TẤT TẦN TẬT LIÊN QUAN ĐẾN HSK – HSKK, Chứng chỉ Tiếng Trung Quốc

1/ Ở Việt Nam Thi Ở Đâu ?

– ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM

– ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐÀ NẴNG

– ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HUẾ

– ĐẠI HỌC HÀ NỘI

– ĐẠI HỌC QUỐC GIA- ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

– ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
lên google or facebooks tìm từ khoá sẽ ra

2/ Ở Đâu Thi bằng Máy Ở Đâu Thi trên Giấy?

– ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM (thi trên máy và trên giấy)

– ĐẠI HỌC HÀ NỘI (dự định mở thêm thi máy vào năm 2023)

– ĐẠI HỌC QUỐC GIA- ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

– ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

– ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐÀ NẴNG

– ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HUẾ

3/ Thời Gian Thi Vào Ngày Tháng Nào?

– LỊCH CHUNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI THÌ THÁNG NÀO CŨNG CÓ TỔ CHỨC

– CÓ MỘT SỐ THÁNG CHỈ CÓ HSK NHƯNG KHÔNG CÓ HSKK

– Ở VIỆT NAM CÓ ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐÀ NẴNG HẦU NHƯ THÁNG NÀO CŨNG CÓ TỔ CHỨC, (TRỪ THÁNG 2 TÂY VÌ THƯỜNG RƠI VÀO DỊP CẬN TRƯỚC SAU TẾT)

– CÁC ĐIỂM THI CÒN LẠI THƯỜNG TỔ CHỨC 2-4-6 LẦN MỘT NĂM, VÀ CÓ KHI TỔ CHỨC THÊM

– LỊCH THI CỦA MỖI ĐIỂM THI DO ĐIỂM THI ĐÓ CÔNG BỐ RIÊNG vào ĐẦU NĂM VÀ TRÊN WEB HỌ

4/ Thời Gian Đăng Ký Thế Nào ?

– THI MÁY THÌ ĐĂNG KÝ TRƯỚC 10 NGÀY TÍNH TỪ NGÀY THI TRỞ LUI

– THI VIẾT TRÊN GIẤY THÌ ĐĂNG KÝ TRƯỚC 30 NGÀY TÍNH TỪ NGÀY THI TRỞ LUI

– CÓ NHỮNG KỲ THI TỔ CHỨC BỔ SUNG ĐỘT XUẤT THÌ ĐĂNG KÝ ĐỘT XUẤT

*** CHÚ Ý:

– LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ NHIỀU THÌ ĐIỂM THI SẼ ĐÓNG CỬA HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC THỜI HẠN NHƯ QUY ĐỊNH OR KẾ HOẠCH CỦA HỌ

– VÌ LÝ DO NHÂN SỰ HAY CÁC KỲ NGHỈ NÊN HỌ CÓ YÊU CẦU ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY THI 45-60 NGÀY (VÍ DỤ THÁNG 9 THI, NHƯNG TRƯỚC THÁNG 7 PHẢI ĐĂNG KÝ <VÌ THÁNG 7-8 HỌ NGHỈ HÈ, THÁNG 3 THI THÌ THÁNG 1 PHẢI ĐĂNG KÝ THÌ THÁNG HAI NGHĨ TẾT VÀ BẬN RỘN>)

– THỜI HẠN NHƯ VẬY THÔI, CHỨ ĐÔI LÚC TRONG 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ THÌ HẾT SUẤT NHÉ, NÊN CHÚ Ý

5/ Thi Bao Lâu Thì Có Điểm HSK – HSKK check online ?

– THI MÁY 15 NGÀY OR XÊ DỊCH LÊN XUỐNG 1 VÀI HÔM

– THI VIẾT THÌ 30 NGÀY VÀ XÊ DỊCH LÊN XUỐNG 1 VÀI HÔM

– HSKK THÌ 30 NGÀY VÀ XÊ DỊCH LÊN XUỐNG 1 VÀI HÔM

– NẾU RƠI GẦN VÀO DỊP TẾT ÂM OR QUỐC KHÁNH CHINA THÌ CÓ THỂ MUỘN HƠN 10 NGÀY

6/ Bao Lâu Thì Có Chứng Chỉ Bằng Giấy Chính Thức

– THƯỜNG THÌ SAU NGÀY CÓ ĐIỂM ONLINE 7 -10- 15 NGÀY ĐỐI VỚI THI Ở CHINA

– Ở NƯỚC NGOÀI THÌ 30-45 NGÀY VÌ VẬN CHUYỂN VÀ KIỂM TRA CÁC LÝ DO KHÁC

7/ Có Thể Lấy Bằng Sau Khi Biết Điểm Online Và Có Thể Đăng Ký Xin Cấp Nhiều Bằng Và Sửa Thông Tin Không?

– CÓ THỂ VÀO WEB CHÍNH THỨC ĐỂ LÀM THỦ TỤC XIN CẤP BẰNG NHANH 2 NGÀY OR 5 NGÀY LÀ CÓ (TỐN PHÍ THỦ TỤC VÀ PHÍ CHUYỂN PHÁT)

– CÓ THỂ CHỌN LỰA CẤP MỘT BẢN OR NHIỀU BẢN N BẢN, CÓ TIỀN CỨ TRẢ LÀ OK HẾT

– NẾU SAI TÊN HAY THÔNG TIN THÌ CÓ THẾ XIN SỬA CHỮA VÀ TỰ SỬA (CÓ TỐN PHÍ)

– SAU KHI MÌNH TRẢ PHÍ XONG CÓ THỂ YÊU CẦU HỌ GỞI CHO MÌNH BẢN CHÍNH QUA MAIL CỦA MÌNH
(TRÊN TRANG HSK CÓ NÓI RÕ CÁCH LÀM VÀ TRẢ PHÍ, AI ANH TRUNG GIỎI THÌ VÀO NGÂM CỨU) ai cần gấp có thể xem xét vụ này để tiến hành

8/ HSK, Hskk Bao Nhiêu Điểm Thì Đậu

– HSK 1-2-3-4 180 ĐIỂM TRỞ LÊN LÀ ĐẬU, DÙ 1 TRONG 3 KỸ NĂNG DƯỚI 60 CŨNG LÀ ĐẬU

– HSK 5-6 THUỘC CAO CẤP NÊN TRÊN CHỨNG NHẬN KHÔNG GHI ĐẬU RỚT

– HSKK 60 ĐIỂM TRỞ LÊN LÀ ĐẬU

CHÚ Ý: QUY ĐỊNH 3 KỸ NĂNG TRÊN 60 MỚI XIN ĐƯỢC HỌC BỔNG OR HSK SAO SAO ĐÓ, THÌ ĐÓ LÀ QUY ĐỊNH MANG TÍNH CÁ NHÂN CỦA TỔ CHỨC THÔI VÀ SỐ ÍT.

– HSK 5 BẠN 230 ĐIỂM: 50-90-90, VẪN ĐẬU VÀ VẪN XÉT HỌC BỔNG NHƯ CHƠI THÔI

– HSK6 CỦA BẠN 178 ĐIỂM VẪN CÓ THỂ THAY THẾ HSK 4 OR HSK5 TRONG RẤT NHIỀU TRƯỜNG HỢP HỌ CHỈ YÊU CẦU HSK 3-4-5

– HSKK CAO CẤP CỦA BẠN 58 ĐIỂM, RỚT VẪN THAY THẾ CHO HSKK TRUNG CẤP TRONG MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP HỌ CHỈ YÊU CẦU HSKK TRUNG CẤP

9/ Thời Hạn Chứng Chỉ HSK – HSKK

– Hai Năm Kể Từ Ngày Thi

– Trên Chúng Chỉ Sẽ Ghi Rõ Ngày Thi Nên Căn Cứ Trên Đó Mà Tính

– Rất Nhiều Trường Hợp Chứng Chỉ Hết Hạn Nhưng Vẫn Có Giá Trị Để Chứng Minh Hơn Là Không Có

10/ Cách Check Điểm Online Có Ba Cách

– NẾU ĐÃ LẬP TÀI KHOẢN TRÊN TRANG HSK THÌ CỨ ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN CHỌN XEM KẾT QUẢ THÌ XEM ĐƯƠCJ

– VÀO TRANG HSK CHỌN XEM MÃ SỐ THI VÀ TÊN HỌ THÌ RA

– TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TÀI KHOẢN OR QUÊN OR MẤT OR KHÔNG CÓ MÃ DỰ THI THÌ CHECK BẰNG HỌ VÀ TÊN VÀ SỐ CMNN OR HỘ CHIẾU KHI BẠN ĐĂNG KÝ THI.

– KẾT QUẢ LƯU LẠI TRỌN ĐỜI MÌNH THI 2015 NAY CHECK VẪN CÒN

10/ Thi Lâu Rồi Thậm Chí Hết Hạn Và Bị Mất Chứng Chỉ Có Thể Xin Cấp Không?

*** thủ tục như mục 7 ở trên

11/ Có Thể Phúc Khảo Không

*** thủ tục như mục 7 ở trên

12/ Hsk Hskk… Cơ Quan Nào Cấp Và cơ quan tổ chức nào Có Quyền Tổ Chức

– ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY THI CỨ NÓI ĐÊN HSK THÌ CHỈ CÓ TỔNG BỘ HỌC VIỆN KHỔNGT TỬ CẤP

– CÁC ĐIỂM THI Ở CHINA OR Ở CÁC NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC TỔNG BỘ HVKT UỶ QUYỀN VÀ CÓ KHẢ NĂNG TỔ CHỨC MỚI CHO PHÉP TỔ CHỨC, NÊN BẰNG HSK THI Ở ĐÂU HAY THI MÁY THI VIẾT ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ GIỐNG NHAU HOÀN TOÀN (PHÂN BIỆT LÀ DO CÁ NHÂN TỔ CHỨC HỌ CÓ YÊU CẦU RIÊNG NÊN HỌ PHÂN BIỆT)

13/ Đi Thi Mình Có Thể Đem Giấy Nháp Và Sử Dụng Giấy Nháp Không

– Ở CHINA MÌNH ĐI THI HSK 6 CÓ THỂ MANG GIẤY NHÁP A4 TRẮNG HAI MẶT VÀO, THI GIẤY THI MÁY ĐỀU CÓ THỂ MANG VÀO

– TRÌNH BÀY ĐƯA RA CHO GIÁM THỊ LÀ OK

– LÚC ĐỌC BÀI VIẾT HSK 6 (10 PHÚT) KHÔNG CHO PHÉP VIẾT NÊN VÀO TIME 10 PHÚT ĐÓ KHÔNG ĐỤNG ĐẬY GIẤY BÚT LÀ OK

– Ở VIỆT NAM THÌ CÓ QUY ĐỊNH RIÊNG HAY SAO ĐÓ MÌNH KHÔNG RÕ

14/ Vi Phạm Quy Định Thi Sẽ Xử Thế Nào

– ĐÌNH CHỈ THI TRONG VÒNG HAI NAM

– BỊ CÔNG BỐ DANH SÁCH TÊN HỌ QUỐC TỊCH CÔNG KHAI TRÊN TRANG HSK

– NẾU ĐIỂM THI VÀ GIÁM THỊ VI PHẠM CŨNG BỊ XỬ PHẠT THẬM CHÍ BỊ ĐÌNH CHỈ VÀ TƯỚC QUYỀN TỔ CHỨC

15/ Đăng Ký Rồi Nộp Tiền Rồi Đổi Ý Không Thi Muốn Lấy Tiền Lại Or Đổi Ngày Thi?

– ĐĂNG KÝ NỘP TIỀN RỒI NẾU NHƯ TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH CÓ THỂ LẤY PHÍ LẠI VÀ MẤT ÍT NHẤT 30%, NẾU KHÔNG PHẢI TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH THÌ KHÔNG THỂ LẤY TIỀN LẠI.

– MUỐN ĐỔI SANG KỲ THI TIẾP THEO THÌ TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH MÌNH CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI VÀ MẤT PHÍ 30% VÀ PHẢI NỘP TIỀN TRƯƠCS THỜI HẠN QUY ĐỊNH CỦA KỲ THI SĂP TỚI MÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ
(mình ở china đăng ký online trả tiền và tất tần tật online hết cả, còn ở việt nam thì a di đà phật cho khoẻ, chứ chạy mấy thủ tục này dễ rối loạn tiền đình)

16/ Chuẩn Bị Gì Để Đăng Ký Thi, Đăng Ký Thi Online Or Đăng ký Trực Tiếp

– CHỨNG MINH NHÂN DÂN OR HÔ CHIẾU SCAN RÕ HAI MẶT TRÊN MỘT TRANG (RÕ ĐỌC ĐƯỢC SỐ)

– ẢNH 4.6 NỀN TRẮNG ĐẠT CHUẨN ( ĐỪNG CHỤP MẤY ẢNH TÀO LAO)

– TẢI MẪU ĐĂNG KÝ THI VỀ ĐIỀN VÀO IN RA (LƯU PDF)

– CÁC THÔNG TIN HÀNH CHÍNH CÁ NHÂN GHI CHO ĐÚNG, TÊN HỌ THÌ VIẾT HOA KHÔNG DẤU VÀ CÁCH, TÊN TIẾNG TRUNG NẾU MUỐN THÌ CHỌN CHO CHUẨN

– NẾU ĐĂNG KÝ ONLINE TRÊN TRANG HSK THÌ TỰ LẬP TK VÀO TỰ ĐĂNG KÝ

– NẾU ĐĂNG KÝ LINK ĐIỂM THI ĐƯA THÌ ĐIỀN CHO ĐÚNG

– CHUYỂN KHOẢN NỘI DUNG CÚ PHÁP RÕ NHƯ YÊU CẦU CỦA ĐIỂM THI VÀ SCAN CHỤP BIÊN LAI LẠI

(TẤT TẦN TẬT Ở TRÊN THEO THỨ TỰ TỪNG FILE NÀY NỌ CHUẨN CHỈNH, TỰA ĐỀ EMAIL RÕ CỤ THỂ, NỘI DUNG EMIAL RÕ CỤ THỂ NGẮN GỌN VÀ GỞI ĐẾN EMAIL QUY ĐỊNH CỦA ĐIỂM THI, VÀ ĐỢI NGÀY HỌ DUYỆT, PHẢI ĐẢM BẢO ĐÃ GỞI THÀNH CÔNG); VÌ SAO GỞI HẾT, NẾU KHI DKY ONLINE OR GIẤY CÓ TRỤC TRẶC SAI SÓT HAY GÌ THÌ HỌ CÓ THỂ CHECK MAIL XỬ LÝ…)

– TRẺ EM DƯỚI 14 TUỔI CHƯA CÓ CMND THÌ ĐI LÀM HỘ CHIẾU CÓ THỂ ĐI THI ĐUƠC

17/ Chuẩn Bị Gì Để Đi Thi

– BÚT CHÌ, CỤC TẨY, NƯỚC UỐNG

– CHỨNG MINH NHÂN DÂN OR HỘ CHIẾU, ĐĂNG KÝ BẰNG GÌ ĐEM CÁI ĐÓ ĐI, KHÔNG CÓ THÌ KHỎI VÀO THI

– NÊN ĐI TRƯỚC 1 TIẾNG OR NHIỀU HƠN

– GIẤY DỰ THI TRÊN TÀI KHOẢN HSK MÌNH CÓ THỂ TỰ IN RA, KHÔNG THÌ ĐẾN ĐIỂM THI HỌ PHÁT, NẾU NHÀ XA THÌ CỨ ĐẾN NGÀY THI LẤY LUÔN, KHÔNG CẦN ĐI LẤY TRƯỚC VÌ KHÔNG ẢNH HƯỞNG HAY MẤT MÁT GÌ.

– TRƯỚC LÚC THI GIÁM THỊ ĐỀU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY, TEST MIC LOA CÁC KHÂU TẤT TẦN TẬT

18/ Thông Tin Và Bảo Mật?

– ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN (SỐ CMNN HAY HỘ CHIẾU, NGÀY THÁNG NĂM SINH, SĐT, EMAIL, NẾU HỌ CÔNG KHAI TRÊN CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI LÀ HỌ KHÔNG ĐÚNG – PHẠM LUẬT), HỌ CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT VÀ LIÊN HỆ TỪNG CÁ NHÂN THÍ SINH ĐỂ XÁC NHẬN NẾU CẦN THIẾT.

– ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI KHÔNG CÓ QUYỀN CÔNG BỐ ĐIỂM THI CỦA THI SINH, VÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN BẢO MẬT CÁ NHÂN

– CHỨNG CHỈ KHI NHẬN PHẢI CÒN NIÊM PHONG RÕ RÀNG
( CÓ MỘT SỐ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HAY CÔNG KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ ĐIỂM, NHƯ VẬY LÀ KHÔNG ĐÚNG, CÁC BẠN CÓ THỂ PHẢN ĐỐI)

19/ Có Kỳ Thi Hsk Online / Trực Tuyến Không?

– CÓ, NHƯNG CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP:

– DỊCH BỆNH NÊN KHÔNG TẬP TRUNG ĐƯỢC

– CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN PHẢI CÓ HSK ĐỂ XÉT DUYỆT CÁC HỒ SƠ MỚI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

– CÁC TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC VÀ KHÔNG GIAN PHẢI ĐÁP ỨNG NHU CẦU
(KHÁ RẮC RỐI PHỨC TẠP)

20/ Thi Xong Lấy Chứng Chỉ thế nào?

– TUỲ THEO QUY ĐỊNH TỪNG ĐIỂM THI MÀ CÓ CÁCH LẤY THÍCH HỢP

– ĐẾN ĐIỂM THI TRÌNH PHIẾU DỰ THI OR CMND, HC ĐỂ LẤY

– ĐĂNG KÝ ĐỂ CHUYỂN VỀ ĐỊ CHỈ MÌNH

– TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH PHẢI LO LẤY

– VÀ LẤY CHỨNG CHỈ THÌ KHÔNG MẤT PHÍ
(tuỳ theo thủ tuch hành chính quy định của điẻm thi, để thuận tiện cho họ và mình)

21/ Thi Rớt Có Chứng Chỉ Không?

– THI RỚT DÙ 0 ĐIỂM VẪN CÓ CHỨNG NHẬN NHÉ, NÊN CÁC BẠN NHỞ HSK 5 -6 ĐIỂM HƠI THẤP OR CHƯA TRÊN 180 ĐIỂM CŨNG NÊN LẤY BIẾT ĐÂU CẦN ĐẾN

– HSK-NÀY LÀ HỆ THỐNG LẬP TRÌNH THÀNH IN RA TỰ ĐỘNG VÀ NHÂN VIÊN BỎ VÀO TÚI ĐỰNG, NÊN RỚT ĐẬU ĐỀU CÓ CHỨNG NHẬN

– ĐIỂM THI CÓ TRÁCH NHIỆM CHUYỂN CHỨNG CHỈ CHO THÍ SINH CHỨ KHÔNG ĐẬU RỚT GÌ HẾT

22/ Quản Lý Tổ Chức Và Chất Lượng Trang Thiết Bị Bạn Cảm Nhận

– ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THI, PHÒNG THI NGÀY THI, NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỂM THI PHẢI THÔNG BÁO CÔNG KHAI, và phải liên hệ cho thí sinh để thí sinh biết.

– PHÒNG THI VÀ TRANG THIẾT BỊ PHẢI CHUẨN CHÍNH KHÔNG ỒN ÁO, DỘI VANG OR TRỤC TRẶC QUÁ MỨC CHO PHÉP

– THI MÁY THÌ PHẢI MẠNG MẠNH ỔN ĐỊNH, VÀ SUÔN SẺ TRONG QUÁ TRÌNH THI

– GIÁM THỊ PHẢI MINH BẠCH RÕ RÀNG TRONG PHÁT ĐỀ THU BÀI KHẨU LỆNH RÕ ĐỂ TRÁNH NGƯỜI NỘP TRƯỚC HAY NỘP SAU

– GIÁM THỊ KHÔNG CÓ QUYỀN RA DẤU HIỆU HAY BẰNG MỌI CÁCH ĐỂ GIÚP THI SINH TRONG KHI LÀM BÀI

*** nếu điểm thi không đáp ứng nhu cầu thì thi sinh có quyền phản ánh, nếu có những cái quá lệch chuẩn và không đáp ứng như cầu cơ bản của kỳ thi thì có thể làm đơn trường tính yêu cầu bồi thường bồi hoàn các chi phí theo luật pháp – đương nhiên các lý do như dịch bệnh thiên tai…. thì không nằm trong quy định.

Nguồn: Võ Quốc Học

5/5 - (1 bình chọn)