Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 3 Chương 2: Phép Cộng Trong Phạm Vi 4

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 3 Chương 2: Phép Cộng Trong Phạm Vi 4 theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 3 Chương 2: Phép Cộng Trong Phạm Vi 4. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 3 Chương 2: Phép Cộng Trong Phạm Vi 4

I. MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh:

+ Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

+ Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4

+ Biết làm tính cộng trong phạm vi 4

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Tranh như SGK – Bộ thực hành 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

  1. Ổn Định:

–  Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

  1. Kiểm tra bài cũ

– Giáo viên treo 3 tranh lên bảng

– 3 Học sinh lên bảng nêu bài toán và viết phép tính dưới mỗi tranh

– Học sinh dưới lớp nhận xét. Gv nhận xét đúng, sai

– 2 em đọc bảng cộng trong phạm vi 3

– Giáo viên nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

  1. Bài mới:

 

Tải Xuống

TGHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 4

Mt: Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

– Giáo viên treo tranh. Cho học sinh nhận xét, nêu bài toán.

 

– Hướng dẫn học sinh nêu phép tính: 3  +  1  = 4

– Với tranh 4 quả táo, 4 cái kéo giáo viên lần lượt giúp học sinh hình thành các phép tính  2  +  2  =  4

        1  +  3  =  4 

 

Hoạt động 2: Hình thành công thức phép cộng trong phạm vi 4

Mt: Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4

– Giáo viên cho học sinh đọc lại công thức cộng. Giáo viên xoá dần

– Hỏi miệng:  

3 + 1 = ?    2 + 2 = ?    1 + 3 = ?

? +  1 = 4   ? + 2 = 4    ? + 3  = 4  

– Gọi học sinh xung phong đọc thuộc

– Giới thiệu với học sinh ghi nhớ công thức theo 2 chiều, chẳng hạn:  3  +  1  =  4  ,  4  =  3  +  1

– Treo tranh biểu đồ ven cho học sinh nhận ra 

  3  +  1  =  4  =  1  +  3  =  4 

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Biết làm tính cộng trong phạm vi 4

+ Bài 1: Tính

– Hướng dẫn học sinh tự nêu cách làm

– Cho học sinh làm bài vào vở Bài tập toán

+ Bài 2: Tính theo cột dọc

– Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

+ Bài 3: Điền dấu <  , > , = vào chỗ trống

– Giáo viên hướng dẫn 1 bài mẫu

 2  +  1  …  3    . Tìm kết quả phép tính . Lấy kết quả phép tính so sánh với số đã cho. Luôn so từ trái qua phải

– Cho học sinh nêu bài làm của mình. Giáo viên uốn nắn sửa sai

+ Bài 4: Viết phép tính thích hợp

– Cho học sinh tự nêu cách làm bài

– Giáo viên nhận xét đúng, sai

 

 

– Học sinh nhận xét tranh nêu: Có 3 con chim thêm 1 con chim. Hỏi có bao nhiêu con chim?

– Học sinh đọc lại phép tính: 3  +  1  =  4 

 

 

 

 

 

 

– Học sinh đọc cá nhân – 5 em

– Đọc đt đến thuộc tại lớp

– Học sinh trả lời nhanh

 

– 3 em đọc bảng cộng

 

 

– Học sinh nêu 2 phép tính. Nhận biết tính giao hoán trong phép cộng

 

 

 

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

 

 

 

– Học sinh làm miệng

 

– Học sinh nêu mẫu 1 bài

–  4 … 1  +  2   tính kết quả của 1 + 2 . Lấy 4 so với 3 ta điền dấu lớn  

 

 

 

– Nêu bài toán: Có 3 con chim thêm 1 con chim. Hỏi có tất cả mấy con chim ?

 

– Viết phép tính:  3  +  1  =  4

 

 

 

  1. Củng cố dặn dò:

– Nhận xét tiết học. Dặn học sinh làm bài tập vào vở bài tập toán

– Học lại công thức cộng trong phạm vi 4 theo 2 chiều

– Chuẩn bị bài ngày hôm sau

5. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Phép Cộng Trong Phạm Vi 4, Bài Giảng Phép Cộng Trong Phạm Vi 4

5/5 - (1 bình chọn)