Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 7 Chương 1: Bé Hơn, Dấu Bé

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 7 Chương 1: Bé Hơn, Dấu Bé theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 7 Chương 1: Bé Hơn, Dấu Bé. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 7 Chương 1: Bé Hơn, Dấu Bé

I. MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh:

+ Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ bé hơn, dấu bé khi so sánh các số.

+ Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ bé hơn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Các nhóm đồ vật, tranh giống SGK.

– Các chữ số  1, 2, 3, 4, 5 và dấu bé.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

  1. Ổn Định:

– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập.

  1. Kiểm tra bài cũ:

– Tiết trước em học bài gì? Số nào bé nhất trong dãy số từ 1 đến 5? Số nào lớn nhất trong dãy số từ 1 đến 5?

– Đếm xuôi và đếm ngược trong phạm vi 5

– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

  1. Bài mới:

 

Tải Xuống

TGHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm bé hơn

Mt: Học sinh nhận biết quan hệ bé hơn

– Treo tranh hỏi học sinh:

+ Bên trái có mấy ô tô?

+ Bên phải có mấy ô tô?

+ 1 ô tô so với 2 ô tô thì thế nào?

 

 

+ Bên trái có mấy hình vuông?

+ Bên phải có mấy hình vuông?

+ 1 hình vuông so với 2 hình vuông thì thế nào?

 

– Giáo viên kết luận: 1 ôtô ít hơn 2 ôtô, 1 hình vuông ít hơn 2 hình vuông. Ta nói: Một bé hơn hai và ta viết như sau 1 < 2.

– Làm tương tự như trên với tranh 2 con chim và 3 con chim.

Hoạt động 2: Giới thiệu dấu “<” và cách viết

Mt : Học sinh biết dấu < và cách viết dấu < .

– Giới thiệu với học sinh dấu < đọc là bé

– Hướng dẫn học sinh viết vào bảng con < , 1 < 2.

– Giáo viên sử dụng bộ thực hành

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học vào bài tập thực hành :

– Giáo viên cho học sinh mở sách giáo khoa, nhắc lại hình bài học

+ Bài 1: Viết dấu <

+ Bài 2: Viết vào ô trống phép tính thích hợp

+ Bài 3: Viết phép tính phù hợp với hình vẽ – Giáo viên giải thích mẫu

+ Bài 4: Điền dấu < vào ô vuông.

+ Bài 5: Nối £ với số thích hợp

– Giáo viên giải thích trên bảng lớp – Gọi học sinh lên nối thử – giáo viên nhận xét

– Cho học sinh làm bài tập 7 trong vở bài tập

– Giáo viên nhận xét sửa sai chung trên bảng lớp.

 

 

– Học sinh quan sát tranh trả lời:

+ Bên trái có 1 ô tô

+ Bên phải có 2 ô tô

+ 1 ô tô ít hơn 2 ô tô

 

– 1 số em nhắc lại

+ … có 1 hình vuông

+ … có 2 hình vuông

+ 1 hình vuông ít hơn 2 hình vuông

 – Vài em nhắc lại

 

+ Học sinh đọc lại “một bé hơn hai”.

Học sinh lần lượt nhắc lại

 

 

 

 

– Học sinh nhắc lại

– Học sinh viết bảng con 3 lần dấu <

Viết :  1< 2 , 2 < 3

– Học sinh sử dụng bộ thực hành

 

– Học sinh mở sách giáo khoa

– Học sinh viết vở Bài tập toán

– Học sinh làm miệng

– Học sinh nêu yêu cầu bài

– Học sinh tự làm bài và chữa bài

– Học sinh nêu yêu cầu của bài

– 1 Học sinh lên thực hành

– Học sinh nhận xét

 

– Học sinh sửa bài

 

 

  1. Củng cố dặn dò:

– Hôm nay ta vừa học bài gì?

– Dấu bé đầu nhọn chỉ về phía tay nào, chỉ vào số nào?

– Số 1 bé hơn những số nào?

– Số 4 bé hơn số nào?

– Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.

– Dặn học sinh về xem lại bài

– Chuẩn bị bài hôm sau

  1. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tham khảo: Bài Tập Toán Lớn Hơn, Nhỏ Hơn Lớp 1, Bài Toán Lớn Hơn, Nhỏ Hơn Lớp 1, Học Dấu Lớp 1, Dấu Bé Hơn, Toán Lớp 1 Dấu Be Hơn, Bài Toán Điền Dấu Lớn Nhỏ Lớp 1, Toán Lớp 1 (Dấu Lớn (Bé Bằng)), Toán Lớn Hơn Nhỏ Hơn Lớp 1, Dạy Trẻ Dấu Lớn Hơn, Bé Hơn, Toán Lớp 1, Học Dấu Lớp 1, Định Nghĩa Dấu Lớn Dấu Bé

5/5 - (1 bình chọn)