Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 13 Chương 1: Số 9

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 13 Chương 1: Số 9 theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 13 Chương 1: Số 9. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 13 Chương 1: Số 9

I. MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh:

+ Có khái niệm ban đầu về số 9.

+ Biết đọc, viết số 9, đếm và so sánh các số trong phạm vi 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9, vị trí của số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Các nhóm có 9 mẫu vật cùng loại

– Bộ thực hành toán các chữ số rời

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

  1. Ổn Định:

– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

  1. Kiểm tra bài cũ:

– Tiết trước em học bài gì? Số 8 đứng liền sau số nào?

– Số 8 lớn hơn những số nào? Những số nào bé hơn số 8?

– Nêu cấu tạo số 8? Đếm xuôi, ngược trong phạm vi 8?

– 3 em lên bảng làm toán:      3 … 8             8… 8              6… 8

                                               8… 3              8… 7              8… 5

–  Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới             

  1. Bài mới:

 

Tải Xuống

TGHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1: Giới thiệu số 9

Mt: Có khái niệm ban đầu về số 9.

– Giáo viên cho học sinh xem tranh hỏi:

+ Có mấy bạn đang chơi?

+ Có mấy bạn đang chạy đến?

+ 8 bạn thêm 1 bạn là mấy bạn?

 

– Cho học sinh quan sát tranh chấm tròn và tranh con tính. Giáo viên gợi ý học sinh nêu lên được nội dung tranh.

 

 

– Giáo viên kết luận: 9 bạn, 9 chấm tròn, 9 con tính đều có số lượng là 9.

– Giới thiệu chữ số 9 in – chữ số 9 viết

 

Hoạt động 2: Viết số

Mt : Học sinh viết được số 9, biết vị trí số 9 trong dãy số tự nhiên, so sánh và nắm được cấu tạo số

– Hướng dẫn viết số 9

– Giáo viên nhận xét giúp đỡ học sinh yếu

– Yêu cầu học sinh lên bảng

 

– Giới thiệu vị trí của số 9 trong dãy số

 

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Vận dụng kiến thức vừa học vào bài tập ,nắm được cấu tạo số 9

+ Bài 1: viết số 9

+ Bài 2: viết số thích hợp vào ô trống

– Cho học sinh quan sát tranh và viết các số phù hợp vào ô trống

– Cho học sinh lặp lại cấu tạo số

 

+ Bài 3: Điền dấu >, <, =

– Giáo viên hướng dẫn mẫu 1 bài

+ Bài 4: Điền số còn thiếu vào ô trống

– Giáo viên cho học sinh tự làm bài. Lưu ý học sinh so sánh dây chuyền 7 < …  < 9

+ Bài 5: Điền số còn thiếu

– Giáo viên cho học sinh làm miệng bài tập sách giáo khoa

– Làm bài vào vở Bài tập toán

 

 

 

– Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi:

+ 8 bạn đang chơi

+ 1 bạn đang chạy đến

+ 8 bạn thêm 1 bạn là 9 bạn

 

– 1 số học sinh lặp lại

– Có 8 chấm tròn thêm 1 chấn tròn là 9 chấm tròn

– Có 8 con tính thêm 1 con tính là 9 con tính.

– Học sinh lần lượt lặp lại

 

 

 

– Học sinh so sánh 2 chữ số 

– Học sinh đọc số: chín

– Gắn số 9 trên bộ thực hành

 

 

 

– Học sinh viết bóng- viết bảng con

 

– Viết dãy số từ 1 – 8 và đọc lại dãy số đó

 

– Học sinh lần lượt đếm xuôi, ngược trong phạm vi 9

 

 

 

– Học sinh viết vào vở Btt

– Học sinh nêu yêu cầu của bài

– Học sinh tự làm bài và chữa bài. Qua sửa bài nhận ra cấu tạo số 9

+ 9 gồm 8 và 1

+ 9 gồm 7 và 2

+ 9 gồm 6 và 3

+ 9 gồm 5 và 4

– Học sinh nêu yêu cầu của bài

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

– Học sinh nêu yêu cầu của bài

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

– Học sinh nêu yêu cầu của bài

– Học sinh làm miệng bài 5 / 33 SGK

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

 

  1. Củng cố dặn dò

– Hôm nay em học bài gì? Số 9 đứng liền sau số nào? 

– 8 thêm 1 được mấy? Số 9 lớn hơn những số nào?

– Nêu cấu tạo số 9?

– Nhận xét bài. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.

– Dặn học sinh ôn bài và chuẩn bị bài hôm sau

  1. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cấu tạo số 9, Toán lớp 1 Bài số 9, Giáo an toán số 9 tiết 1, Toán lớp 1 số 9, Giáo án Toán lớp 1, Số 9 gồm mấy chục và mấy đơn vị, Nêu cấu tạo số 9, Giáo án số liền trước

5/5 - (1 bình chọn)