SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 [Trọn Bộ]

Chinh phục Chuyên đề thơ và truyện hiện đại Ngữ văn 9 bằng sơ đồ tư duy. Trọn bộ sơ đồ tư duy môn ngữ văn lớp 9 học kỳ I và học kỳ II.

Mục: Ngữ Văn Ôn Thi Vào Lớp 10

SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 [Trọn Bộ]

 

Tải Xuống  

1. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Ánh trăng (Nguyễn Duy)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Ánh trăng

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Ánh

2. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)

3. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Bếp lửa (Bằng Việt)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Bếp lửa (Bằng Việt)Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Bếp lửa (Bằng Việt)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Bếp lửa (Bằng Việt)

4. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

5. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Đồng chí (Chính Hữu)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Đồng chí (Chính Hữu)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Đồng chí (Chính Hữu)

6. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

7. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Nói với con (Y Phương)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Nói với con (Y Phương)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Nói với con (Y Phương)

8. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Sang thu (Hữu Thỉnh)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Sang thu (Hữu Thỉnh)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Sang thu (Hữu Thỉnh)

9. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

10. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

11. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

 

12. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:  Làng (Kim Lân)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:  Làng (Kim Lân)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:  Làng (Kim Lân)

13. Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)

Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)

3.4/5 - (5 bình chọn)