Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 3 Chương 2: Phép Cộng Trong Phạm Vi 4 theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 3 Chương 2: Phép Cộng Trong Phạm Vi 4. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 3 Chương 2: Phép Cộng Trong Phạm Vi 4

I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh:

+ Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

+ Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4


HOT! TOP 5 trang web khóa học Online Uy Tín và Chất Lượng TỐT NHẤT:

  Học Mãi
 Unica

 Monkey Junior
 Kyna (Có nhiều khóa học Miễn Phí)
 kynaforkids

+ Biết làm tính cộng trong phạm vi 4

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh như SGK – Bộ thực hành 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

  1. Ổn Định:

-  Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

  1. Kiểm tra bài cũ

- Giáo viên treo 3 tranh lên bảng

- 3 Học sinh lên bảng nêu bài toán và viết phép tính dưới mỗi tranh

- Học sinh dưới lớp nhận xét. Gv nhận xét đúng, sai

- 2 em đọc bảng cộng trong phạm vi 3

- Giáo viên nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới

  1. Bài mới:

 

Tải Xuống

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
  Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 4

Mt: Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

- Giáo viên treo tranh. Cho học sinh nhận xét, nêu bài toán.

 

- Hướng dẫn học sinh nêu phép tính: 3  +  1  = 4

- Với tranh 4 quả táo, 4 cái kéo giáo viên lần lượt giúp học sinh hình thành các phép tính  2  +  2  =  4

        1  +  3  =  4 

 

Hoạt động 2: Hình thành công thức phép cộng trong phạm vi 4

Mt: Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4

- Giáo viên cho học sinh đọc lại công thức cộng. Giáo viên xoá dần

- Hỏi miệng:  

3 + 1 = ?    2 + 2 = ?    1 + 3 = ?

? +  1 = 4   ? + 2 = 4    ? + 3  = 4  

- Gọi học sinh xung phong đọc thuộc

- Giới thiệu với học sinh ghi nhớ công thức theo 2 chiều, chẳng hạn:  3  +  1  =  4  ,  4  =  3  +  1

- Treo tranh biểu đồ ven cho học sinh nhận ra 

  3  +  1  =  4  =  1  +  3  =  4 

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Biết làm tính cộng trong phạm vi 4

+ Bài 1: Tính

- Hướng dẫn học sinh tự nêu cách làm

- Cho học sinh làm bài vào vở Bài tập toán

+ Bài 2: Tính theo cột dọc

- Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài

- Học sinh tự làm bài và chữa bài

+ Bài 3: Điền dấu <  , > , = vào chỗ trống

- Giáo viên hướng dẫn 1 bài mẫu

 2  +  1  …  3    . Tìm kết quả phép tính . Lấy kết quả phép tính so sánh với số đã cho. Luôn so từ trái qua phải

- Cho học sinh nêu bài làm của mình. Giáo viên uốn nắn sửa sai

+ Bài 4: Viết phép tính thích hợp

- Cho học sinh tự nêu cách làm bài

- Giáo viên nhận xét đúng, sai

 

 

- Học sinh nhận xét tranh nêu: Có 3 con chim thêm 1 con chim. Hỏi có bao nhiêu con chim?

- Học sinh đọc lại phép tính: 3  +  1  =  4 

 

 

 

 

 

 

- Học sinh đọc cá nhân – 5 em

- Đọc đt đến thuộc tại lớp

- Học sinh trả lời nhanh

 

- 3 em đọc bảng cộng

 

 

- Học sinh nêu 2 phép tính. Nhận biết tính giao hoán trong phép cộng

 

 

 

- Học sinh tự làm bài và chữa bài

 

 

 

- Học sinh làm miệng

 

- Học sinh nêu mẫu 1 bài

-  4 … 1  +  2   tính kết quả của 1 + 2 . Lấy 4 so với 3 ta điền dấu lớn  

 

 

 

- Nêu bài toán: Có 3 con chim thêm 1 con chim. Hỏi có tất cả mấy con chim ?

 

- Viết phép tính:  3  +  1  =  4

 

 

 

  1. Củng cố dặn dò:

- Nhận xét tiết học. Dặn học sinh làm bài tập vào vở bài tập toán

- Học lại công thức cộng trong phạm vi 4 theo 2 chiều

- Chuẩn bị bài ngày hôm sau

5. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phép Cộng Trong Phạm Vi 4, Bài Giảng Phép Cộng Trong Phạm Vi 4


Cùng Thảo Luận Nhé!