MỘT SỐ CỤM TỪ TIẾNG ANH Dùng Nêu SỰ ĐỒNG TÌNH HAY BẤT ĐỒNG Thông Dụng

MỘT SỐ CỤM TỪ TIẾNG ANH Dùng Nêu SỰ ĐỒNG TÌNH HAY BẤT ĐỒNG Thông Dụng. Cụm từ tiếng Anh theo chủ đề Cực Hay dành cho mọi người dễ dàng học thuộc và giao tiếp như người bản ngữ. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo MỘT SỐ CỤM TỪ TIẾNG ANH Dùng Nêu SỰ ĐỒNG TÌNH HAY BẤT ĐỒNG. 

MỘT SỐ CỤM TỪ TIẾNG ANH Dùng Nêu SỰ ĐỒNG TÌNH HAY BẤT ĐỒNG Thông Dụng

Thân mật:

If you ask me… (Nếu anh hỏi tôi…)

You know what I think? I think that… (Anh biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ là…)

The point is… (Vấn đề là…)

Wouldn’t you say that…? (Anh sẽ không nói rằng…?)

Don’t you agree that…? (Anh có đồng ý là… không?)

As I see it… (Như tôi hiểu nó…)

I’d just like to say that I think that… (Tôi chỉ muốn nói tôi nghĩ rằng…)

 

Trang trọng:

I’d like to point out that… (Tôi muốn chỉ ra rằng…)

Nếu không muốn trình bày ý kiến quá mạnh dẫn đến tranh cãi, bạn có thể

diễn đạt ý kiến với ý thăm dò hơn bằng cách dùng các mẫu sau:

I sometimes think that… (Đôi khi tôi nghĩ rằng…)

Well, I’ve heard that… (À, tôi có nghe là…)

Do you think it’s right to say that…? (Anh có nghĩ nó đúng khi nói rằng…?)

It’s my feeling that… (Tôi cảm thấy là…)

 

Khi đồng tình với ý kiến người khác nêu ra, bạn có thể dùng các mẫu sau:

Exactly. (Chính xác)

I couldn’t agree more. (Tôi không thể đồng ý hơn.)

That’s just what I was thinking. (Đó chính là những gì tôi đang nghĩ.)

You know, that’s exactly what I think. (Anh biết đấy, đó chính xác là những gì tôi nghĩ.)

That’s a good point. (Thật là một ý hay.)

 

Ngược lại khi không đồng tình bạn sẽ nói:

Yes, that’s quite true, but… (Ừ, điều đó khá đúng, nhưng…)

I’m not sure if I agree… (Tôi không chắc là tôi đồng ý…)

Well, you have a point there, but… (Ừm, anh có ý, nhưng…)

Maybe, but don’t you think that…? (Có thể, nhưng anh không nghĩ là… sao?)

Khi quan hệ rất thân thiết, bạn có thể bày tỏ sự không đồng ý thẳng thắn

  • bằng cách dùng:

Are you kidding? (Anh đùa à?)

Don’t make me laugh! (Đừng làm tôi mắc cười chứ!)

Come off it! (Thôi đi, đừng có nói như vậy!)

 

Khi bạn chưa hiểu rõ ý người khác muốn nói, bạn có thể dùng những mẫu

  • bên dưới để nhờ họ giải thích rõ hơn.

I didn’t follow what you said about… (Tôi không theo kịp những gì anh nói về…)

Sorry, I don’t see what you mean. (Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh.)

I don’t exactly see what you’re getting at. (Tôi không hiểu chính xác những gì anh đang muốn nói.)

What exactly are you trying to tell me? (Chính xác thì anh đang muốn nói với tôi cái gì?)

Khi họ đưa ra lời giải thích, họ có thể dùng các cụm sau:

That’s not exactly what I mean… (Điều đó không thật sự là những gì tôi muốn nói…)

Let me put it another way… (Để tôi trình bày nó theo cách khác…)

Sorry, let me explain… (Xin lỗi, để tôi giải thích…)

Let me try that again… (Để tôi thử lại…)

Từ khóa tìm kiếm: Những câu nói tiếng Anh thể hiện sự đồng ý, Cách bày tỏ sự đồng ý bằng tiếng anh, Cách nói đồng ý hay phản đối trong tiếng Anh, Đông ý tiếng Anh là gì, i don’t quite agree là gì, Đồng ý tiếng Anh là gì, Tôi đồng ý dịch sang Tiếng Anh, i don’t agree with, Bất đồng quan điểm Tiếng Anh là gì, Bất đồng ngôn ngữ Tiếng Anh là gì

5/5 - (1 bình chọn)