Giáo Án Lịch Sử Lớp 9: Bài Kiểm Tra 1 Tiết Học Kỳ 1

Ngày soạn: 22/10/2018

Ngày dạy:     /10/2018

                                                     Tiết 9: KIỂM TRA 1 TIẾT

A . Mục  tiêu:

   1 . Kiến thức: Giúp học sinh củng cố và hệ thống hóa kiến thức đã học từ phần Liên Xô và các nước Đông Âu đến phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La tinh.

 1. Tư tưởng: Khẳng định những thành tựu mà nhân dân các nước đã đạt được nhất là vai trò của nhân dân Liên Xô trong thời kỳ này.
 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, kỹ năng trình bày, giải thích, phân tích đánh giá, ghi nhớ sự kiện …
 3. Năng lực, phẩm chất hướng tới:

          – Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp…..

– Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử…..

B . Đề bài Điểm số:

 1, Ma trận:

Tên chủ đề Số câu số điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết. Số câu 1               1  
Số điểm 0.5               0.5  
Các nước Á, Phi, Mĩ la-tinh từ năm 1945 đến nay.   Số câu 1 1 1 1/2   1   1/2 2 3
Số điểm 0.5 2 1 3   2   1 1.5 8
Tổng Số câu 2 1 1 1/2   1   1/2 3 3
Số điểm 3 (30%) 4 (40%) 2 (20%) 1 (10%) 10
 1. Đề bài:
 2. Trắc nghiệm (2 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi “ Năm Châu Phi” vì sao?

 1. Châu Phi là châu lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh mẽ nhất.
 2. Tất cả các nước Châu Phi đều giành độc lập.
 3. Có 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập.
 4. Chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ hoàn toàn ở Châu Phi.

Câu 2: Mốc thời gian nào đánh dấu sự tan rã của Liên bang Xô Viết?

 1. 19/8/1991 25/12/1991
 2. 21/12/1991 26/12/1991

Câu 3: Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:

A B
1.     8/8/1967

2.     1/10/1949

3.     28/7/1995

4.     1/1/1959

a. Cách mạng Cu ba thắng lợi

b. Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập

c. Nhà nước CHND Trung Hoa thành lập

d. Việt Nam gia nhập ASEAN

e. Trung Quốc thực hiện cải cách, mở cửa

 1. Tự luận (8 điểm):

Câu 4 (2 điểm):

 Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?

Câu 5 (2 điểm):

Tại sao nói “Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?

Câu 6 (4 điểm):

Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ 1978 đến nay?

Ý nghĩa của thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỷ XXI?

 1. Đáp án- Thang điểm:
 2. Trắc nghiệm:
Câu Nội dung Điểm
1 C 0.5
2 B 0.5
3 1-d; 2-c; 3-d; 4-a  (Mỗi ý đúng đạt 0.25 điểm) 1
 1. Tự luận:
Câu Nội dung Điểm
 

 

 

4

* Hoàn cảnh ra đời:

+ Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

+ Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài

→ 8/8/1967, ASEAN thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan), gồm 5 nước: Inđônêxia, Thái Lan, Malayxia, Philíppin, Xingapo

* Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động:

– Mục tiêu:

+ Hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá

+ Duy trì hoà bình ổn định khu vực

– Nguyên tắc hoạt động:

+Cùng nhau tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

+ Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.

+ Cùng hợp tác có hiệu quả.

 

0.25

0.25

 

0.5

 

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

* Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á:

– Ngày 28/7/1995, Việt Nam tham gia, trở thành thành viên thứ 7; tháng 9/1997 Lào và Myanma tham gia; tháng 4/1999 Cam-pu-chia tham gia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN.

– ASEAN 10 trở thành một tổ chức khu vực ngày càng có uy tín với những hợp tác kinh tế trong và ngoài khu vực: Khu vực mậu dịch tự do AFTA năm 1992 và Diễn đàn khu vực ARF năm 1994, hợp tác với nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

6

* Thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ 1978 đến nay:

– Tháng 12/1978, đề ra đường lối mới → cải cách kinh tế – XH

– Kết quả: đạt nhiều thành tựu to lớn.

+ Kinh tế: tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, GDP hàng năm tăng 9,6% đứng thứ 7 thế giới.

 Đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt: Từ 1978 đến 1997 thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng 133,6 đến 2090 nhân dân tệ; ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ.

+ Đối ngoại: bình thường hoá, mở rộng quan hệ với nhiều nước, thu hồi chủ quyền Hồng Kông, Ma Cao.

* Ý nghĩa: Kinh tế phát triển nhanh, chính trị, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên, địa vị Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế.

 

 

0.5

 

0.5

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 1. Lên lớp:

– Tổ chức:

Lớp Thứ Ngày Sỹ số HS nghỉ
9A

9B

9C

9D

……

…….

…….

…….

…………………..

…………………..

………………….

………………….

…………                   

…………

…………

…………  

………………

 

– GV phát đề kiểm tra. Quan sát HS làm bài

– HS làm bài.

 1. Củng cố:

– GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.

 1. Hướng dẫn về nhà:

– HS xem lại bài. Ôn lại những kiến thức đã học.

5/5 - (1 bình chọn)