Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 12 Chương 1: Số 8

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 12 Chương 1: Số 8 theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 12 Chương 1: Số 8. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 12 Chương 1: Số 8

I. MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh:

+ Có khái niệm ban đầu về số 8 .

+ Biết đọc, viết số 8, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8, vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Các nhóm có 8 mẫu vật cùng loại

– Bảng thực hành. Các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

  1. Ổn Định:

– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

  1. Kiểm tra bài cũ:

– Tiết trước em học số mấy? Số 7 đứng liền sau số nào?

– Đếm xuôi và đếm ngược từ 1 đến 7 và 7 đến 1?

– 7 gồm 6 và? 5 và? 4 và?

– Học sinh  viết lại số 6 trên bảng con.

– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

3. Bài mới: 

 

Tải Xuống

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
  Hoạt động 1: Giới thiệu số 8

Mt: Học sinh có khái niệm ban đầu về số  8.

– Cho học sinh quan sát tranh – Giáo viên hỏi:

+ Có mấy bạn đang chơi nhảy dây?

+ Có thêm mấy bạn chạy đến tham gia?

+ 7 bạn thêm 1 bạn là mấy bạn?

 

– Quan sát tranh chấm tròn em hãy nêu 6 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là mấy chấm tròn?

 

– Nhìn tranh con tính học sinh tự nêu

 

– Giáo viên kết luận: 8 bạn, 8 chấm tròn, 8  con tính. Để ghi lại những đồ vật có số lượng là 8- người ta dùng chữ số 8

– Giới thiệu chữ số 8 in – chữ số 8 viết.

 

Hoạt động 2: Viết số

Mt: Học sinh đọc, viết được số 8, so sánh và nắm dãy số thứ tự từ 1 đến  8 và ngược lại

– Giáo viên viết mẫu số 8

– Cho học sinh viết vào bảng con

– Giáo viên nhận xét giúp đỡ học sinh yếu

– Ghi dãy số yêu cầu học sinh lên bảng

– Gọi học sinh đọc lại dãy số

– Giáo viên giới thiệu số 8 đứng liền sau số 7 và viết số 8 vào dãy số.

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Vận dụng kiến thức vừa học vào bài tập

+ Bài 1: viết số 8

+ Bài 2: cấu tạo số 8

– Cho học sinh quan sát và ghi số thích hợp vào ô trống

– Cho học sinh nhận xét các tranh để rút ra kết luận:

– 8 gồm 7 và 1

– 8 gồm 6 và 2

– 8 gồm 5 và 3

– 8 gồm 4 và 4

+ Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

– Giáo viên cho học sinh làm miệng bài tập ở sách giáo khoa

– Cho làm bài tập 3 vở Bài tập toán

+ Bài 4 : Điền dấu >, <, = vào ô trống

– Học sinh làm miệng bài tập trong sách giáo khoa

– Nếu còn thời gian cho làm bài tập 4 trong vở bài tập toán

 

 

– Học sinh quan sát lắng nghe trả lời:

+ Có 7 bạn …

+ Có thêm 1 bạn

+ 7 bạn thêm 1 bạn là 8 bạn

– 1 vài em lặp lại

– 7 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 8 chấm tròn

– 1 số học sinh lặp lại

– Có 7 con tính thêm 1 con tính là 8 con tính.

– Học sinh lặp lại

 

– Cho học sinh đọc: tám

 

– Học sinh quan sát so sánh 2 chữ số

– Học sinh gắn số trên bộ thực hành

 

 

 

– Cho học sinh viết bóng

– Học sinh viết vào bảng con 4 lần .

 

– 1 học sinh lên bảng ghi lại các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

– Học sinh đếm từ 1 – 8 và từ 8 – 1

– Nhận biết số 8 đứng liền sau số 7

 

 

– Học sinh mở vở bài tập viết số 8

– Học sinh nêu yêu cầu của bài

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

 

– Học sinh nhận xét và nêu được cấu tạo số 8

– 1 số em đọc lại cấu tạo số 8

 

 

– Học sinh nêu yêu cầu bài

– 1 học sinh làm miệng

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

– Học sinh tự nêu yêu cầu bài

 

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

 

 

  1. Củng cố dặn dò:

– Hôm nay em học bài gì? Số 8 đứng liền sau số nào?

– Số 8 lớn hơn những số nào, những số nào bé hơn 8?

– Nêu cấu tạo số 8?

– Đếm xuôi, ngược trong phạm vi 8

– Nhận xét tiết học. Dặn học sinh ôn bài và chuẩn bị bài hôm sau

  1. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Giáo Án Bài Số 8 Lớp 1, Cấu Tạo Của Số 8, Giáo Án Điện Tử Toán Lớp 1 Bài Số 8, Đếm Ngược Từ 5 Số Theo Sau Số 4 Là Gì, Giáo An Toán Lớp 1 Bài Số 8 Violet, Cách Dạy Bài Số 8 Lớp 1, Cách Viết Số 8 Lớp 1, Giáo An Toán Số 8 Tiết 1

5/5 - (1 bình chọn)