Phương hướng đi lên

Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH theo đường lối đổi mới của Đảng

  1. Củng cố:

Giáo viên khái quát lại nội dung chính của bài.

  1. Hướng dẫn về nhà:

          + Ôn tập để chuẩn bị kiểm tra Học kì II.

5/5 - (1 bình chọn)