Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 8 Chương 1: Lớn Hơn, Dấu Lớn

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 8 Chương 1: Lớn Hơn, Dấu Lớn theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 8 Chương 1: Lớn Hơn, Dấu Lớn. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 8 Chương 1: Lớn Hơn, Dấu Lớn

  1. MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh:

+ Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn, dấu lớn khi so sánh các số.

+ Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn.

  1. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Các nhóm đồ vật, tranh như sách giáo khoa.

– Các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 dấu lớn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

  1. Ổn Định:

– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập, sách giáo khoa, vở BTT

  1. Kiểm tra bài cũ:

– Hôm trước em học bài gì?

– Dấu bé mũi nhọn chỉ về hướng nào?

– Những số nào bé hơn 3, bé hơn 5?

– 3 học sinh lên bảng làm bài tập:  2        3  ;   3         4   ;    2         5

– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

  1. Bài mới:

 

Tải Xuống

TGHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm lớn hơn

Mt: Nhận biết quan hệ lớn hơn

– Giáo viên treo tranh hỏi học sinh:

+ Nhóm bên trái có mấy con bướm?

+ Nhóm bên phải có mấy con bướm?

+ 2 con bướm so với 1 con bướm thì thế nào?

+ Nhóm bên trái có mấy hình tròn?

+ Nhóm bên phải có mấy hình tròn?

+ 2 hình tròn so với 1 hình tròn như thế nào?

– Làm tương tự như trên với tranh: 3 con thỏ với 2 con thỏ, 3 hình tròn với 2 hình tròn.

 

– Giáo viên kết luận: 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm, 2 hình tròn nhiều hơn 1 hình tròn

Ta nói : 2 lớn hơn 1. Ta viết như sau: 2 >1

– Giáo viên viết lên bảng gọi học sinh đọc lại

– Giáo viên viết lên bảng: 2 >1 , 3 > 2 , 4 > 3 , 5 > 4.

 

Hoạt động 2: Giới thiệu dấu lớn và cách viết

Mt: Học sinh nhận biết dấu lớn, viết được dấu >. So sánh với dấu < . 

– Giáo viên cho học sinh nhận xét dấu > khác < như thế nào?

 

 

– Hướng dẫn  học sinh viết dấu > vào bảng con

– Hướng dẫn viết 1 < 2 , 2 >1 , 2< 3 , 3 > 2.

– Hướng dẫn học sinh sử dụng bộ thực hành

 

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Vận dụng kiến thức đã học để thực hành làm bài tập

+ Bài 1: Viết dấu >

+ Bài 2: Viết phép tính phù hợp với hình vẽ

– Giáo viên hướng dẫn mẫu. Hướng dẫn học sinh làm bài

 

+ Bài 3: Điền dấu > vào ô trống

– Cho học sinh nêu yêu cầu của bài

– Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh

+ Bài 4: Nối với số thích hợp

– Giáo viên hướng dẫn mẫu

– Lưu ý học sinh dùng thước kẻ thẳng để đường nối rõ ràng

– Giáo viên nhận xét thái độ học tập của học sinh

 

 

– Học sinh quan sát tranh trả lời:

+ … có 2 con bướm

+ … có 1 con bướm

+ … 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm

– Vài em lặp lại

+ … có 2 hình tròn

+ … có 1 hình tròn

+ … 2 hình tròn nhiều hơn 1 hình tròn

– Một vài em lặp lại

 

– Học sinh lặp lại

 

– Học sinh lần lượt đọc lại

 

 

 

 

– Học sinh nhận xét nêu: Dấu lớn đầu nhọn chỉ về phía bên phải ngược chiều với dấu bé

– Giống: Đầu nhọn đều chỉ về số bé

– Học sinh viết bảng con

 

– Học sinh ghép các phép tính lên bìa cài

 

 

 

– Học sinh viết vào vở Bài tập toán.

– Học sinh nêu yêu cầu của bài. 1 em làm miệng bài trong sách giáo khoa. Học sinh tự làm bài trong vở bài tập

 

– Học sinh nêu yêu cầu của bài

– Tự làm bài và chữa bài

 

– Học sinh quan sát theo dõi

– Học sinh tự làm bài và chữa bài chung trên bảng lớp

 

 

  1. Củng cố dặn dò:

– Em vừa học bài gì? Dấu lớn đầu nhọn chỉ về hướng nào?

– Số 5 lớn hơn những số nào?

– Số 4 lớn hơn mấy? Số 2 lớn hơn mấy?

– Nhận xét tiết học.

– Dặn học sinh ôn bài – Chuẩn bị bài luyện tập hôm sau

  1. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tham khảo: Giáo Án Bài Bé Hơn — Dấu Lớp 1, Giáo Án Toán Lớp 1 Bài Bé Hơn Dấu, Toán Lớn Hơn Nhỏ Hơn Lớp 1, Bài Toán Điền Dấu Lớn Nhỏ Lớp 1, Bài Tập Toán Lớn Hơn Nhỏ Hơn Lớp 1, Học Dấu Lớp 1, Soạn Bài Bé Hơn” Dấu, Toán Lớp 1

5/5 - (1 bình chọn)