Trang chủ Tags 30 Bộ Thủ Cơ Bản

Tài Liệu: 30 Bộ Thủ Cơ Bản

Hướng dẫn học bộ thủ chữ Hán+Cách tra giải thích ý...

Giải thích ý nghĩa 214 bộ Thủ chữ Hán, hướng dẫn cách ghép các bộ thủ trong tiếng trung đầy đủ nhất.
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-width: 480px) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)