Trang chủ Tags Lịch Sử Ôn Thi Vào Lớp 10

Tài Liệu: Lịch Sử Ôn Thi Vào Lớp 10

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 VÀ ĐÁP ÁN Theo...

Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 Và Đáp Án chi tiết. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 Và Đáp Án...

ĐỀ THI HỌC KỲ II LỊCH SỬ Lớp 9 [Trắc Nghiệm...

Ngày soạn: 1/5/2018 Ngày dạy:     /5/2018 Tiết 52:                          KIỂM TRA HỌC KỲ II môn Lịch Sử Lớp 9 I. Mục tiêu kiểm tra: Kiến thức ...

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 Ôn Tập và Kiểm tra...

Tiết 51:  ÔN TẬP I . Mục tiêu bài học: Kiến thức: quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 đến...

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học...

Tiết 50: Bài 34: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 Mục tiêu bài...

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học...

Tiết 49: Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000 I . Mục tiêu...

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học...

Tiết 47:  LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHƯƠNG VII: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 Tiết 48:  Bài 31: VIỆT NAM TRONG  NHỮNG NĂM ĐẦU SAU...

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học...

BÀI 15. TIẾT 17:  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT I) MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:    1) Kiến thức:...

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học...

PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY Chương I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930 Tiết 16: BÀI 14: VIỆT NAM...

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học...

Tiết 15:  BÀI 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY Mục tiêu bài học Kiến thức:...

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ Mẫu Mới Học...

Tiết 14: BÀI 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỸ THUẬT Mục tiêu...