Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 4 Chương 2: Phép Trừ Trong Phạm Vi 4

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 4 Chương 2: Phép Trừ Trong Phạm Vi 4 theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 4 Chương 2: Phép Trừ Trong Phạm Vi 4. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 4 Chương 2: Phép Trừ Trong Phạm Vi 4

I. MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh:

+ Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng

+ Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4

+ Biết làm tính trừ trong phạm vi 4

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Tranh ảnh giống SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

  1. Ổn Định:

– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

  1. Kiểm tra bài cũ:

– Gọi 3 học sinh đọc lại công thức trừ trong phạm vi 3

– Học sinh làm bảng con : HS1:   1+1+1 =      HS2:   3… 1 = 2        HS3:   4…2 + 2

– Mỗi dãy 2 bài               3 –1 – 1 =                 3….1 =  4                             2…3 – 1

– Học sinh nhận xét bài 3 bạn làm trên bảng nêu lại cách làm tính

– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

  1. Bài mới

 

Tải Xuống

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
  Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 4

Mt: Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4

– Giáo viên treo tranh cho học sinh nêu bài toán và phép tính phù hợp

 

 

– Giáo viên hỏi: 4 quả bớt 1 quả còn mấy quả ?

– Vậy  4 – 1 = ?

– Giáo viên ghi bảng:   4 – 1 = 3

– Tranh 2: Có 4 con chim bay đi 2 con chim. Hỏi còn lại mấy con chim?

– Em hãy nêu phép tính phù hợp?

– Giáo viên ghi bảng:  4 – 2 = 2

– Tranh 3: Học sinh tự nêu bài toán và nêu phép tính

 

 

– Giáo viên ghi phép tính lên bảng:  4 – 3 = 1  

– Cho học sinh học thuộc công thức bằng phương pháp xoá dần

 

Hoạt động 2: Thành lập công thức phép trừ 4

Mt: Củng cố quan hệ cộng trừ .

– Treo tranh chấm tròn, yêu cầu học sinh nêu bài toán bằng nhiều cách để hình thành 4 phép tính

– Giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu với 3 số có thể lập được 2 phép tính cộng và 2 phép tính trừ

– Kết luận: phép tính trừ là phép tính ngược lại với phép tính cộng.

– Với tranh 2 chấm tròn với 2 chấm tròn giáo viên cũng tiến hành như trên

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Vận dụng công thức vừa học để làm tính

– Cho học sinh mở SGK lần lượt giải các bài toán

+ Bài 1: Cho học sinh nêu cách làm bài

– Cho học sinh nhận xét các phép tính ở cột thứ 3 để thấy được mối quan hệ giữa phép cộng  và phép trừ

+ Bài 2: Tính rồi ghi kết quả theo cột dọc

– Cho học sinh nêu cách làm rồi làm bài miệng

– Chú ý học sinh cần ghi số thẳng cột khi vào bài vào vở

+ Bài 3: Viết phép tính thích hợp .

– Cho học sinh quan sát tranh và nêu bài toán và phép tính phù hợp

– Giáo viên nhận xét học sinh sửa bài .

 

 

– Học sinh quan sát nêu bài toán

– Trên cành có 4 quả cam, 1 quả rơi xuống đất. Hỏi trên cành còn lại mấy quả?

…. 3 quả

 

–  4 – 1 = 3 học sinh lần lượt lặp lại

 

 

 

–  4 – 2 = 2 (học sinh lần lượt lặp lại)

 

– Hải có 4 quả bóng, có 3 quả bóng bay đi.Hỏi Hải còn mấy quả bóng?

–   4 – 3 = 1

– Học sinh lần lượt lặp lại

 

 

 

 

 

– Học sinh nêu bài toán và phép tính

 

      3 + 1 = 4     4 – 1 = 3     

      1+ 3 = 4     4 – 3 = 1

   

 

 

 

 

 

 

– Học sinh làm bài vào vở Btt

 

 

 

 

– Học sinh lần lượt nêu kết quả của từng phép tính

 

 

– Có 4 bạn chơi nhảy dây. 1 bạn nghỉ chơi đi về nhà. Hỏi còn lại mấy bạn chơi nhảy dây?

– Viết phép tính:  4 – 1 = 3

 

 

 

  1. Củng cố dặn dò:

– Hôm nay em học bài gì?

– Gọi 3 em đọc bài công thức trừ phạm vi 4

– Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt

– Dặn học sinh về học thuộc công thức

– Chuẩn bị  bài hôm sau. Làm bài tập trong vở bài tập toán

  1. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: giáo án phép trừ trong phạm vi 4, phép trừ trong phạm vi 4 lớp 1, bài tập phép trừ trong phạm vi 4, phép trừ trong phạm vi 4, phép cộng trong phạm vi 4, bài giảng phép trừ trong phạm vi 4, bài giảng phép cộng trong phạm vi 4

5/5 - (1 bình chọn)