Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1 Cực Hay

Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1. Bài tập củng cố kiến thức kĩ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 5 theo thống tư 22. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1 Cực Hay

Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1 Cực Hay

 

 

Tải Xuống 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 – TOÁN 5

BÀI TOÁN VỀ ĐỔI ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

 

 1. 2,5 tấn = …………kg

5,4 tấn = …………kg

1,2 kg = …………g

3,2 yến = …………kg

0,96 tấn = ………..kg

3,72 tấn = ………..tạ

0,12 kg = …………g

2,2 hg = …………dag

5,4 tạ = …………yến

3,39 tấn = ………yến

0,5 yến = ………..kg

2,2 hg = …………g

 

 1. b) 4 987m2 = ……..dam2……..m2

320 060 dam2 = ……..km2……m2

125 600 m2 = ………..hm2…….dam2

9 028 007 m2 = ………km2…..…m2

 

 1. c) 5 m2 16dm2 = ……m2

7m2 5cm2 = ………..m2

68 m2 = …………..m2

69 3000 m2 = ………ha

0,235 km2 = ………ha

25m27dm2 = ………m2

15km268hm2 = ……km2

2002cm2 = ………m2

500 m2 = ………ha

0,058 km2 = ………ha

9km26dam2 = ………km

75m27dm2 = ………m2

68 063 m2 = ………ha

400 ha = ………km2

 

Bài 2. Đổi các đơn vị đo độ dài

 

204m =………….. dm

36dm = …………..m

148dm = …………..cm

70hm = …………..dm

4000mm= …………..m

742hm = …………..km

1800cm = …………..m

9,32km = …………..m

5km 27m = …………..m

8m 14cm = …………..cm

246dm = ……..m……..dm

3127cm = ……..m……..cm

7304m = ………km……..m

36 hm =…………..m

24,88 m =………m……..cm

9,7 hm = …………hm……..dam

 

Bài 3. Đổi các đơn vị đo khối lượng:

 

47 tấn =…………..kg

1 hg = …………..tấn

7kg 5g =…………..g

5hg 68g =…………..g

2070 kg =……tấn………kg

5500 g = …………..kg

640 tạ = …………..kg

 tạ = …………..kg

1 kg =…………..tấn

3kg 25g = …………..g

9 tạ 3kg = …………..kg

8760 kg =………tạ……..kg

7080 g = ………kg………g

2 tạ 7kg = …………..tạ

 

Bài 4. Đổi đơn vị đo diện tích:

 

14 dam2 = …………………m2

1700 m2 = …………………dam2

16 dam2 10m2 = ………………m2

37 dam2 9m2 = ………………..m2

56m2 76 dam2 = …………………m2

598m2 = …………dam2…………m2

26hm2 = …………dam2…………hm2

42dam2 = …………………hm2

15cm2 = …………………m2

587 mm2 = …………………dm2

7dam2 = …………………dm2

1 cm2 = …………………dm2

21 mm2 = …………………m2

17 cm2 = …………………mm2

7km2 5hm2 = …………………dam2  

31hm2 7dam2 = …………………dam2

2m2 12cm2 = …………………cm2

 cm2 =………………… dm2

34 dm2 = ………………… m2

347 dm2 = …………………cm2

 

Bài 5. Tính

 

 1.  +  
 2.  +   
 3.  x

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. 4 –  
 2. 2 :  
 3. 7 – 2

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. 25 – 1 
 2.  x   
 3. 3478 x 35

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. 286,34 + 521,85
 2. 516,40 – 350,28
 3. 4554 : 18

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6. Khoanh vào đáp án có câu trả lời đúng:

 1. Chữ số 8 trông số thập phân 95,824 có giá trị là:

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4. 8

 

 1. 3viết dưới dạng số thập phân là:

 

 1. 3,900
 2. 3,09
 3. 3,9
 4. 3,90

 

 1. Giá trị của chữ số 5 trong số thập phân 37,085 là:

 

 1.  
 2.  
 3.  

 

 1. Phân số viết thành phân số thập phân là:

 

 1.  
 2.  
 3.  

 

 1. Viết dưới dạng số thập phân được:

 

 1. 1,0
 2. 0,1
 3. 0,01

 

 1. Số thập phân 2,53 được viết dưới dạng hỗn số là:

 

 1.  
 2. 2
 3. 23

 

Bài 7. Viết số thập phân có:

 1. Năm phần mười……………………………………………………………….
 2. Sáu mươi phần chín trăm……………………………………………………..
 3. Bốn mươi phần ba nghìn………………………………………………………
 4. Hai và bốn phần chín………………………………………………………….
 5. Không đơn vi, bốn phần trăm…………………………………………………
 6. Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm…………………………
 7. Chín phần nghìn………………………………………………………………

Bài 8:

 1. Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

8,09; 8,9; 8,89; 8,8:……………………………………………………………

 1. Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

 , , , , …………………………………………………………….

 1. Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn xuống bé:

9,7; 6,29; 9,07; 5,280; 6,0; 7,31; 5,80 ……………………………………… ………………………………………………………………………………

Bài 9: So sánh các phân số sau:

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. và  

 

 1. và  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. BÀI TOÁN TỈ LỆ

Bài 1: Muốn chở hết số hàng trong 2 chuyến xe cần có 12 xe tải. Hỏi muốn chở hết số hàng đó trong 3 chuyến xe cần có bao nhiêu xe tải? (sức chở như nhau)

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Đem chia đều một số bánh vào các đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 2 cái bánh thì được 20 đĩa bánh. Hỏi nếu xếp vào mỗi đĩa 4 cái bánh thì được bao nhiêu đĩa bánh?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Bếp ăn đủ gạo cho 400 người ăn trong 6 ngày. Thực tế đã có 600 người ăn, hỏi số gạo đó đủ ăn trong mấy ngày? (mức ăn không thay đổi)

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một xe tải nhỏ chở 4 chuyến được 320 bao xi măng. Hỏi xe đó phải chở hết 480 bao xi măng trong mấy chuyến nếu sức chở của xe không thay đổi?

Bài giải:

3.6/5 - (5 bình chọn)