Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 8 Chương 2: Phép Trừ Trong Phạm Vi 6

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 8 Chương 2: Phép Trừ Trong Phạm Vi 6 theo chương trình Giảm Tải lớp 1 Mới nhất chuẩn bộ Giáo Dục và Đào tạo. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô tham khảo Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 8 Chương 2: Phép Trừ Trong Phạm Vi 6. 

Giáo Án Toán Lớp 1 Bài 8 Chương 2: Phép Trừ Trong Phạm Vi 6

  • MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh:

+ Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ

+ Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6

+ Biết làm tính trừ trong phạm vi 6

  • ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1

– 6 hình tam giác, 6 hình vuông, 6 hình tròn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

  1. Ổn định:

– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

  1. Kiểm tra bài cũ:

– Gọi 3 em đọc bảng cộng trong phạm vi 6 .

– 3 học sinh lên bảng :     4 + 2 =                                                       2 + 2 + 1 =

                                 2 + 4 =                                                        2+ 3 +0  =

– Học sinh nhận xét sửa bài trên bảng

– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

3. Bài mới:  

 

Tải Xuống

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
  Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 6.

Mt: Học sinh nắm đầu bài học. Thành lập bảng trừ.

– Giáo viên giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng

– Treo hình 6 tam giác rồi tách ra 1 hình yêu cầu học sinh nêu bài toán

– Giáo viên gợi ý để học sinh nêu “6 bớt 1 còn 5”

– Giáo viên viết  : 6 – 1 =5

Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ nêu được:

         6 – 5 = 1

– Giáo viên ghi bảng:  6 – 5 = 1

– Gọi đọc cả 2 công thức

+ Hướng dẫn học sinh thành lập các công thức

 6 – 2 = 4 , 6 – 4 = 2 , 6- 3 = 3 (Tiến hành tương tự như trên)

 

Hoạt động 2: Học thuộc công thức

Mt: Học sinh học thuộc bảng trừ  phạm vi 6

– Gọi học sinh đọc cá nhân .

– Cho đọc đt nhiều lần đến thuộc

– Giáo viên xoá dần bảng trừ phạm vi 6

– Giáo viên hỏi miệng

 

 

Hoạt động 3: Thực hành

Mt: Biết làm tính trừ  trong phạm vi 6

– Cho học sinh mở SGK làm bài tập

+ Bài 1: Tính (theo cột dọc)

– Giáo viên nhắc nhở học sinh viết số thẳng cột

+ Bài 2  

– Củng cố quan hệ cộng, trừ .  5 +1 = 6

                                                 6 – 1 = 5

                                                 6 – 5 = 1

+ Bài 3: Biểu thức

– Yêu cầu học sinh nêu cách làm

 

– Cho học sinh lên bảng sửa bài

+ Bài 4

– Học sinh quan sát tranh và nêu bài toán.

– Giáo viên bổ sung để bài toán được hoàn chỉnh.

– 2 học sinh lên bảng viết phép tính phù hợp với bài toán

 

 

 

– Học sinh lần lượt lặp lại đầu bài: 3 em

– Có tất cả 6 hình tam giác. Bớt 1 hình tam giác. Hỏi còn lại mấy hình tam giác?

– Học sinh viết số 5 vào chỗ chấm

– Học sinh đọc lại:  6 – 1 = 5

– Nêu bài toán và ghi được:  6 – 5 = 1

 

– Học sinh đọc lại:  6 –  5 = 1

– 10 em đọc

 

 

 

 

 

 

– 10 em đọc bảng trừ

 

– Học sinh đọc nhiều lần đến thuộc

– Học sinh xung phong đọc thuộc

– Học sinh trả lời nhanh

 

 

 

 

– Học sinh mở SGK

– Học sinh nêu cách làm

– Tự làm bài và chữa bài

 

 

– Học sinh nêu cách làm bài

– Học sinh tự làm bài (miệng) lần lượt mỗi em 1 cột

 

– Học sinh nêu cách làm bài

– Tự làm bài và sửa bài

 

 

4a) Dưới ao có 6 con vịt. 1 con vịt lên bờ. Hỏi dưới ao còn lại mấy con vịt?

    6  –   1  =  5 

4b) Trên cành có 6 con chim. 2 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại mấy con chim?

   6  –  2 = 4

 

  1. Củng cố dặn dò:

– Hôm nay em học bài gì?

– Gọi 3 học sinh đọc lại bảng trừ phạm vi 6

– Nhận xét tiết học – Tuyên dương học sinh hoạt động tốt

– Dặn học sinh về học thuộc bảng cộng trừ 6 – Làm bài tập ở vở Bài tập

– Chuẩn bị  bài hôm sau

  1. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Giáo Án Phép Trừ Trong Phạm Vi 6, Phép Trừ Trong Phạm Vi 6 Lớp 1, Phép Trừ Trong Phạm Vi 6, Giáo Án Phép Trừ Trong Phạm Vi 6, Bảng Trừ Trừ Trong Phạm Vi 6, Giáo Án Môn Toán Bài Phép Trừ Trong Phạm Vi 6, Bài Tập Phép Trừ Trong Phạm Vi 6, Phép Trừ Trừ Trong Phạm Vi 6, Giáo Án Môn Toán Bài Phép Trừ Trong Phạm Vi 6 Lớp 1

5/5 - (1 bình chọn)