GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Theo Chương Trình Giảm Tải Mới

Giáo án Lịch Sử lớp 9 Trọn Bộ Mới Nhất theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Giáo Án Điện Tử Lịch Sử 9 Chuẩn tham khảo có bài tập và đáp án chi tiết.

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Theo Chương Trình Giảm Tải Mới

Giáo Án Lịch Sử 9 Học Kì I

Giáo Án Bài 1: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai Đến Những Năm 70 Của Thế Kỉ XX

Giáo án Bài 2: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu Từ Giữa Những Năm 70 Đến Đầu Những Năm 90 Của Thế Kỉ XX.

Giáo án bài 3: Quá Trình Phát Triển Của Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Và Sự Tan Rã Của Hệ Thống Thuộc Địa

Giáo án bài 4: Các Nước Châu Á

Giáo án bài 5: Các Nước Đông Nam Á

Giáo án bài 6: Các Nước Châu Phi

Giáo án Bài 7: Các Nước Mỹ La Tinh

Giáo án Tiết 9: Bài Kiểm Tra 1 Tiết

Giáo án Bài 8 + 9: Mĩ, Nhật Bản Từ Năm 1945 Đến Nay

Giáo án Bài 10: Các Nước Tây Âu

Giáo án bài 11: Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

Giáo án bài 12: Những Thành Tựu Chủ Yếu Và Ý Nghĩa Lịch Sử Của Cách Mạng Khoa Học – Kỹ Thuật

Giáo án bài 13: Tổng Kết Lịch Sử Thế Giới Từ Sau Năm 1945 Đến Nay

Giáo án bài 14: Việt Nam Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

Giáo án bài 15: Phong Trào Cách Mạng Việt Nam Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

Giáo án bài 16: Hoạt Động Của Nguyễn Ái Quốc Ở Nước Ngoài Trong Những Năm 1919-1925

Giáo Án Lịch Sử 9 Học Kì II

Giáo án bài 17: Cách Mạng Việt Nam Trước Khi  Đảng Cộng Sản Ra Đời

Giáo án bài 18: Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời

Giáo án bài 19: Phong Trào Cách Mạng Trong Những Năm 1930 -1935

Giáo án bài 20: Cuộc Vận  Động Dân Chủ Trong Những Năm 1936-1939

Giáo án bài 21: Việt Nam Trong Những Năm 1939 -1945

Giáo án bài 22: Cao Trào Cách Mạng Tiến Tới Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945

Giáo án bài 23: Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám 1945 Và Sự Thành Lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

Giáo án bài 24: Việt Nam  Đấu Tranh Bảo Vệ Và Xây Dựng Chính Quyền Dân Chủ Nhân Dân (1945-1946)

Giáo án bài 25: Những Năm  Đầu Của Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp (1946-1950)

Giáo án bài 26: Bước Phát Triển Mới Của Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp (1950-1953)

Giáo án bài 26: Bước Phát Triển Mới Của Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp (1950-1953) (Tiếp theo)

Giáo án bài 27: Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp Xâm Lược Kết Thúc (1953-1954)

KIỂM TRA 1 TIẾT – Học Kỳ 2 Môn Lịch Sử Lớp 9 Có Ma Trận

Giáo án bài 28: Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Miền Bắc Đấu Tranh Chống Đế Quốc Mĩ Và Chính Quyền Sài Gòn Ở Miền Nam (1954-1965)

Giáo án bài 29: Cả Nước Trực Tiếp Chống Mĩ Cứu Nước (1965-1973)

Giáo án bài 30: Hoàn Thành Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước (1973-1975)

Giáo án bài 31: Việt Nam Trong  Những Năm Đầu Sau Đại Thắng Xuân 1975

Giáo án bài 33: Việt Nam Trên Đường Đổi Mới Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Từ Năm 1986 Đến Năm 2000

Giáo án bài 34: Tổng Kết Lịch Sử Việt Nam Từ Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Đến Năm 2000

Ôn Tập và Kiểm tra Trắc Nghiệm học Kỳ II

Đề Thi kiểm tra Lịch Sử học kỳ II

 

5/5 - (2 bình chọn)