Thẻ: Giáo An Tách 1 Nhóm Đối Tượng Thành Các Nhóm Nhỏ Trong Phạm Vi 3