Trang chủ Khóa Học Hay Luyện Ngữ Điệu Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Như Người Bản Xứ Chỉ 298K

Luyện Ngữ Điệu Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Như Người Bản Xứ Chỉ 298K

Khóa học Luyện ngữ điệu tiếng Anh chuẩn, 48 bài học, thời gian 9 giờ. Ưu đãi học phí khi học Online tại Kyna.vn. Cấp chứng nhận hoàn thành. Đăng Ký!

Last updated on 30/10/2021 4:30 chiều

Mô tả

Luyện Ngữ Điệu Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Như Người Bản Xứ với khóa học đang khuyến mãi hấp dẫn chỉ 298k cùng giảng viên Nguyễn Cảnh Tuấn

Luyện Ngữ Điệu Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Như Người Bản Xứ Chỉ 298K

Đối Tượng học

  • Trình độ: Mới bắt đầu
  • Bài học: 48 bài
  • Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet
  • Sở hữu mãi mãi
  • Cấp chứng nhận hoàn thành

Luyện ngữ điệu tiếng Anh chuẩn

 in stock
Mua Ngay
Kyna.vn
as of 30/10/2021 4:30 chiều

Khóa học Luyện ngữ điệu tiếng Anh chuẩn, 48 bài học, thời gian 9 giờ. Ưu đãi học phí khi học Online tại Kyna.vn. Cấp chứng nhận hoàn thành. Đăng Ký!

Nội dung Bài học (48 Bài)

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Bài 1 Giới thiệu khóa học

CHƯƠNG 2 LUYỆN PHÁT ÂM
Bài 2 Giới thiệu bảng phiên âm quốc tế, khái niệm âm tiết và trọng âm

Bài 3 Nguyên âm /i/ and /i:/


HOT! TOP 5 trang web khóa học Online Uy Tín và Chất Lượng TỐT NHẤT:

  Học Mãi
 Unica

 Monkey Junior
 Kyna (Có nhiều khóa học Miễn Phí)
 kynaforkids

Bài 4 Nguyên âm /u/ and /u:/

Bài 5 Nguyên âm /ʌ/ and /a:/

Bài 6 Nguyên âm /ɒ/ and /ɔː/

Bài 7 Nguyên âm /ə/ and /ɜː/

Bài 8 Nguyên âm /e/ and /æ/

Bài 9 Nguyên âm /ɪə/, /ʊə/, /ai/ /ɔɪ/

Bài 10 Nguyên âm /əʊ/ /eə/ /aʊ/ /ei/

Bài 11 Phụ âm /p/ and /b/

Bài 12 Phụ âm /t/ and /d/

Bài 13 Phụ âm /tʃ/ và /dʒ/

Bài 14 Phụ âm /k/ and /g/

Bài 15 Phụ âm /f/ and /v/

Bài 16 Phụ âm /θ/ và /ð/

Bài 17 Phụ âm /s/ and /z/

Bài 18 Phụ âm /ʃ/ and /ʒ/

Bài 19 Phụ âm /m/ /n/ /ŋ/

Bài 20 Phụ âm /h/ /l/ /r/

Bài 21 Phụ âm /w/ /j/

Bài 22 Quy tắc và cách đọc từ đuôi s/es

Bài 23 Quy tắc và cách đọc từ đuôi ed

CHƯƠNG 3 LUYỆN NÓI HAY CẤP ĐỘ ĐOẠN VĂN NGẮN
Bài 24 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Computer

Bài 25 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Saying sorry

Bài 26 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Music

Bài 27 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Personality

Bài 28 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Impressions

Bài 29 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn: Success

CHƯƠNG 4 LUYỆN NÓI HAY CẤP ĐỘ ĐOẠN VĂN DÀI
Bài 30 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to learn English

Bài 31 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to get motivated

Bài 32 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to make friends

Bài 33 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to make someone happy

Bài 34 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to think clearly

Bài 35 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to be popular

Bài 36 Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài: How to act like a gentleman

CHƯƠNG 5 LUYỆN NÓI HAY CẤP ĐỘ HỘI THOẠI
Bài 37 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Greetings

Bài 38 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Can you say that again?

Bài 39 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Giving advice

Bài 40 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: What time is it?

Bài 41 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: At the supermarket

Bài 42 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Asking directions

Bài 43 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Taking a vacation

Bài 44 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: Ordering a meal

Bài 45 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: At the post office

Bài 46 Luyện nói hay cấp độ hội thoại: A night at the theater

CHƯƠNG 6 TỔNG KẾT KHÓA HỌC
Đánh giá và góp ý khóa học Các khóa học liên quan