Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 14 Chương 1: Số 10

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 14 Chương 1: Số 10 theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 14 Chương 1: Số 10. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 14 Chương 1: Số 10

I. MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh:

+ Có khái niệm ban đầu về số 10.

+ Biết đọc, viết số 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10, vị trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Các nhóm có 10 đồ vật cùng loại. Viết sẵn bảng phụ cấu tạo số 10

– Các chữ số trên bìa từ 0 → 10.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

  1. Ổn Định:

– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

  1. Kiểm tra bài cũ:

– Số 0 đứng liền trước số nào? Đếm xuôi đếm ngược từ 0 đến 9 và ngược lại? Số 0 bé hơn những số nào em đã học.

– 2 Học sinh lên bảng điền số còn thiếu vào ô trống : 0 ….. 7 …..

                                                                      … 9 ……..4 ……

– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

  1. Bài mới

 

Tải Xuống

TGHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1: Giới thiệu số 10

Mt: Học sinh có khái niệm ban đầu về số 10.

– Treo tranh hỏi học sinh:

+ Có mấy bạn đang chơi rồng rắn?

+ Có mấy bạn không đứng vào hàng?

+ 9 bạn thêm 1 bạn là mấy bạn?

 

– Cho học sinh lấy 9 que tính, thêm 1 que tính rồi nêu kết quả.

– Treo tranh chấm tròn giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh nêu nội dung tranh.

– Tranh 10 con tính

– Giáo viên kết luận: 9 bạn thêm 1 bạn là 10 bạn – 9 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 10 chấm tròn – 9 con tính thêm 1 con tính là 10 con tính. Vậy 9 thêm 1 được mấy?

– Giáo viên nói: để ghi lại các nhóm đồ vật có số lượng là 10 ví dụ: 10 bạn, 10 chấm tròn, 10 con tính. Người ta dùng số 10

– Giới thiệu số 10 in, số 10 viết.

 

Hoạt động 2: Tập viết số – Đọc số – vị trí số

Mt: Học sinh biết đọc,viết số 10. Biết vị trí số 10 trong các số từ 0 đến 10.

– Giáo viên hướng dẫn viết: Số 10 gồm 2 chữ số, chữ số 1 đứng trước, chữ số 0 đứng sau

– Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con

– Giáo viên sửa sai, uốn nắn học sinh yếu

– Treo dãy số từ 0 → 9 cho học sinh đếm yêu cầu học sinh lên gắn số 10 vào dãy số

– Cho học sinh hiểu số 10 đứng liền sau số 9 và lớn hơn các số từ 0 đến 9

 

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Học sinh biết làm các bài tập trong sách giáo khoa

+ Bài 1: Viết số phù hợp với số lượng vật trong tranh 

– Cho học sinh làm miệng

+ Bài 2: Nêu cấu tạo số

– Treo tranh lên bảng yêu cầu 6 học sinh lên điền số dưới tranh

– Qua từng tranh giáo viên hỏi. Học sinh nêu cấu tạo số 10

– Giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh đọc lại bảng cấu tạo số 10.

+ Bài 3: Viết số còn thiếu vào ô trống .

– Cho học sinh làm vào vở Bài tập toán

+ Bài 4: Khoanh tròn số lớn nhất

– Giáo viên ghi lên bảng con cho học sinh tham gia chơi

 

 
  

 

 

 

– Giáo viên nhận xét tuyên dương học sinh nhanh, đúng

 

 

– Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi

+ Có 9 bạn

+ Có 1 bạn

+ 9 bạn thêm 1 bạn là 10 bạn

– 3 học sinh nhắc lại

– Học sinh nêu: 9 que tính thêm 1 que tính là 10 que tính (5 em lặp lại)

– Có 9 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 10 chấm tròn

– Có 9 con tính thêm 1 con tính là 10 con tính

 

 

– 9 thêm 1 được 10

 

 

 

 

 

 

 

 

– Học sinh nhận xét ghi nhớ

 

– Học sinh viết bảng con

 

– 1 em lên bảng

 

– Học sinh đếm xuôi, ngược phạm vi 10

– 5 em đt

 

 

 

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

 

 

– 6 em lên bảng

– Học sinh quan sát nhận xét

– Cấu tạo số 10

+ 10 gồm 9 và 1 hay 1 và 9

+ 10 gồm 8 và 2 hay 2 và 8

+ 10 gồm 7 và 3 hay 3 và 7

+ 10 gồm 6 và 4 hay 4 và 6

+ 10 gồm 5 và 5

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

 

– Học sinh cử 3 học sinh đại diện 3 tổ lên khoanh tròn số lớn nhất trong bảng con mình nhận.

 

 

  1. Củng cố dặn dò:

– Hôm nay em học bài gì? Đếm xuôi từ 0 đến 10. Đếm ngược từ 10 đến 0?

– Nêu lại cấu tạo số 10? Số 10 đứng liền sau số nào?

– Số 10 được ghi bằng mấy chữ số?

– Dặn học sinh ôn bài, học thuộc cấu tạo và thứ tự số

– Chuẩn bị trước bài luyện tập

  1. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Bài giảng Toán lớp 1 số 10, Giáo án Toán lớp 1 bài số 10, Cấu tạo của số 10, Cấu tạo của số 10 mầm non, Giáo an số 10 tiết 1, Giáo an nhận biết số 10, Toán lớp 1 Bài Số 10, Giáo an điện tử Đếm đến 10 nhận biết số 10

5/5 - (1 bình chọn)