Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 11 Chương 1: Số 7 theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 11 Chương 1: Số 7. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 11 Chương 1: Số 7

I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh:

+ Có khái niệm ban đầu về số 7.

+ Biết đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7, vị trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.


HOT! TOP 5 trang web khóa học Online Uy Tín và Chất Lượng TỐT NHẤT:

  Học Mãi
 Unica

 Monkey Junior
 Kyna (Có nhiều khóa học Miễn Phí)
 kynaforkids

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Các nhóm có 7 mẫu vật cùng loại

- Các chữ số rời 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

  1. Ổn Định:

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

  1. Kiểm tra bài cũ:

- Tiết trước em học bài gì ? Số 6 đứng liền sau số nào

- Đếm xuôi và đếm ngược từ 1 đến 6 và 6 đến 1? Số 6 lớn hơn những số nào?

- 6 gồm 5 và? 4 và? 3 và?

- Học sinh viết lại số 6 trên bảng con.

- Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

  1. Bài mới:

 

Tải Xuống

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
  Hoạt động 1: Giới thiệu số 7

Mt: Học sinh có khái niệm ban đầu về số 7. Đọc số, đếm xuôi ngược trong phạm vi 7

- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem tranh hỏi:

+ Có 6 em đang chơi cầu trượt, 1 em khác đang chạy tới. Vậy tất cả có mấy em?

- Yêu cầu học sinh lấy ra 6 hình vuông, sau đó lấy thêm 1 hình vuông nữa và nêu lên số lượng hình vuông.

 

- Quan sát hình chấm tròn và con tính em nào có thể nêu được?

- Giáo viên kết luận: Bảy học sinh, bảy hình vuông, bảy chấm tròn, bảy con tính. Tất cả các hình đều có số lượng là 7

- Giới thiệu số 7 in – số 7 viết

- Giáo viên đưa số 7 yêu cầu học sinh đọc

- Hướng dẫn học sinh đếm xuôi từ 1 đến 7 và đếm ngược từ 7 đến 1

- Số 7 đứng liền sau số nào?

 

 

 

Hoạt động 2: Luyện viết số

Mt: Học sinh viết được số 7, hiểu số 7 biểu diễn cho 7 Đv

- Giáo viên viết mẫu – hướng dẫn viết

- Cho học sinh viết vào bảng con

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Vận dụng kiến thức vừa học vào bài tập

- Cho học sinh mở sách giáo khoa và vở Bài tập toán

+ Bài 1: viết số 7

- Giáo viên quan sát sửa sai học sinh yếu + Bài 2: cấu tạo số

- Hướng dẫn học sinh hiểu:

7 gồm 6 và 1

7 gồm 5 và 2

7 gồm 4 và 3

+ Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

- Hướng dẫn học sinh quan sát hình, đếm xuôi, đếm ngược để nhớ chắc thứ tự dãy số từ 1 đến7 và ngược lại

- Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh yếu

+ Bài 4 : Điền dấu >, <, = vào ô trống

- Giáo viên hướng dẫn mẫu 1 bài

- Giáo viên cho học sinh làm bài

- Hướng dẫn sửa bài

 

 

- Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi

- 6 em thêm 1 em nữa là 7 em, tất cả có 7 em

-1 số học sinh lặp lại :  có 7 em

- Học sinh lấy hình và nêu: 6 hình vuông thêm 1 hình vuông là 7 hình vuông.

- 1 số học sinh nhắc lại: có 7 hình vuông

- Học sinh quan sát tranh và nêu được: 6 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là  7 chấm tròn.  6con tính thêm 1 con tính là 7con tính

- Học sinh lần lượt nhắc lại

 

 

 

- Học sinh so sánh 2 chữ số 

- Học sinh đọc số: 7

- Học sinh lần lượt đếm xuôi, ngược

 

- Số 7 đứng liền sau số 6

 

 

 

 

- Học sinh viết bảng con

 

 

 

 

 

- Học sinh viết vào vở btt

 

+ Học sinh nêu yêu cầu của bài

- Học sinh quan sát hình điền số vào ô

- 1 học sinh đọc và chữa bài

 

+ Học sinh nêu yêu cầu bài:

- Học sinh điền số dưới hình , sau đó mới điền vào các ô trống của dãy số xuôi, ngược.

- Học sinh tự làm bài và sửa bài

+ Học sinh nêu yêu cầu của bài

- Học sinh lắng nghe ghi nhớ

- Học sinh tự làm bài và sửa bài

 

  1. Củng cố dặn dò:

- Hôm nay em học số mấy? Số 7 đứng liền sau số nào? 

- Đếm xuôi từ 1 đến 7. Đếm ngược từ 7 đến 1?

- 7 gồm 6 và mấy, gồm 5 và mấy, gồm 4 và mấy?

- Số nào bé hơn số 7 ? Số 7 lớn hơn những số nào?

- Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.

- Dặn học sinh ôn bài

  1. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tham khảo: Bài giảng số 7 lớp 1, Giáo án bài số 7


Cùng Thảo Luận Nhé!