THÀNH NGỮ VỀ THỜI TIẾT TRONG TIẾNG ANH [Theo Chủ Đề Đầy Đủ]

THÀNH NGỮ VỀ THỜI TIẾT TRONG TIẾNG ANH Theo chủ đề Ngắn Gọn Đầy Đủ. Cụm từ tiếng Anh theo chủ đề Cực Hay dành cho mọi người dễ dàng học thuộc và giao tiếp như người bản ngữ. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Tổng Hợp THÀNH NGỮ VỀ THỜI TIẾT TRONG TIẾNG ANH Ngắn Gọn Đầy Đủ chủ đề.

THÀNH NGỮ VỀ THỜI TIẾT TRONG TIẾNG ANH Ngắn Gọn Đầy Đủ

  1. Cunshine one minute, rain the next Thời tiết mà thay đổi thường xuyên – từ ấm áp đến mưa

Example: I never know what to wear in London in the summer. It’s sunshine one minute, rain the

nexthere. You have to be prepared for anything!

Ví dụ: Tôi không bao giờ biết áo quần để mặc tại London vào mùa hè. Lúc thì mưa, lúc thì nắng. Bạn

phải chuẩn bị mọi thứ!

  1. Changeable Không đồng nhất, thường thay đổi

Example: I don’t know if we should have a picnic next week or not. The weather’s been

so changeablerecently. We just can’t be sure we’ll have nice enough weather to be outside.

Ví dụ: Tôi không biết nếu chúng tôi nên đi chơi picnic vào tuần sau hay không. Thời tiết thay đổi thường

xuyên gần đây. Chúng tôi không thể chắc chắn là sẽ có thời tiết đẹp để đi chơi bên ngoài.

  1. sunshine and showers Một kết hợp của thời tiết nắng ấm và mưa nhé

Example: Bring you suntan lotion and your umbrella. The forecast is for sunshine and showers.

Ví dụ: Mang kem chống nắng và dù nhé. Dự báo thời tiết là có nắng và mưa nhẹ.

Các thành ngữ về mưa

Come rain, come shine / come rain or shine: có thể đoán được, bất kỳ cái gì xảy ra

Example: I said I’d be there. Come rain or shine I will be. Trust me!

Ví dụ: Tôi nói tôi sẽ đến. Dù mưa hay nắng tôi sẽ đến. Tin tôi đi!

It never rains but it pours: phúc bất trùng họa lai đơn chí

Example: Honestly, it never rains but it pours! First I woke up late, then I missed my train. Then,

when I got to work, I realised someone had stolen my purse on the train!

Ví dụ: Thành thật, phúc bất trùng họa lai đơn chí! Đầu tiên tôi dậy trễ, sau đó trễ tàu. Sau đó, khi tôi đến

văn phòng, tôi biết rằng ai đó đã lấy cắp ví của tôi trên tàu!

Save / keep (money) for a rainy day: tiết kiệm tiền cho thời gian trong tương lai khi bạn có thể cần

nó một cách bất ngờ

Example: Her parents always taught her to save for a rainy day. So when she was made redundant, at

least she was OK financially.

Ví dụ: Cha mẹ luôn dạy cô ta để dành tiền. Vì thế khi cô ta bị thất nghiệp, ít nhất cô vẫn còn tiền tiết

kiệm.

Các thành ngữ sấm và sét

Steal someone’s thunder:thực hiện việc gì đó mà lấy đi sự thành công hoặc khen ngợi từ người khác

bằng cách tập trung vào cái bạn đã làm

Example:I was just about to tell everyone I was getting married, when Stella walked in and announced

she was having twins! Talk about stealing my thunder!

Ví dụ: Tôi vừa chuẩn bị nói với mọi người là tôi sẽ làm đám cưới, thì Stella bước vào và thông báo rằng

cô ta mang thai đôi! Thật bổ công của tôi!

A face like thunder: nhìn rất tức giận

Example:She knew she was in trouble when the boss walked in with a face like thunder.

Ví dụ: Cô ta biết rằng cô ta đang gặp khó khăn khi sếp bước vào với vẻ mặt tức giận.

Like greased lightening: rất nhanh chón

Example:As soon as I asked for some help, she went out the door like greased lightening.

Ví dụ: Vừa khi tôi cần sự giúp đỡ, cô ta đã đi nhanh chóng ra ngoài cửa.

Các thành ngữ về mây

Be under a cloud: không được tin tưởng hoặc nổi tiếng bởi vì người ta nghĩ bạn đã làm việc gì sai trái

Example:Roger was accused of shoplifting once. When some money went missing in the office, he was

under a cloud until they found the person who stole it.

Ví dụ: Roger đã bị bắt vì ăn cắp một lần. Khi tiền bị mất trong văn phòng, anh ta bị nghi ngờ cho đến khi

họ tìm thấy người ăn cắp nó.

Be on cloud nine: thật sự hạnh phúc và sôi động

Example:I’ve been on cloud nine for days. I can’t believe I got the top job!

Ví dụ: Tôi đã ở trên chín tầng mây trong nhiều ngày. Tôi không tin được tôi nhận được công việc tốt nhất!

Have your head in the clouds: không thực tế hoặc thực hành

Example: She always has her head in the clouds, daydreaming about being a famous film star!

Ví dụ: Cô ta luôn mơ mộng trên mây về việc trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng!

Các thành ngữ về bão

Weather the storm: xử lý thành công một vấn đề khó khăn

Example:It’ll be interesting to see which businesses manage to weather the storm of this economic crisis.

Ví dụ: Nó sẽ hấp dẫn để xem các công ty nào có thể vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế này.

The calm before the storm: một thời điểm im lặng hoặc hòa bình trước khi một thời điểm mà có nhiều

hoạt động hoặc tranh luận

Example: Whenever we have a party for the children, my husband and I like to have a moment to

ourselves before all the kids arrive. That peaceful cup of coffee is the calm before the storm.

Ví dụ: Chúng ta có buổi tiệc cho con hay không, tôi và chồng tôi muốn có một lúc để suy nghĩ trước khi

lũ trẻ đến. Tách cà phê yên tĩnh này là sự yên bình trước cơn bão.

 

Từ khóa tìm kiếm: Idiom nói về thời tiết, Thành ngữ tục ngữ chỉ thời tiết, Thành ngữ về thời tiết trong tiếng Anh, Idiom về thời tiết, Thời tiết thay đổi tiếng Anh, Các kiểu thời tiết bằng tiếng Anh, 60 từ vựng tiếng Anh về thời tiết, Hội thoại tiếng Anh về thời tiết, Bài nói tiếng Anh về thời tiết, Từ vựng về thời tiết IELTS, Miêu tả thời tiết bằng tiếng Anh, Từ vựng về thời tiết tiếng Trung

5/5 - (1 bình chọn)